Ülkemizde Resim sanatının eğitimi 1883 yılında açılan ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin tarihsel kökenini teşkil eden Sanayi-i Nefise Mektebi'nde başlamıştır. 1928 yılından başlayarak Güzel Sanatlar Akademisi, 1969'dan sonra da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında Resim Bölümü, diğer disiplinler yanında, 1981 yılına kadar,resim sanatçıları yetiştirme amacı yönünde eğitim veren ülkemizin yegane kurumu olmuştur. Güzel Sanatlar Akademisi'nin teşkilatı ve eğitiminin 1936-1937 yıllarında "yeniden kurulurcasına" düzenlenmesi sonucunda, bütün kurumla birlikte bölümümüz, Cumhuriyet Türkiyesi'nin yönelimi ve yapılanması paralelinde dinamik, çağdaş bir kimliğe kavuşmuştur. Bu kimlik, Cumhuriyetimizin her kurumunun kendi alanında olduğu gibi, Türk Sanatı'nı evrensel sanat bağlamında yerini bulması görevini üstlenebilecek bir kimliktir. 1981 yılıyla birlikte Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde üniversiteler bir teşkilatlanma içinde yerini aldıktan sonra Resim Bölümü'nün bu eğitim misyonu iyice pekişmiş olmaktadır. Bölümümüz şimdiye kadar, uzun süre alanında tek kurum olarak, Dünya Sanatı bağlamında Türk Sanatı'nı oluşturma görevini büyük ölçüde yerine getirmiş sayılabilir.

Yukarıda vurguladığımız gibi, evrensel düzeyde özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş, aydın ressamlar, sanatçılar yetiştirme yönünde eğitimimiz, Resim Sanatı'nın geleneksel öğrenim yollarıyla başlar, başlangıcından bu yana gelen sanatsal davranış biçimlerini çözümleyen çalışmalarla birlikte, çağdaş Dünya sanatının anlamını ve bağlantılarını ortaya koyan bilgilendirmelerin desteğinde, öğrencinin, kendine özgü duyarlığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülür. Bu eğitim boyunca kazandığı sanatsal formasyon öğrencinin çalışmalarında, mezuniyetine kadar, belirginleşerek kendini gösterir.

Bu anlamdaki eğitimimiz, çalıştıkları kurumun tarihsel ve güncel öneminin bilincinde ve her biri aynı zamanda ülkemizin tanınmış sanatçıları olan, zengin bir kadroyla yürütülmektedir.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof.Gülçin ÖZDEMİR
Bölüm Başkan Yardımcıları : Doç. S. Özlem ÜNER
Dr. Öğr. Üyesi Sedat BALKIR
Bölüm Sekreteri : Zahide TURAN
Telefon : (0212) 252 16 00-4227
Faks : (0212) 245 21 64
DUYURULAR