Heykel Bölümü 1883’te Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisiismiyle eğitime başlayan Üniversitemizin ilk bölümlerinden biridir. Heykel Bölümü’nün ilk öğretmeni olan Yervant Oskan 32 yıl bu görevini sürdürmüş ve ülkemizin ilk heykeltıraş kuşağını yetiştirmiş bir sanatçı olarak heykel sanatı tarihimizin en önemli isimleri arasında yer alır.

Heykel Bölümünün ilk konuk öğretim üyesi Rudolf Belling olmuştur. Belling, Türkiye’de kaldığı yıllar boyunca hem gerçekleştirdiği anıtlarla hem de yetiştirdiği öğrenciler aracılığı ile ülkemiz heykel sanatı üzerinde önemli etkileri olmuş bir isimdir. Rudolf Belling 1955 yılına değin Heykel Bölümünde görevini sürdürmüştür.

Rudolf Belling’ten sonra Heykel Bölümü atölyelerinde eğitmenliği üstlenen Hüseyin Gezer, Hadi Bara ve Zühtü Müritoğlu, hem eğitim anlayışları ile hem kişisel çalışmalarında modern sanatın önemli sorunlarını tartışan sanatçılar olarak ülkemiz heykel sanatının dünyaya açılmasına önemli katkılarda bulundular. Şadi Çalık ve İlhan Koman’ın da Akademi’nin eğitim kadrosunda olduğu bu yıllar, heykel sanatımızın önemli isimleri Ali Teoman Germaner, Kuzgun Acar, Tamer Başoğlu, Füsun Onur gibi sanatçıların Akademi’deki öğrencilik yıllarına rastlamaktadır. Akademi Heykel Bölümünde ahşap (1953)ve metal (1954)atölyeleri açılmış bu iki yeni malzemenin heykel yapımında kullanılmaya başlaması yeni anlatım biçimlerinin gelişmesini sağlamıştı.

Hadi Bara ve Zühtü Müritoğlu’nun atölye eğitmeni olarak görev aldıkları bu dönemde yetişen sanatçılar ülkemiz heykel sanatını evrensel bir boyuta taşıdılar. Tamer Başoğlu, Ali Teoman Germaner, Kuzgun Acar, Füsun Onur gibi sanatçılar Türk heykel sanatında özel yerleri olan ve kendilerinden sonraki kuşaklar üzerinde etkili olan yapıtlar gerçekleştirdiler.

60’lı yılların ikinci yarısına rastlayan Akademi’nin yeniden yapılanmasını öngören reform çalışmaları gereğince 1970 yılında Heykel Bölümüne bağlı olarak Temel Eğitim Kürsüsü kuruldu. Orta öğretimin açıklarını kapatmak amacıyla çağın gereklerine göre, şablonlardan uzak, çok seçenekli bir hazırlık sınıfı programı oluşturularak uygulandı.

Akademide taş atölyesinin etkin biçimde eğitim programlarına katılması 70’li yıllar içinde gerçekleşmiştir. Takı ve küçük boyutlu heykel tasarım ve uygulamalarının geliştirildiği Takı Atölyesi hazırlık çalışmaları daha önce başlamakla birlikte 1983 yılında eğitim programında yer almaya başladı. 

Heykel Bölümünün eğitim anlayışının en önemli ilkesi, yaşamın değişen dinamiklerini, sanatın evrensel boyuttaki sorunları ile birlikte ele alarak her öğrenciye bireysel yaratı alanını özgürce oluşturabileceği çokseçenekli bir eğitim ortamı sunmaktır. Öğrencilerimizin yapıtları onların özveri dolu çalışmalarının nitelikli ürünleri olarak ülkemiz geleceğine umutla bakmamızı haklı çıkarmaktadır.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

Bölümümüzde 4 yıllık lisans öğrenimi gören öğrenciler eğitim programımız içinde ağırlıklı olarak atölye çalışmaları gerçekleştirirler. Kuramsal çalışmalarla desteklenen atölye üretimi, bir heykel sanatçısının sahip olması gereken deneyimleri kazandırmayı amaçlar. Bu deneyimler özgün çalışmalar gerçekleştirmesi ve öğrenciye araştıran, sorgulayan ve karşılaştırmalar yapabilen bireyler olması için gerekli donanımı sağlar.

 Mezun olan öğrencilerimiz heykel sanatını, ülkenin gerçeklerini tanıyan ve dünya sanatının gelişmeleri içinde üretimlerini gerçekleştirecek, sanat ortamında etkili biçimde varolabilecek donanıma sahip olurlar.

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Neslihan PALA
Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Yıldız GÜNER
Bölüm Sekreteri: : Şehnaz AŞIR
Telefon : (0212) 252 1600-4347
Faks : (0212) 245 21 64
Eposta : heykel@msgsu.edu.tr
DUYURULAR