GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

/ TEMEL EĞİTİM

Eğitimin ilk yılında “Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı”nın saptadığı ve uyguladığı program ile öğrenci, doğayı, yaşam çevresini, nesneleri ve sanat eserlerini kaynak olarak ele alır, gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde yorumlamaya çalışır. Desen çalışmalarıyla başlayan “düşüncenin nesnelleşmesi süreci”, giderek ışık-gölge, leke-form gibi temel kavramları da içerir ve bu etkenleri, kendi yaratıcılığı çerçevesinde sürekli olarak yeniden bir araya getiren öğrenci, yeni oluşumlara açık bir kompozisyon endişesini içinde taşır. Çalışmalar boyunca; yüzeysel kompozisyonlar, serbest malzeme ile üçboyutlu tasarımlar, desen eğitimi ve sanatsal kavramları irdeleyen konferanslar besleyerek özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Ayrıca, Temel Sanat Eğitimi programında ağırlıklı bir yere sahip olan üç boyutlu çalışmaları öğrencinin enerjisini ortaya çıkarmasını, sanatsal sezgilerini geliştirmesini ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir birleşim kurabilmesini hedefler.

Temel Sanat Eğitimi 1969 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin tüm bölümlerinin gereksinim duyduğu bir eğitim birimi olarak kurulmuş ve gelişmiş, ancak 1982 yılında Akademinin Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüştürülmesiyle bir süre için kapanmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi, eğitim programını yeniden yapılandırırken Temel Sanat Eğitimi’ni her bölüm için ayrı ayrı düzenlemişse de, 1992 yılında Grafik ve Seramik Bölümleri arasında ortak bir Temel Sanat Eğitimi dersinin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte, önceki sisteme geçişin ilk adımı atılmıştır. 1997-1998 ders yılında yeniden; Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Tekstil, Sahne Dekorları ve Kostümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinin Temel Sanat Eğitimi programını, “anasanat dalı” olarak üstlenen Temel Eğitim Bölümü; lisans aşamasında bir “servis bölümü” olmuştur. 2002 – 2003 ders yılından itibaren Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin Temel Sanat Eğitimi programını da üstlenmiştir ve dersleri halen yürütmektedir.

Kredili ders sistemine geçilmesiyle birlikte, Temel Eğitim Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Sahne Dekor ve Kostüm Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Fotoğraf Bölümleri ile Mimarlık Fakültesi’nin Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümlerine 1. ve 2. Yarılyılda; Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerine 1. yarıyılda zorunlu Temel Sanat Eğitimi I ve II dersleri vermektedir. Ayrıca 3. sömestrde: Görsel Sanatlarda Kompozisyon ve Teori; 4. sömestrde: Renk Teorileri, Sanatta Düşünce Temelleri; 5. sömestrde: Merkezdışılık ve Bağımsız Sanat Oluşumları, Uzakdoğu Sanatı 1 ve 6. sömestrde: Uzakdoğu Sanatı 2 dersleri ile çeşitli fakülte ve bölümlere serbest seçmeli derslerle zenginleştirilmiş programıyla üniversitenin tüm bölümlerinden 100’ü aşkın öğrenciye her yarıyılda hizmet vermeye başlamıştır.

2012- 2013 eğitim yılında, Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Temel Eğitim Anasanat Dalı altında Temel Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Bölümü açılmıştır; Tasarım Sürecinde Çizim, Temel Sanat Uygulamaları, Ritim ve Uygulamaları, Geleneksel Çin Resmi, Disiplinlerarası Sanat Atölyesi, Sanat ve Tasarımda Mekan, Soyutlama ve Etkileşim, İdeolojik Metinlerde Sanat ve Tasarım başlıklı dersler verilmektedir. Çeşitli alanlardan lisans mezunlarına açık olan programın devamı niteliğinde olan Temel Sanat ve Tasarım Sanatta Yeterlik Programı 2018-2019 öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Sanatta Yeterlik Programı kapsamında Temel Sanat ve Tasarım, Deneysel Sanat Atölyesi, 1960 Sonrası Bellek, İmge ve Gerçekçilik Bağlamında Yapıt Okumaları, Çağdaş Sanat ve Yorumu, Müzik, Edebiyat, Görsel Sanatlar Arasındaki İlişki ve Deneysel Sonuçları, Batı ve Doğu Sanatında Karşılaştırmalı Kompozisyon Kuramları, Sergileme Yöntemlerinde Çağdaş Okumalar, Dijital Ortamda Etkileşimli Tasarım ve Sanat dersleri verilmektedir.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Lebriz RONA
Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÖZIŞIKLI
Bölüm Sekreteri : Hatice KARA
Telefon : 0 212 252 1600 / 4259-4245
Faks : (0212) 245 04 75
Eposta: : temelegitim@msgsu.edu.tr
DUYURULAR