GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

/ SİNEMA TELEVİZYON

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SİNEMA-TV BÖLÜMÜ

 

HAKKIMIZDA

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde, ülkemizin ilk sinema kulübünü  (Kulüp Sinema 7), ilk film arşivini (Türk Film Arşivi), ilk sinema müzesini ve sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür ve eğitim  kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nü kuran Prof.Sami Şekeroğlu, 1974 yılında Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmıştır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin 2547 sayılı YÖK yasası ile Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşmesiyle statüsü yeniden düzenlenen Sinema-TV Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü adı altında organik olarak birbirine bağlı iki ünite olarak örgütlenerek çalışmalarını sürdürmüştür.

Kurumumuzun kuruluşunun 50. yılında Üniversitemiz Senatosu, bir vefa örneği olarak  Sinema-TV Merkezi’ne kurucusu ve yaratıcısı Prof. Sami Şekeroğlu’nun adını vermiş ve böylelikle Kurum, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’ne dönüşmüştür. (Bkz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi).

Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin tüm olanaklarından faydalanan Sinema-TV Bölümü; eğitimine başladığı günden bu yana Prof. Sami Şekeroğlu’nun oluşturduğu kendine özgü bir eğitim modeli olan “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM, ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda, uygulamalı eğitimin sürekli olarak yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurumdur.

İlk eğitim kadrosu, Prof. Sami Şekeroğlu başkanlığında sinemamıza uzun yıllar ürün vermiş Fahri Prof. Lütfi Akad, Fahri Prof. Metin Erksan, Fahri Prof. İlhan Arakon ve Fahri Prof. Halit Refiğ’den oluşmuş, daha sonraki yıllarda önemli sinema adamlarının ve Kurumun kendi yetiştirdiği akademisyenlerin katılımıyla genişlemiştir.

Sinema ve televizyon alanında ihtiyaç duyulan sanat adamları ile Türkiye içinde ve dışındaki Üniversitelerin Sinema-TV eğitimi veren birimlerine estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donatılmış Öğretim Elemanları yetiştirmeye yönelik bir eğitimin sürdürüldüğü Sinema-TV Bölümünde öğrenciler, Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin film arşivinden, sinema salonlarından, kütüphanesinden, stüdyo ve laboratuvarından, gelişen sinema teknolojisine  koşut olarak yenilenen ve dünyada çok az sayıda kuruluşta bulunan modern dijital teknolojik alt yapısından faydalanmaktadır. Öğrenciler, uygulamalı derslerin ve atölye çalışmaları kapsamında çektikleri filmlerin yanı sıra kurumda yapılan  profesyonel işlerde ve dijital film restorasyonu çalışmalarında görev almaktadır.

Uygulamalı eğitimin gereği, ilk üç yarıyılda teorik ve uygulamalı temel eğitim alan öğrenciler daha sonra  danışmanları denetiminde profesyonel olanaklarla  her yarıyıl en az bir kısa film çalışması gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Uzunlukları 15-30 dakika arasında değişen, diploma aşamasında uzun metraj da olabilen bu filmler, geniş katılımlı jüriler tarafından değerlendirilmektedir.

Eğitim kadrosu, günümüzde Prof. Sami Şekeroğlu, Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna gibi sinemamızın ünlü ustalarının yanı sıra kurumun kendi yetiştirdiği akademisyenlerden, Osman Sınav, Serdar Akar, Özer Kızıltan, Tuna Kiremitçi, Uğur İçbak, Mehmet Aksın gibi yine kurumdan yetişen sinemacılardan oluşmaktadır.  Öğrenciler için düzenlenen work-shop, konferans ve seminerlere yurt içinden ve dışından davet edilen sinemacıların yanı sıra profesyonel alanda çalışan mezun ve mensuplarımız katılmaktadır.

 

TARİHÇE

Türkiye'nin İlk Sinema-Kültür Kulübü: Kulüp Sinema 7
Kurumumuzun kurucusu Prof. Sami Şekeroğlu, 1959’da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne öğrenci olarak girdi. O yıllarda Türkiye’de sinemanın sanat olup olmadığı tartışılıyor, Akademi gibi ülkemizin tek sanat eğitim merkezinde bile sinema sanat olarak kabul edilmiyordu.

Prof. Sami Şekeroğlu, öğrenciliğinin ilk günlerinden başlayarak Akademi içinde ve dışında kültür sanat faaliyetlerine katıldı. Bir yandan Akademi dışındaki çalışmalarını sürdürüyor diğer yandan konsolosluklardan aldığı sanat filmlerini öğrencilere gösteriyor, sanat programları, şiir matineleri düzenliyordu. Kısa zamanda çalışmalarını sinema üzerine yoğunlaştırdı. Düzenlediği gösteriler öğrencilerin ilgisini çekmesinin yanında Akademi dışında da duyulmaya başladı.

Bir hafta sonu Akademi içinde bir merdiven altını kapatarak  2 x 2,5 m. boyutlarında bir odacık yaptı ve çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. 1962’de çalışmalarına kurumsal bir kimlik kazandırmak amacıyla İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi içinde Türkiye’nin ilk özel sinema-kültür kulübü olan “Kulüp Sinema 7” yi kurdu ve kulüp etkinliklerini Akademi dışına açtı. Film gösterileri, açıkoturumlar düzenledi, sinema dergileri yayınladı, Türkiye’deki sanatçıları, bilim adamlarını, sinemaseverleri bir araya topladı, yurt dışından önemli sinemacılar davet etti. Yaptığı faaliyetlerle bir sinema-kültür ortamı oluşturarak daha sonra kurulacak sinema ile ilgili kuruluşlara öncü oldu.

1962-66 yılları arasında Kulüp Sinema 7’nin düzenlediği gösteri programlarında 200’ün üzerinde film yer aldı. Bu filmler içinde, Türk sinemasına ait filmlerin yanı sıra, Türkiye’de daha önce gösterilmemiş, dünya sinemasının önemli ürünleri de yer alıyordu.

Kulüp Sinema 7’yi kurduğu ilk günden itibaren teorisi olmayan hiçbir çalışmanın yarar getirmeyeceğini, bu nedenle nitelikli bir çalışmanın bir yayın organıyla beslenmesi gerektiğini düşünüyordu. 1964’te sinema yayınlarının ilki olan “Film” dergisini yayınladı. Daha çok genç bir yaştayken ve büyük bir öngörüyle daha sonraki yıllarda gerçekleştireceği hedeflerini Film dergisinin ikinci sayısındaki “İleriye Doğru” başlıklı yazısında açıklamıştı: Sinematografik mirası koruma altına alan bir arşiv oluşturmak, bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapan bir bilim sanat kültür kurumu kurmak, Akademi çatısı altında ülkemizde ilk kez  sinema eğitimini başlatmak.”

Sinemamızın Ürünlerini Gelecek Kuşaklara İletmek Üzere Arşivcilik Çalışmaları Başlatılıyor: Türk Film Arşivi
Türkiye’de sinema mirasının önemi uzun yıllar anlaşılmamış,  film arşivciliği devletin kültür politikası içinde yer almamış, filmlerin korunmasına yönelik devlet eliyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Yıllarca Türk Sineması’na ait orijinal negatifler Belediye’ye ait depolarda çürümeye terk edilmiş, çoğu film, gösterimden sonra sahipleri tarafından atılmış, içerdikleri az miktarda gümüş için kiloyla satılmıştır. Bu nedenle Türk sinemasının bir çok ürünü yok olmuştur. 

Prof. Sami Şekeroğlu,  Akademiye geldiği ilk yıllardan itibaren amatör ve gönüllü olarak kültürel miras ürünü olan sinema filmlerine sahip çıktı. Onları koruma altına alma ve gelecek kuşaklara ulaştırma görevini üstlendi ve ülkemizde film arşivciliğini başlattı. Öğretim üyelerinin, öğrencilerin, sinemacıların güvenini kazanıp desteğini sağladı. Çok sayıda insan onun için seferber oldu. Filmler merdiven altından, ısı ve nem koşulları elverişsiz depolardan toplandı, bakım ve onarımları yapıldı, temizlenip boyanan kutulara yerleştirildi. Akademi yönetiminden habersiz, çoğu izinsiz, Akademi binasının bodrum katlarında yeni mekanlar, film koruma odaları yapıldı. Prof. Şekeroğlu, sadece filmleri değil, afiş, fotoğraf, senaryo, sinema cihazları vb. her tür sinematografik malzemeyi toplayıp arşivledi ve bir film müzesi oluşturdu.

1967’de Kulüp Sinema 7’nin ismini “Türk Film Arşivi”ne dönüştürdü. Aynı yıl, kısa adı FIAF olan Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu’nun Doğu Berlin’de yapılan kongresine davet edildi ve Türk Film Arşivi ülkemizi arşivcilik alanında yurt dışında temsil etmek üzere yazışma üyeliğine kabul edildi. 1969’da New York’ta yapılan kongrede yedek üye, 1973’te Moskova’da yapılan kongrede asil ve yetkili üye oldu.

Prof. Sami Şekeroğlu ve kurduğu kuruluşlar, sinemanın bir sanat dalı olmadığı ve Akademi içinde barınamayacağı görüşünü savunan bazı Akademi hocalarının eleştirilerine hedef oldu. Ancak yapılan etkinliklerin her geçen gün daha da genişletilmesi, kuruluşun adının yurt içinde ve dışında duyulması bazı öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve dönemin Akademi Başkanı Prof. Asım Mutlu’nun desteği Türk Film Arşivini güçlendirdi.

Bu dönemde Türk sinemasına karşı yabancı sinemayı savunan sinema yazarlarına rağmen Prof. Sami Şekeroğlu, Türk sinemasına iyi-kötü ayrımı yapmadan bütünüyle sahip çıkan ilkeli tutumu ile sinemacıların güvenini kazandı.

O yıllarda Prof. Sami Şekeroğlu’nun yanında Bülent Erkmen (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Duygu Şekeroğlu (Yüksek Resim Bölümü öğrencisi), Emre Çağatay (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Turgay Sapanlı (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi), Nur Erkmen (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Erdal Küpeli (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi) ve Akın Oktay’dan (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi) oluşan ve onun idealleri doğrultusunda çalışan bir ekip oluştu.

Devlet Tarafından Kurulmayan Tek Devlet Kurumu
Etkinliklerin, özellikle büyük yatırımlar gerektiren arşiv çalışmalarının yoğunluğu karşısında kurumun ihtiyaçları bir öğrenci topluluğunun bütçesiyle karşılanamayacak hale gelince Arşiv Başkanı Prof.Sami Şekeroğlu, oluşturduğu birikimi tüm mal varlığıyla ve karşılıksız olarak devlete devretmeye karar vererek bu görüşünü dönemin Akademi Başkanı Prof.Hüseyin Gezer’e iletti. Bu teklif, 8 Ağustos 1968’de Akademi Temsilciler Kurulu’nda kabul edilerek Türk Film Arşivi’nin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir arşivleme, araştırma, yayın ve eğitim kurumu olması onaylandı. 1969’da “İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi” yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı.

Uluslararası unvana sahip, binlerce filmin koruma altına alındığı bu yapıyı karşılıksız olarak devlete devreden Prof. Sami Şekeroğlu 1970’te resmen Devlet Film Arşivi Müdürü, Bülent Erkmen ise Arşiv Genel Sekreteri oldu. Bu yıllarda Ersu Pekin, Gülden Eruzun ve Yücel Gürocak gibi isimlerle ekibi genişledi.


Örgün Eğitimin İlk Adımı: Sinema Kursları Açılıyor
Prof. Sami Şekeroğlu eğitim konusundaki hedefini üç aşamalı olarak gerçekleştirdi. 1973-74 yıllarında ülkemizde ilk kez sinema kursları düzenledi. Prof.Sami Şekeroğlu başkanlığında Türk Sinemasının önemli ustaları Lütfi Akad, Metin Erksan, İlhan Arakon ve Halit Refiğ’in katıldığı sinema kursları ülkemizdeki sinema eğitiminin temelini oluşturdu. Halka açık olan bu kurslar büyük ilgi gördü, çok sayıda başvuru oldu.

1974’te Güzel Sanatlar Akademisi’nde sinema derslerinin müfredata konması için Akademi Temsilciler Kurulu’na başvuruda bulundu. Büyük tartışmalara neden olan bu başvuru genç akademisyenlerin de desteğiyle kabul edildi. Aynı yıl bu alanın ülkemizdeki ilk öğretim görevlisi oldu, Akademi’nin bazı bölümlerinde sinema dersleri vermeye başladı. Bu dönemde üniversite düzeyinde sinema eğitimini başlatmak için çalışmalarını tamamladı.

Bir Bilim - Sanat - Kültür ve Eğitim Kurumu: Sinema-TV Enstitüsü
Prof. Sami Şekeroğlu, aynı yıllarda Kurumun gereksinimi olan cihazların yurt dışından getirilmesi için çalışmalara başlayarak Hollywood ve Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri yakından izledi. Yurt dışındaki sinema merkezleri, stüdyolar, sinema okulları, arşivler ve sinema aletleri imal fabrikalarında araştırmalar yaptı, bütün bu çalışmalardan faydalanarak Türkiye'ye uygun bir sinema kurumu yapısı oluşturdu.

Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteği alınarak Balmumcu’da 1972’de başlanan ve mimarlığını Prof. Ataman Demir’in yaptığı bağımsız bina 1974 yılında tamamlandı. Yurt dışından getirilen cihazlar, o güne kadar toplanan filmler ve diğer görsel-işitsel arşiv malzemeleri "Film Arşivi", "Sinema Okulu" ve "Sinema Müzesi" olarak tasarlanan bu binaya yerleştirildi. Dünya standartlarında teknolojik alt yapıya sahip laboratuarı, arşivi, kütüphanesi, gösteri ve sergi salonlarıyla bir bilim-sanat-kültür ve eğitim kurumu haline gelen Film Arşivi 1975 yılında "Sinema Televizyon Enstitüsü" adını aldı.

Özgün Bir Eğitim Modeli: Eğitim İçinde Üretim, Üretim İçinde Eğitim
Sinema-TV Enstitüsü’nün kuruluşuyla örgün eğitimin başlatılması için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Eğitim kadrosu, Türk sinemasına ürün vermiş sinemacılardan, teknik alandaki uzmanlardan oluşturuldu. Prof. Sami Şekeroğlu, özgün bir eğitim ilkesiyle ülkemizde ilk sinema eğitimini başlattı. Böylelikle Sinema-TV Enstitüsü, eğitime başladığı günden bu yana “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM – ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda uygulamalı eğitimin yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurum olma özelliğini kazandı.

1982'de Yüksek Öğretim Kanunu ile İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeni bir yapılanmayla Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Ancak, özgün bir kurum olan Sinema-TV Enstitüsü için onun tüm çalışmalarını kapsayacak bir yapılanma oluşturulamadı. Bir süre isimsiz kalan Kurum, Rektörlüğe bağlı, bağımsız bir birim olan, araştırma, inceleme, uygulama, arşivleme, yaygın eğitim, film ve yayın yapan bir bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Merkezi ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bu alanda eğitim-öğretim yapan Sinema-TV Bölümü adı altında organik olarak birbirine bağlı iki ünite olarak örgütlendi.

Sinema-TV Enstitüsü ile başlayan süreçten günümüze kadar “Eğitim İçinde Üretim Üretim İçinde Eğitim” ilkesinden ödün verilmedi. Öğrenciler, Kurumun arşivcilik, laboratuvar çalışmaları, televizyon yayınları, film yapımları, sözlü tarih çalışmaları, dijital restorasyon  uygulamaları vb. tüm çalışmalarında öğretim üyeleri ve asistanlarla birlikte yer aldılar.

Prof. Sami Şekeroğlu, 2004 yılında 67 yaşını doldurdu. Meslek sahibi olmuş öğrencileri, hocalarının 46 yıllık emeği ve özverisine saygı olarak 24 Şubat 2004’te bir gece düzenlediler. Bu gecede 500’ü aşkın öğrencisinin yanı sıra çalışma arkadaşları ve dostları bir araya geldi. Prof. Sami Şekeroğlu, o gece, yaratıcılığının ve emeğinin ürünü olan Kurumunu öğrencilerine emanet ederek emekliye ayrıldı.

Prof. Sami Şekeroğlu, emekliliğinin ardından lisans ve lisansüstü kademelerindeki öğretim görevine devam ederek birikimlerini öğrencilerine aktarmayı sürdürdü. 2010-2014 yılları arasında Kurumun teknolojik altyapısının yenilenme sürecinde fahri olarak danışman ve yol gösterici oldu. Bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklarla paylaşarak öğretim üyeleri yetiştirmeye devam etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu, 11.12.2012 tarihinde bir vefa borcu olarak, değerli hocamızın 53 yıllık emeğinin ürünü olan Sinema-TV Merkezi’nin isminin “Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi” olarak değiştirilmesi kararını aldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nun 11/12/2012 tarih ve 16/7 sayılı kararı:

“Prof.Sami Şekeroğlu elli üç yıldır sinema mirasının korunması ve sinema sanatının gelişmesi için sürdürdüğü çalışmalarla, Türk sinema ürünlerinin günümüze ve gelecek kuşaklara ulaşmasını sağlamış, dünya standartlarında çağdaş sinema teknolojisini ülkemize getirmiştir. Kurduğu Kulüp Sinema 7, Türk Film Arşivi ve sinema müzesini üniversitemize karşılıksız devrederek, devlet tarafından kurulmayan tek devlet kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü ve onun devamı Sinema-TV Merkezi’nin yaratıcısı olmuştur. Prof.Sami Şekeroğlu, Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmış, kurduğu ileri teknolojiye sahip okulda değerli sinema adamlarını bir araya getirmiş, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerine aktarmış ve kendine özgü uygulamalı bir sistemle “Eğitim içinde Üretim – Üretim içinde Eğitim” ilkesiyle profesyonel alana yüzlerce sinemacı yetiştirmiştir. Hayatını Türk sinemasına, üniversitesine ve öğrencilerine adamış olan sanat ve bilim adamı, değerli Hocamız Prof.Sami Şekeroğlu’nun adının, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu’nun 11/12/2012 tarihli toplantı, 16/7 sayılı kararıyla, bir vefa borcu olarak yaratıcılığının ve emeğinin ürünü olan Sinema-TV Merkezi’ne verilerek “Prof.Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi” olarak değiştirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.”

 

 

Eğitim Kadrosunda Başlangıcından Bu Yana Görev Alan Sinema, Sanat ve Bilim Adamları

Prof. Sami Şekeroğlu - Türkiye’nin ilk sinema kulübünün, ilk film arşivinin, ilk sinema müzesinin, sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nün kurarak ülkemizde ilk kez sinema eğitimini başlattı.

Lütfi Ö.Akad – Fahri Profesör, Yönetmen

Metin Erksan – Fahri Profesör, Yönetmen, Yazar

İlhan Arakon – Fahri Profesör, Görüntü Yönetmeni, Yönetmen

Halit Refiğ – Fahri Profesör, Yönetmen, Yazar

Prof. Dr. Adnan Ataman – Ülkemizde TV yayınını başlatan bilim adamı

Sezer Tansuğ – Sanat Tarihçi

Nedim Otyam – Yönetmen, Film Müzikçisi, Kompozitör

Memduh Ün – Fahri Profesör, Yönetmen, Yapımcı

Duygu Sağıroğlu – Fahri Profesör, Yönetmen, Sanat Yönetmeni

Atıf Yılmaz – Yönetmen, Yapımcı

Prof. Tevfik İsmailov – Akademisyen, Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Yazar, Oyuncu

Feyzi Tuna – Fahri Profesör, Yönetmen

Tunç Başaran – Yönetmen

Suha Arın – Belgesel Film Yönetmeni

Prof. Dr. Cengiz Eruzun – Mimar, Akademisyen

Prof. Gündüz Gökçe – Mimar, Akademisyen

Prof. Dr. Alim Şerif Onaran – Akademisyen

Prof. Devrim Erbil – Ressam, Akademisyen

Atilla Dorsay – Film Eleştirmeni

Erol Keskin – Tiyatro ve Sinema Oyuncusu

Süleyman Erdoğan – Televizyon Tekniği Uzmanı

Gürol Sözen – Ressam, Heykeltıraş, Sanat Tarihçi, Yazar

Osman Sınav – Yönetmen, Yapımcı

Serdar Akar – Yönetmen, Yapımcı

Uğur İçbak – Görüntü Yönetmeni

Mehmet Aksın – Görüntü Yönetmeni

Özer Kızıltan – Yönetmen

Tuna Kiremitçi – Müzisyen, Yazar, Sinemacı

 

Kadrolu Olarak Görev Yapan Akademisyenler

Prof. Cem Odman

Prof. Alev İdrisoğlu

Prof. Asiye Korkmaz

Prof. Z. Yüksel Aktaş

Yrd. Doç. Şenol Er

Yrd. Doç. Dilek Er

Yrd. Doç. Esra Eren

Yrd. Doç. M. Mert Atalar

Öğr. Gör. Ersu Pekin

Öğr.Gör. Yusuf Özbek

Öğr. Gör. Faruk Demirel

Öğr. Gör. Nur Büyükkürkçü

 

Kurumu Ziyaret Eden, Öğrenciler İçin Düzenlenen Seminer, Workshop vb. Programlara Katılan Yabancı Sinemacılarından Bazıları

François Truffaut – Fransız Yönetmen (1965)

Todor Dinov – Bulgar Yönetmen

Marcel Carne – Fransız Sinema Akademisi Başkanı, Yönetmen

Elia Kazan -  Amerikalı Yönetmen

Klaus Eder – Avrupa Sinema Yazarları Birliği Genel Sekreteri

Prof. Dr.J. Müller – Münih Sinema-TV Okulu Yöneticisi, Akademisyen (1977 ve 1978)

Mustafa Akkad – Mısırlı Yönetmen

Anthony Quuen – Mısırlı-Amerikalı Oyuncu

Ed di Giulio – Kamera tasarımcısı

Walter Lassally – Oskar ödüllü Amerikalı görüntü yönetmeni (9 Aralık 1998)

Prof. Eliot Staut – Amerikalı sinema öğretim üyesi

Tölömüş Okeyev – Kırgız sinemasının usta yönetmeni eski Kırgızistan başkonsolosu (23 Mayıs 1995)

Klaus Tescher - Alman film yönetmeni (25 Mart 1986)

David Robenson – The Foundation Times’ın Film Kritiği (10 Nisan 1986)

Doç.Dr. S. Hermann ve Said Manafi – Avusturya Bilimsel Film Enstitüsü Araştırmacıları (13-14 Ekim 1986)

Paul Lamastra – Amerikalı  Film Editörü (5 Haziran 1986 ve 1989)

Prof. Dr. Lengsfeld – Senarist, Münih Sinema-TV Okulu Yöneticisi (1989)

Joseph Scuhnick ve Joseph Navratil – Avusturya Film Arşivi Yetkilileri (15-16 Ekim 1986)

Werner Nekes – Alman film yönetmeni (1989)

Prof. Dr. Schobert – Alman sinema akademisyeni (1991)

Kostantin Schimidt – Alman film yönetmeni, senarist (23-24 Kasım 1992)

Andreas Meyer – Alman ses uzmanı (Mayıs 1994)

Prof. Dr. Magalie Laurencin – Tarihçi, Grenoble Üniversitesi Öğretim Üyesi (9 Mayıs 1997)

Samir Nasr – Mısırlı sinemacı (20 Şubat 1998)

Prof. Daniel Boyd – Amerikalı öğretim üyesi, yapımcı (20 Nisan 1998)

Rüstem İbrahimov, Rasim Balayev, Oktay Mikrasimov, Anar Rızayev, Cemil Ferecov, Rasim Odjakov, Amalya Penahova – Azerbaycan’lı yönetmen, senarist, yazar ve oyuncular (25 Kasım 1998)

Sunaver Abdülbakiyev, Abubekr Suleyev, Ardak Amirkulov, Tungıçbay Jamkulov – Kazakistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Halmemed Kakabayev, Çağrı İşhangulkiyev, Muhammed Soyunhanov, Ogudjirin Durduyeva, Şahmurad Annamuradov, Hocakulu Narlıyev – Türkmenistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

T. Yunusov, Şöhred Abbasov, M. Mahmudov, N. Akduvahidov, M. Tuyçiyev, Yılmaz Alim Hocayev – Özbekistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

N. Borbiyev, M. Kıdıraliyev, T. Birnazarov, T. Mamadataliyev, Ş. Çaparov – Kırgızistan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Zufar Buharayev, Ayrat Sipgatulin, Haris Fahruddinov, Cari Sayfuddinov, Edmag Utyaganov – Tataristan Cumhuriyeti sinemacıları (25 Kasım 1998)

Tölömüş Okeyev (Kırgız Yönetmen) , Hocakulu Narlıyev (Türkmen Yönetmen), Anar (Azarbeycanlı yazar, senarist) – 30 Ekim 2000

Prof. Jean Pierre Berthome – Fransa Rennes II Üniversitei ve FEMIS Sinema Okulu Öğretim Üyesi, Brötanya Sinemateki Başkanı (7 Mayıs 2001)

Prof. Zdravko Mitkov, Prof. Ludmil Staykov, Prof. Stanislav Semerdjiyev – Bulgaristan Ulusal Sanat , Sinema Akademisi (NATFIZ) Rektörü ve Rektör Yardımcıları – ( 16 Mayıs 2001)

Michael Mashon – Libraray of Congress Sinema-Televizyon-Ses Bölümü Küratörü (1 Haziran 2001)

James Longley - “Gaza Strip”, “Iraq in Fragments”, “Sari’s Mother” adlı belgesellerin yönetmeni

Stephane Barbato, Romain Coche, Christine Gendre – Fransız sinemacılar (13 Nisan 2005)

Danile Vicari – İtalyan Yönetmen, Senarist (11 Mayıs 2006)

Bart Dunkin – Amerikalı görüntü yönetmeni (29 Mayıs – 2 Haziran 2006)

Gregory Hudson - Amerikalı Görüntü Yönetmeni (17-21 Kasım 2010)

Vladimir Menşov – Rus Yönetmen (15 Nisan 2013 )

Kim Ki-duk – Koreli Yönetmen (13 Eylül 2013)

Judith Lieff - Amerikalı belgesel yönetmeni (5 Mart 2014)

Andrew Lesnie – Avustralya asıllı Oscar ödüllü görüntü yönetmeni (14 Mart 2014)

Makedon Film Arşivi Müdürü Mimi Gyorgoska İliyevska, Arşiv Dairesi Başkanı ve Manaki Kardeşler uzmanı Igor Stardelov ve Makedon Fotoğrafçılar Birliği Başkanı Robert Jankulovski – (6-13 Kasım 2014)

Howell Gibbens – Amerikalı ses tasarımcısı (5 Aralık 2014)

Cheryl Dunn – Amerikalı sokak fotoğrafçısı ve belgesel film yönetmeni (8 Mayıs 2015)

Aamir Khan – Hintli Oyuncu, yapımcı, yönetmen (5 Ekim 2017)

Ayrıca Türk Sinemasının önemli yönetmenlerinin, senaryo yazarlarının, görüntü ve sanat yönetmenlerinin, oyuncularının, eleştirmen ve tarihçilerin katıldığı yüzlerce özel program, seminer, konferans, workshop düzenlenmiş, sinemadaki teknik gelişmelerin yer aldığı sergiler hazırlanmıştır. 

Yükleniyor...
Yükleniyor...


Sinema-TV Merkezinin arşiv, mekan ve teknik alt yapı imkanları kullanılarak Bölümümüz Öğretim Elemanları tarafından gerçekleştirilen etkinliklerden örnekler;

Belgeseller, TV Programları


1985-87 – Prof.Sami Şekeroğlu tarafından 20 bölümlük “Türk Sinema Tarihi” dizi belgeseli hazırlandı. Bu belgesel, aylık programlar halinde TRT 1. kanalda yayınlandı.
1986 – Prof.Sami Şekeroğlu tarafından hazırlanan 12 bölümlük “Ünlü Ustalar ve Filmleri” adlı dizi belgesel TRT 2. kanalda haftalık programlar halinde yayınlandı.
1988 – Kurum Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Oskar Alan Filmler” adlı dizi program, haftalık olarak TRT 2. kanalda yayınlandı.
1988 – Kurum Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Sinema Klasikleri” adlı dizi program, haftalık olarak TRT 2. kanalda yayınlandı.
1989 – Kurum Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Toplu Gösteriler” adlı dizi program haftalık olarak TRT 2.kanalda yayınlandı.
1993 – “Türk Sineması” başlıklı belgesel hazırlanarak çeşitli televizyonlarda, ulusal festivallerin açılış programlarında gösterildi.
1994 – Muhsin Ertuğrul, Ayhan Işık, Bedia Muvahhit vb. belgeseller hazırlanarak çeşitli TV kanallarında gösterildi.
1997 – “Mimar Sinan Üniversitesi” tanıtım belgeseli hazırlandı.

Televizyon Yayını


1992-94 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen BRT yayınlarının tüm hazırlık, yayın ve diğer çalışmaları Sinema-TV Merkezi’nde yapıldı. Yapılan çalışmaların tümü Öğretim Elemanları ve öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.

Sözlü Tarih Çalışmaları

Prof. Sami Şekeroğlu’nun Kulüp Sinema 7 döneminden başlayarak gerçekleştirdiği sözlü tarih çalışmaları kesintisiz olarak devam etti. Türk kültürünün önemli isimleri, sanatçılar, sinemacılar, bilim adamlarından oluşan yüzlerce ropörtaj gerçekleştirildi. Dönemlerinin canlı tanıkları olan bu kişilerle yapılan yayın kalitesindeki kayıtlardan yararlanılarak araştırmalar yapıldı, belgesel filmler hazırlandı.

Halka Açık Film Gösterilerilerinden Örnekler

1987 – “İngiliz Filmleri Toplu Gösterisi”, “Alman Film Haftası”, “İtalyan Film Haftası”, “Japon Filmleri Haftası”, “Amerikan Sanat Filmleri Toplu Gösterisi”, “Komedi Filmleri Toplu Gösterisi”.
1988 – “Bolognini Toplu Gösterisi”, “Suriye Film Haftası”, “Alman Film Haftası”.
1989 – “Başlangıcından Günümüze Türk Sinemasını Genç Kuşaklara Tanıtma Programı” başlıklı film gösterisi.
1989 – Alman Deneysel Filmleri Toplu Gösterisi ve Werner Nekes’in katıldığı deneysel film semineri.
28 Şubat – 5 Mart 2000 : Sinema-TV Merkezi Belgesel Sinemacılar Birliği tarafından düzenlenen “Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali” kapsamında yer alan “Joris Ivens Toplu Gösterisi”.
17 – 28 Nisan 2000 : “Dünya Sinemasında Çocuk” başlıklı toplu gösteri,
16 – 29 Haziran 2000 : Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen “Çek Filmleri Toplu Gösterisi”
27 – 31 Ekim 2000 : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi ile birlikte düzenlenen “Cengiz Aytmatov Filmleri Toplu Gösterisi”,
19 – 30 Mart 2001 : “Türk Sinemasında Kadın” başlıklı toplu gösteri
14 Kasım 2003 : “Türk Sinemasının 89.Yılı” etkinlikleri kapsamında Türk Sinemasının önemli örneklerinin  Bölüm Öğretim Elemanları tarafından Beyoğlu’ndaki sinemalarda gösterimi.
Ekim 2003Mart 2004 : Cumhuriyetimizin 80.Yılını Kutlama Programı çerçevesinde “80.Yılda 80 Film” başlıklı film gösterisi.
Kasım 2004 – Nisan 2005: “Sanat Belgeselleri” toplu gösterisi
Mayıs 2005 : BSB ile ortaklaşa düzenlenen “1001 Belgesel Film Festivali ”
Eylül 2005  : “3.Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali “
Kasım 2005 : Son bir yıl içinde yaşamlarını yitirmiş sinema sanatçılarının 20 filminden oluşturulan “Gidenlerin Ardından” başlıklı bir gösteri programı
Aralık 2005:  “Savaşta ilk kaybedilen şey masumiyettir” başlıklı 20 filmden oluşan bir gösteri programı
Ocak 2006 : Türk Sinemasının ünlü yönetmeni ve Sinema-TV Bölümü’nün değerli öğretim görevlisi Lütfi Akad için “Lütfi Akad 90 Yaşında” başlığını taşıyan ve 18 filmden oluşan gösteri programı
Şubat 2006 : Sinema-TV Bölümü’nün 3 Şubat 2005 yılında yitirdiği değerli öğretim görevlisi ve Türk Sinemasının önemli görüntü yönetmenlerinden İlhan Arakon için, 12 filmden oluşan “İlhan Arakon’un Ardından” başlıklı gösteri programı
Mart 2006 : Türk Sinemasının ünlü ustalarından Atıf Yılmaz’ın  21 filminden oluşan “Atıf Yılmaz Filmleri Toplu Gösterisi” başlıklı program
Nisan 2006 : Türk Sinemasının ünlü ustalarından Metin Erksan’ın 20 filminden oluşan “Metin Erksan Filmleri Toplu Gösterisi” başlıklı program
Haziran 2007 : Kurumda eğitim görmüş profesyonel sinemacıların filmlerinden oluşan “Bizim Çocuklar” başlıklı film gösterisi ve yine bu eğitimli sinemacıların katıldığı söyleşi programları.

Uluslararası Etkinliklerden Örnekler


1987 Fransa’da düzenlenen “Nantes 3 Kıta Festivali”nin “Türk Sineması” bölümünün organizasyonu.
1987 Almanya’nın Manheim şehrinde açılan “Başlangıcından Günümüze Türk Sineması” başlıklı fotoğraf sergisi.
1990 – Korsika’nın Bastia şehrinde düzenlenen “Türk Sineması Toplu Gösterisi”.
1994 – Starzbourg’da düzenlenen “Türk Filmleri Haftası”.
1995-96 – Başlangıcından günümüze Türk Sinemasını tanıtmayı amaçlayan Europalia projesi ve Paris’te Bouburg Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Türk Sineması Toplu Gösterisi”.
1995“Balkan Bioskop 300” adlı çok uluslu belgesel projede ortak yapım.
1996Strazbourg’da düzenlenen “Türk Sinema Şaheserleri” ve “Türk Filmleri Toplu Gösterisi”

30 Mayıs – 15 Haziran 2001 tarihleri arasında Beyaz Saray 2000-2001
Milenyum Kutlamaları çerçevesinde The Libraray of Congress tarafından düzenlenen programda ev sahipliği. Etkinliğin galasında MSÜ Sinema-TV Merkezi tarafından restore edilen, Atatürk ve Amerikan Büyükelçisi Joseph C.Grew’nun Atatürk Orman Çiftliği gezisini içeren bir film gösterildi ve “Amerikan Film Afişleri Sergisi” açıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca  The Libraray of Congress tarafından restore edilen 15 filmin halka açık gösterisi gerçekleştirildi ve 1 Haziran 2001’de Library of Congress Sinema-Televizyon ve Ses Bölümü Küratörü Michael Mashon’un konuşmacı olarak katıldığı “Film Arşivciliği” konulu bir konferans düzenlendi.

Aralık 2002 “III.Türk Dünyası Sinema Günleri” etkinliği kapsamında
Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan Cumhuriyetlerinden gelen içlerinde önemli sinema ustalarının bulunduğu 40 kişilik topluluğa ev sahipliği.  Bu etkinlik kapsamında düzenlenen ve her Cumhuriyetin sinemasının tanıtıldığı bir konferans.

2004-2005 yıllarında düzenlenen “Uluslar arası Çocuk Filmleri Festivali’nin
danışmanlığı, festival kapsamındaki yarışmalı bölümün organizasyonu ve film gösterimlerine ev sahipliği

22-27 Mayıs 2006: İstanbul Karaköy Rotaract ve Polonya Trajmiastro Rotaract 
Kulübünün işbirliğiyle düzenlenen Kırmızı-Beyaz Film Festivali ve festival  
kapsamındaki Çağdaş Polonya sinemasına ait 6 filmin tanıtıldığı  “Polonya
Filmleri”başlıklı gösteri programı

Diğer etkinlikler ve Özel Programlardan Örnekler;

1997 – “Türk Sinemasında Kostüm” sergisi. MSÜ’de sergilendi.
1999 – Kurum arşivindeki filmlerden özel yöntemlerle hazırlanan “Fotoğraflarla Sinemada Atatürk” başlıklı fotoğraf sergisi.  MSÜ Osman Hamdi Bey salonu ve Interkamera’ 99’da sergilendi.

Nisan 2003’de yeniden yayınlanmaya başlayan “Antrakt” sinema dergisi ilk sayısını Prof.Sami Şekeroğlu’na ve Türkiye’de Sinema Eğitimine ayırdı. Derginin düzenlediği “Türkiye’de Sinema Eğitimi” başlıklı toplantıya konuşmacı olarak Bölüm Öğretim Elemanları katıldı. Toplantı metni, kapak konusu Prof.Sami Şekeroğlu olan derginin 71. sayısında yayınlandı.

Mayıs-Haziran 2003 tarihlerinde öğrencilere, öğretim elemanlarına ve sanat ve bilim adamlarına yönelik olarak hazırlanan “Akşam Sohbetleri” başlıklı toplantılarda konuşmacı olarak; Prof.Sami Şekeroğlu, Öğr.Gör.Metin Erksan, Öğr.Gör.Lütfi Akad, Öğr.Gör.İlhan Arakon yer aldı.

EĞİTİM

İlk yıllarında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora olarak düzenlenen eğitim sistemi Yükseköğretim Kanunu ile birlikte lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik olmak üzere üç kademe olarak yeniden düzenlenmiştir. Bölümümüz lisans eğitimini Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesine, lisansüstü kademelerindeki eğitimini ise Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.

 

Lisans Eğitimi

“Eğitim İçinde Üretim Üretim İçinde Eğitim” ilkesi doğrultusunda yetiştirilen öğrenciler, profesyonel alanda eksiği duyulan sanat ve bilim adamı için tasarlanmış uygulamaya dayalı bir eğitim sürecinden geçmektedirler. Bu özgün eğitim ilkesine uygun olarak, bir yandan Türk sinemasına uzun yıllar ürün vermiş sinemacı hocalarının danışmanlığında kendileri film çekmekte diğer yandan Kurumun profesyonel çalışmalarında görev almaktadırlar.

Modern bir usta-çırak ilişkisi ile yetişen genç sinemacılar, sinemanın zanaat kuramlarını öğrenmenin yanı sıra kültürel alt yapılarını zenginleştirip güçlendirecek, toplumsal, sosyal, kültürel, sanatsal olay ve gelişmelere ilgi ve duyarlıklarını geliştirecek, yorumlama, ifade etme bilinçlerini ortaya çıkaracak bir eğitim alarak ilerideki meslek yaşamlarının etik değerlerini oluşturmak için birikim edinmektedir.

Kurumdan yetişen okullu sinemacıların sinema, televizyon, reklam ve bağlantılı tüm profesyonel alanlarda yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, post-production ve kurgu elemanı, vb. görevleri üstlenecek ve profesyonel standartta üretim yapacak donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.

 

KURUMDA EĞİTİM GÖREN BAZI ÖĞRENCİLER

Nuri Bilge Ceylan – Koza, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, İklimler, Uzak, Üç Maymun, Bir Zamanlar Anadoluda, Kış Uykusu filmlerinin Yönetmeni,

Osman Sınav – Gerilla, Yalancı, Bizim Yunus, Deli Yürek; Boomerang Cehennemi, Pars: Kiraz Operasyonu, Uzun Hikaye, Aşk Kırmızı adlı filmlerin Yönetmeni, Süper Baba, Mavi Düşler, Sıcak Saatler, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Sakarya Fırat, Dolu Dizgin Yıllar, Kılıç Günü, Kızılelma, Hatasız Kul Olmaz, Yalaza vb. TV dizilerinin yönetmeni ve yaratıcı prodüktörü,

Serdar Akar – Gemide, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Maruf, Kurtlar Vadisi Irak, Barda Gecenin Kanatları, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Behzat Ç. Ankara Yanıyor, Kurtlar Vadisi Vatan adlı uzun metraj filmlerin, Seni Yaşatacağım, Aşk Meydan Savaşı, Koçum Benim, Kurtlar Vadisi, Geniş Zamanlar, Elveda Rumeli, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi, Mor Menekşeler, İnadına Yaşamak, Cinayet, Kara Kutu vb. TV dizilerinin Yönetmeni

Mehmet Aksın – Gemide, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Maruf, Gönderilmemiş Mektuplar, Anlat İstanbul, Barda filmlerinin Görüntü Yönetmeni

Uğur İçbak – Gökyüzü, Otel, İstanbul Kanatlarımın Altında, Ay Vakti, Denize Hançer Düştü,  İz, Hoşçakal Yarın, Işıklar Sönmesin, Hemşo, Eşkıya, Kahpe Bizans, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Osmanlı Cumhuriyeti, Neşeli Hayat, Av Mevsimi, Anadolu Kartalları, Son Mektup, Yol Ayrımı vb. filmlerin Görüntü Yönetmeni

Gani Müjde – Kahpe Bizans, Geym of Bizans (Bizans Oyunları) filmlerinin Yönetmeni, Arabesk, Kahpe Bizans, Geym of Bizans (Bizans Oyunları) filmlerinin senaristi, Ruhsar, Hayat Bilgisi, Selena, Gönül, Deli Saraylı, Yahşi Cazibe, Pis Yedili, Harem, Salih Kuşu, Ankara’nın Dikmeni vb. TV dizilerinin yaratıcısı, mizah yazarı, TV Programcısı

Özer Kızıltan – Zümrüt, Takva, Beni Unutma adlı filmlerin, Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yağmur Zamanı, Müjgan Bey, Yanık Koza, Yalancı Yarim, Cemile, Küçük Hanımefendi, Tozlu Yollar, Hayat Yokuşu, Hayati ve Diğerleri, Mahrumlar, Elimiz Mahkum vb. TV dizilerinin ve filmlerinin Yönetmeni

Aydın Bulut – İngiliz Kemal, Gazi Mahallesi, Başka Semtin Çocukları, F Tipi, Benimle Oynar mısın adlı filmlerin, Azad, Aşk ve Gurur, Sultan Makamı, Hızlı Adımlar, Ihlamurlar Altında, Savcının Karısı, Bu Kalp Seni Unutur mu, Deli Saraylı, Tövbeler Tövbesi, Sevdam Alabora, Bir Deniz Hikayesi vb. TV dizilerinin Yönetmeni

Eyüp Boz – Sır Çocukları, Rus Gelin, Meleğin Düşüşü, Kırlangıç, Dondurmam Gaymak, Beyaz Melek, Eve Giden Yol, Yaşamın Kıyısında, Janjan, Orada, Süpürr!, Kanal-i-zasyon, Türkler Çıldırmış Olmalı, Beş Şehir, Pak Panter, İçimdeki İnsan, Zilin Sesi filmlerinin,  Fosforlu Cevriye, Ekmek Teknesi, Tarçın Konuştu, Sultan Makamı, Büyümüşte Küçülmüş, Rüyalarda Buluşuruz, Bebeğim, Akasya Durağı, Gazi, Kahramanlar, Çılgın Kanal, Bitmeyen Şarkı, Leyla İle Mecnun (yönetmen), Babalar ve Evlatlar, Galip Derviş, Beş Kardeş vb. TV dizilerinin Görüntü Yönetmeni

Kutluğ Ataman – Karanlık Sular, Lola ve Billy Kid, İki Genç Kız, Aya Seyahat, Kuzu vb. filmlerin Yönetmeni, New York MoMA, Viyana Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, İstanbul Modern, Atina Dimitris Daskalopoulos Collection ve Pittsburgh Carnegie Müzelerinde eserleri bulunan performans sanatçısı

Soykut Turan – Zümrüt, O Şimdi Asker , Okul, O Şimdi Mahkum, Gönül Yarası, Beyza’nın Kadınları, Küçük Kıyamet, Takva, Maskeli Beşler: Kıbrıs, AROG, Adını Sen Koy, Güneşi Gördüm, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, Beni Unutma, Mavi Pansiyon , Sadece Sen, Mucize, Çarşı Pazar, Elma Kokusu, Uzaklarda Arama, Vezir Parmağı, Deli Ormanlı filmlerinin Görüntü Yönetmeni

Selahattin Sancaklı – Mustafa Hakkında Her Şey, Çanakkale Son Kale, Kurtlar Vadisi Irak, Kabuslar Evi Hayal-i Cihan, İlk Aşk, Muro: Lanet Gelsin İçimizdeki İnsan Sevgisine, Kutsal Damacana 2: It Man, Kurtlar Vadisi Filistin, Behzat Ç: Ankara Yanıyor, Guruldayan Kalpler filmlerinin, Sevda Rüzgarları, Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Asmalı Konak, Kabuslar Evi, Kurtlar Vadisi, Ayrılık, Keşanlı Ali Destanı vb. TV dizilerinin Görüntü Yönetmeni

Zekeriya T.Kurtuluş – Yolda, Son Osmanlı; Yandım Ali, Vicdan, Haliç, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Benimle Oynar mısın?, Kurtlar Vadisi Vatan adlı filmlerinin, Sır Dosyası, Yağmur Zamanı, Kuzey Rüzgarı, Baba Ocağı, Kız Kaçıran, Behzat Ç., Mor Menekşeler adlı TV dizilerinin Görüntü Yönetmeni, Direniş Karatay filminin yönetmeni

Murat Şeker – İki Süper Film Birden, Plajda, Aşk Tutulması, Türk Gibi Başla Alman Gibi Bitir (Belgesel), Aşk Geliyorum Demez, Çakallarla Dans, İzmir Çetesi, Hayat Sana Güzel, Arkadaşım Max , Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Deli Ormanlı, Çakallarla Dans 4 filmlerinin yönetmeni

Ercan Özkan –Fotoğraf , Taş Yastık, Hayattan Korkma, Fırtına, Öldür Beni, Hayatın Tuzu, Pus, Ay Lav Yu, Saç, Gişe Memuru, Sümela’nın Şifresi: Temel, Yürüyüş, Moskova’nın Şifresi: Temel, Küçük Mutluluklar, Uzun Yol , Olur Olur, Manda Yuvası, Yemekteydik Karar Verdim, Defnenin Bir Mevsimi, Nane İle Limon:Kayıp Zaman Yolcusu, Tecahül-i Ariffilmlerinin, Derdest, Herşeye Rağmen, Kara Gül, Muhteşem Yüzyıl, Kara Kutu, Aşk Laftan Anlamaz dizilerinin Görüntü Yönetmeni

Emre Erkmen – Bir Parça Nisan, Ghost, İki Genç Kız, İki Süper Film Birden, Close Up Kurdistan (Belgesel), Köprüdekiler, Kıskanmak – Yön: Zeki Demirkubuz, Gölgeler ve Suretler – Yön: Derviş Zaim, Headshots, Babamın Sesi, Do Not Forget me İstanbul, Hayatboyu, Ansıszın filmlerinin görüntü yönetmeni

Tuna Kiremitçi – Adını Sen Koy adlı filmin yönetmeni, senarist, Ayabakanlar, Akademi, Bazı Şiirler Bazı Şarkılar adlı şiir kitaplarının, Bu İşte Bir Yanlızlık Var, Yolda Üç Kişi, Dualar Kalıcıdır, Küçüğe Bir Dondurma, Selanik’te Bir Sonbahar, Gönül Meselesi, Sonun Geldi Sevgilim, Uçan Halıların Ayro Dinamik Sorunları, Kendi Seven Ağlamaz, Bir Uyumsuz Bulut adlı romanların yazarı

Murat Küçük – Tarkan, Athena, Şebnem Ferah, Nilüfer, Mor ve Ötesi, Emre Altuğ, Ozan Doğulu, Özlem Tekin, Mirkelam, Nazan Öncel, Murat Boz gibi ses sanatçıları ve guruplarına ait önemli kliplerin yönetmeni

Haşim Vatandaş – Fatih, Hay Bin Yeksan, Emre gibi çizgi filmlerin çizeri ve yönetmeni, 1453 Panorama Müzesi ve Çanakkale Panorama Müzesinin yaratıcısı

Atay Sözer – Kirpi, İçimdeki İnsan adlı filmlerin, Hastane, Çiçek Taksi, Kuruntu Ailesi, Dünya Hali, Biz Bize Benzeriz, Zeki Metince, Tatlı Kaçıklar vb. TV dizilerinin Senaristi, Güllabici, Laz Güvercin, Damdan Düşen Başbakan adlı kitapların yazarı

Zeynel Abidin Elçioğlu – Çeşmeler, İstanbul’da Bir Gün, Mavi Cami, Uygarlıklar Ülkesi Anadolu, Anadoluda Ev İnsan, Batının Bittiği Yer, İleri Bir Adım, 150 Yılın Aydınlığı Dolmabahçe Sarayı, Yöresel Müziğin Ustaları adlı belgesellerin yönetmeni

Eyüp Halit Türkyazıcı – Katırcılar ve Beyoğlu’nun Arka Yakası filmlerinin Senaristi, metin yazarı, Başkalarının Nefesi filminin yönetmeni

İsmet Arasan – Yeşillenmek, Trakya’nın Kapısı Çatalca, Son Sesler, Yüz Yüze, Türkiye’de Kadın, Anadolu’nun Kilidi Afyon, Bereketin Toprağı Adana, Hayal Sahaf, Balkanların Kalbindeki Sahne adlı belgesellerin yönetmeni, Zelenika adlı şiir kitabının yazarı

Hasan Gergin – Devrim Arabaları, İncir Reçeli, Fetih 1453 filmlerinin, Children After Eartquake, Türk İktisat Tarihi, Nazım Hikmet, Kafka’nın Son Üç Günü, Zamanı Durduranlar vb. belgesellerin, Ezik Otlar, Gece Bekçileri, Zangoç, Issız Kula, Ya Çıkarsa, Özlenen Şafak, Sevgili adlı TV filmlerinin, İlk Aşk, İstanbul Efendisi, Dövme Bayrak, Kayıp Çocuklar, Evin Neşesi vb. TV dizilerinin, görüntü yönetmeni

Doğan Sarıgüzel - Sıfır Dediğimde, Çakal, Cehennem (3D), Gelmeyen Bahar filmlerinin, Troia adlı TV dizisinin Görüntü yönetmeni

Hüseyin Kuzu – Katırcılar,  Beyoğlu’nun Arka Yakası, Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç, On Kadın, Polizai, Ölümüne Sevda, Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey filmlerinin, Baba Evi, Baş Belası, Yıldız Karayel vb. TV dizilerinin Senaristi ve sinema yazarı

Tarkan Karlıdağ – Yarın Geç Olmayacak, Lahmacun ve Pizza, Hayat Bilgisi, Hayatım Sana Feda, Affedilmeyen, Dünya Varmış vb. TV dizilerinin Yönetmeni, Kiraz Mevsimi dizisinin genel yönetmeni, Adam filmin yapımcısı

Murat Düzgünoğlu – Neden Tarkovski Olamıyorum, Hayatın Tuzu, Halef filmlerinin yönetmeni, Memleket Hikayeleri, Ümit Milli, Şifacı, Emret Komutanım, Kapalıçarşı, Uygun Adım Aşk, Halil İbrahim Sofrası, Lale Devri, Bir Kadın Tanıdım, Sırat, Sil Baştan, Aşk Yalanı Sever adlı TV dizilerinin yönetmeni

Uğur Eruzun – A ay filminin Görüntü Yönetmeni

Hamza Özbal – Mem-ü Zin adlı filmin senaryo yazarı, Yengeç Burcu adlı filmin görüntü yönetmeni, akademisyen

Bora Onur – Çapkın, Selena, Fırtınalı Aşk, Aile Bilgisi, Adanalı, Yahşi Cazibe, Ali Ayşeyi Seviyor, Cesur Hemşire, Çiçek, Şimdi Onlar Düşünsün, Aşk Zamanı, Ver Elini Aşk adlı TV dizilerinin yönetmeni

Zülküf Yücel – Azad, Haydi Uç Bakalım, Pertev Bey’in Üç Kızı, Affedilmeyen, Kara Yılan, Hanımın Çiftliği, Tövbeler Tövbesi, İffet, Şüphe, Dila Hanım, Kötü Yol, Kaçak, İstanbul Sokakları vb. TV dizilerinin senaristi

Aşkın Sağıroğlu – Güneşi Görmeden , Şimdiki Zamanın Peşinde, Araf , Cennet , Miras, Şov Bizınıs, Eş Ruhumun Eş Zamanı, Papaz Kimde, Muhalif Başkan, Çılgın Dersane 4-Ada, Fatihin Fedaisi Kara Murat, Sekerat Son filmlerinin, Bu Film Bitmez, Karaoğlan, Kurşun Asker, Ev Hali vb. TV dizilerinin görüntü yönetmeni

Nur Akalın – Joenjoy, Merdivenaltı adlı uzun metraj filmlerin, Göksu, Büyükada, Med-Cezir, Tavşankaç adlı belgesellerin yönetmeni, Melek Defteri, Arfe, Külkedisi Kaprisi kitaplarının yazarı

Dilek Yılmazoğlu Gökçin – Ateş Dansı, Günahım Neydi Allahım, Yağmur Zamanı, Seni Çok Özledim, Son Tercih vb. TV dizilerinin, Babürname adlı belgeselin yönetmeni

Alev Demirbilek– Oskar Alan Filmler, Sinema Klasikleri, Toplu Gösteriler adlı TV dizilerini hazırlayan, Türk Sinema Tarihi, Ünlü Ustalar ve Filmleri adlı belgesellerin Yönetmen Yardımcısı, akademisyen

Uygar Asan – Kış Bahçesi, Kabuk, Düğüm, Dağınıklar Kenti, Klasik Müzik Bestecisi; İlhan Usmanbaş filmlerinin yönetmeni

Alper Derli – Kirpi, Vesaire Vesaire, Çakallarla Dans2: Hastasıyız Dede, Mavi Gece, Atçalı Kel Mehmet filmlerinin, Ruhsar, Yarım Elma, Sultan Makamı, Bir İstanbul Masalı, Tam Pansiyon, Kasırga İnsanları, Üç Kişilik Aşk, Aşk Her Yaşta, Sağır Oda, Kızlar Yurdu, Kavak Yelleri, Zelihanın Gözleri, Canım Ailem, Eyrılık, Küçük Sırlar, Hayat Devam Ediyor, Yalancı Bahar, Merhaba Hayat, İbret-i Ailem, Kod Adı Reaksiyon vb. TV dizilerinin görüntü yönetmeni

Olcay Oğuz - No Ofsayt, Evim Sensin, İnşaat:2, Birleşen Gönüller, Herşey Aşktan, Kaçma Birader, Sen Benim Herşeyimsin, İkinci Şans filmlerinin Görüntü Yönetmeni

Sencer Aydın – Kutsal Bir Gün filminin senaryo yazarı, Hayatın Peşinde adlı öykü kitabının yazarı

Serdar Temizkan – Kutsal Bir Gün adlı filmin yönetmeni, Seni Çok Özledim, Kasırga İnsanları TV dizilerinin yapımcısı

Mehmet Bahadır Er – Kara Köpekler Havlarken, No Ofsayt, Sev Beni adlı filmlerin, Eve Düşen Yıldırım, Ben Onu Çok Sevdim, Çanakkale Yüzyıllık Mühür, Yalaza adlı dizinin yönetmeni,

Yonca Güzelpınar – Patron Kim, Çocuğun Var Derdin Var, Haylaz Babam, El Bebek Gül Bebek, Belalı Baldız, Erkeksen Seyret, Hepsi 1, Hemşire Meri, Sen Harikasın, Yalancı Romantik vb. TV dizilerinin Yönetmeni

Ulaş Zeybek – Kayıp Cennet İnsanları, Pardon, Tramvay, Umut Adası, Benim Roz’un Sonbaharı, Son Ders Aşk ve Üniversite, Büşra, Çıngıraklı Top, Laz Vampir Tirakula (Yön: Metin Koç, Ulaş Zeybek), Patlak Sokaklar-Gerzomat, Bir Masal Denizi (Belgesel), Kafkas, Kırmızı, Tehlikeyle Flört, Üç Harfliler 2:Hablis, İçimde Akan Nehir, Bana Git De, Saklambaç:Ölüm Oyunu, Seni Gidi Seni adlı filmlerin, Körfez Ateşi ve Ömer Seyfettin Hikayeleri, Kız Takımı adlı TV dizilerinin görüntü yönetmeni

Mehmet Yaşar Zengin – Fasulye, Unutulmayanlar, Kırık Midyeler, Zefir, Hile Yolu filmlerinin, Bir Ömür Yetmez, Ağır Roman Yeni Dünya adlı TV dizilerinin Görüntü Yönetmeni

Tayfun Çetindağ – Yazı Tura, Hava Durumu, Vay Başıma Gelenler, Rüzgarla Bir adlı filmlerinin, Alacakaranlık, Baba Ocağı, Aşağı Yukarı Yemişliler, Aşk Kaç Beden Giyer, Küçük Hesaplar, Fi adlı TV dizilerinin görüntü yönetmeni

Olgun Arun – Tranvay filminin Yönetmeni

A. Şeyda Maraş – Madak/Dema, Sular Altında Kalan Cümleler, Mağara Kaşifleri adlı su altı belgesellerinin yönetmeni

Emre Aydın Deniz – Geym of Bizans (Bizans Oyunları) adlı filmin, Nemrut Belgeseli, Sır Dosyası, Beşi Bir Yerde, Baba, Sinekli Bakkal, Harem, Üç Arkadaş vb. TV dizilerinin Görüntü yönetmeni

Nuran Evren Şit – Aşk Tesadüfleri Sever, 8 Saniye filmlerinin, Elveda Rumeli, Hanımın Çiftliği, Gün Akşam Oldu, Sen de Gitme, Hayat Yolunda, Vatanım Sensin adlı TV dizilerinin senaryo yazarı

Hürer Ebeoğlu – Azap Yolu, Affedilmeyen, Son Tercih, Hanımın Çiftliği, Tövbeler Tövbesi, Şüphe, Dila Hanım, Kötü Yol, Kaçak adlı TV dizilerinin senaryo yazarı, Kulağakaçan Böceği kitabının yazarı

Elif Usman – Türev, filminin görüntü yönetmeni, Anadolu Kartalları filminin, Eksik Etek, Azap Yolu, Affedilmeyen, Genco, Hanımın Çiftliği, Güneydoğudan Öyküler:Önce Vatan, Gün Akşam Oldu, Şeref Meselesi, Tatlı Küçük Yalancılar, Cesur ve Güzel, Ölene Kadar, İçerde adlı TV dizilerinin senaryo yazarı

Aslı Kaygusuz Emek – Yağmur Zamanı, İmkansız Aşk vb. TV dizilerinin genel koordinatörü, Sır Gibi, Son Tercih, OKS Anneleri gibi dizilerin yardımcı yönetmeni, Ateşe Yürümek adlı TV dizisinin ve Yıldızın Parlasın adlı internet dizisinin senaryo yazarı, Aşk Yalanı Sever adlı TV dizisinin yönetmeni

Mehtap Köroğlu – Neredesin Firuze filminin Yönetmen Yardımcısı, Ekmek Teknesi, Şöhret, Ümit Milli, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin yardımcı yönetmeni, Dinle Sevgili, Hayat Dediğin ve Sabah Yıldızı, O Hayat Benim, Dayan Yüreğim dizilerinin yönetmeni

Can Sinan Tekgündüz –Sonsuz Bir Aşk adlı filmin, Seni Çok Özledim, Azap Yolu, Affedilmeyen, Son Tercih, Ece, Sonsuz, İffet, Tatar Ramazan, O Hayat Benim adlı TV dizilerinin senaryo yazarı

Nur Özgenalp – Düşler ve Gerçekler, Azap Yolu vb. TV dizilerinin senaristi

Taner Gündöner – Bana Adını Sor adlı filmin, Candan Öte, Sensiz Yaşayamam, Cennetin Sırları, Derin Sular adlı TV dizilerinin yönetmeni

Suna Dölek – Sinema Bir Mucizedir filminin senaristi ve yönetmen yardımcısı, Serseri Aşıklar TV dizisinin Yönetmen Yardımcısı, Tatlı Bela Fadime, Zoraki Koca, Son Ağa adlı TV dizilerinin senaryo yazarı

Murat Tuncel - Aşk Tutulması, Plajda, Çakallarla Dans, Küf , Çakallarla Dans2: Hastasıyız Dede, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı, Nefesim Kesilene Kadar, Yok Artık 2 filmlerinin, Sucu Kamil adlı TV filminin Görüntü yönetmeni

Ozan Uzunoğlu – Sonsuz Bir Aşk adlı filmin yönetmeni, Uzun Hikaye ve Çakallarla Dans:Hastasıyız Dede filmlerinin Yardımcı yönetmeni, Küçük Gelin, Kelebek, Şöhretin Bedeli adlı TV dizilerinin ve İstanbul’da Aşık Oldum, Siya Mem-u Zin, Küçük Gelin, O Hayat Benim, Seni Kimler Aldı adlı TV dizilerinin yönetmeni

Emre Özdür – İlk Aşk adlı filmin senaryo yazarı ve yardımcı yönetmeni, Nadide Hayat filminin, Seni Çok Özledim, Son Tercih, Yalancı Bahar, Annem Uyurken, Yasak, Kod Adı Reaksiyon, Yasak, Bodrum Masalı adlı TV dizilerinin senaristi

Meryem Yavuz – İncir Reçeli filminin kameramanı, Ada:Zombilerin Düğünü, İki Çizgi, Gri Bölge, Toz Bezi, Ötekiler, Aydede filmlerinin, Motör:Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması Belgeselinin, Gölgedekiler adlı TV dizisinin Görüntü Yönetmeni

Aylin Eren – Makinaların Efendisi, Gidenlerin Ardından, Toroslarda Bir Efsane; Karatepe, Aslantaş, Antakya belgesellerinin yönetmeni, metin yazarı

Emine Emel Balcı – Ich Liebe Dich adlı belgeselin, Nefesim Kesilene Kadar adlı filmin yönetmeni

Tankut Kılınç – Dondurmam Gaymak filminin yapımcısı, Evimin Erkeği, Benden Baba Olmaz, Sevdaluk adlı TV dizilerinin, Tozu Dumana Dakar Günlükleri adlı belgeselin yönetmeni.

Serdar Soydan – Hanımın Çiftliği ve A.Ş.K., Sen Benimsin, Cesur ve Güzel adlı TV dizilerinin senaryo yazarı

Ali Ercivan – Bir Erkek Bir Kadın, Açık Mutfak, Kahve Bahane, O Hayat Benim adlı TV dizilerinin senaristi

Senem Tüzen – Türev filminin görüntü yönetmeni, Motherland (Ana Yurdu) filminin yönetmeni

Selami Genli – Güvercin Uçuverdi filminin yönetmeni, Çakallarla Dans, Aşk Geliyorum Demez, Aşk Tutulması, 2 Süper Film Birden, Güvercin Uçuverdi filmlerinin senaryo yazarı

Serhat Çakılcıoğlu – G.D.O. Karakedi, Bensiz, Kutsal Bir Gün, Pak Panter adlı sinema filmlerinin ve Yalan Dünya adlı TV dizisinin yardımcı yönetmeni

Korhan Günay – Zoraki Başkan adlı TV dizisinin yönetmeni, Kasaba adlı TV dizisinin senaryo yazarı

Ekin Akçay – Piyasadan Büyük Alacağımız Var adlı filmin senaryo yazarı ve yönetmeni

Deniz Dargı – Kapadokya Düşleri, Dinle Sevgili, Güneşi Beklerken vb. TV dizilerinin Senaryo yazarı

Kemal Hamamcıoğlu – Televizyon kültür-sanat program yapımcısı,sunucusu, tiyatro yazarı ve yönetmeni (kabin ve garaj adlı oyunların yazarı, yönetmeni), Garaj ve Birini Pencere Kenarına Çiçek Koyacak Kadar Sevmek Lazım kitaplarının yazarı

Hilal Sezer – Bir Küçük Eylül Meselesi, Limonata, İtirazım Var filmlerinin Kostüm Tasarımcısı, Ocak Ayının İki Yüzü, Operasyon (Argo), Köstebek, Pinokyo, Ambassadors vb. yabancı yapımların kostüm asistanı

Tamay Karaloğlu – Makyaj, saç tasarımcısı, make-up artist

Beril Sinan – Aşk Oyunu filminin kostüm tasarımcısı, Krigen, Son Umut, Ocak Ayının İki Yüzü, Pinokyo, Operasyon Argo, Köstebek gibi yabancı yapımların Kostüm asistanı

Hüssam Fahmi – Suriyeli TV program yapımcısı, yönetmeni

Tufan Kılınç – Kameraman, kamera asistanı (Tatil Kitabı, Acı Aşk, Küf, Selam, Bensiz vb)

Ayben Altunç – Eylülün Kadın Yüzleri adlı belgeselin yönetmeni

İbrahim Türk – Senaryo Bülent Oran, Halit Refiğ Düşlerden Düşüncelere Söyleşiler adlı sinema kitaplarının yazarı

Dilara Balcı – Feyzi Tuna Her Film Bir İmtihandı, Yeşilçamda Öteki Olmak adlı sinema kitaplarının yazarı

Alican Sekmeç – O İsimler O Yüzler, Film Gibi Hayatlar, Türk Sinemasında Görüntü Yönetmenleri, Yusuf Sezgin-Sinema Tarihi (Burçak Evren’le birlikte) sinema kitaplarının yazarı, araştırmacı

Deniz Tarsus – Ozo Ozo Çakta, Ayrıkotu ve Babam Bir Astronot, İt Gözü kitaplarının yazarı

Bölümün diğer mezun ve mensupları Televizyon kanallarında, reklam, tanıtım, vb. bağlantılı alanlarda yönetmen, görüntü yönetmeni, koordinatör, prodüksiyon elemanı, kameraman, post-production elemanı vb. olarak çalışmaktadırlar.

Ayrıca Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi olarak farklı Üniversitelerde görev yapan 30’un üzerinde Öğretim Elemanı mezunumuz bulunmaktadır.

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Alev İDRİSOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcıları : Prof. Asiye KORKMAZ
Prof. Z. Yüksel AKTAŞ
Bölüm Sekreteri: : Şeyma GÖKTEN KARTAL
Telefon : 0212 274 98 70-71
E-mail : gsf-sinemavetelevizyon@msgsu.edu.tr
Faks : (0212) 267 04 94
Adres : Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Merkezi Yıldız Posta Caddesi Atlas Sokak No:1, 34349, Beşiktaş/İstanbul
Aday Öğrenciler için başvuru : Prof. Alev İdrisoğlu (Bölüm Başkanı), Dr. Öğretim Üyesi Esra Eren, Araş. Gör. Hande Erez
DUYURULAR