GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

/ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

Geleneksel Türk Sanatları eğitim ve öğretimi Enderun-u Hümayun’dan sonra, geleneksel sanatların geliştirilmesi amacı ile 1915 yılında kurulan ‘’ Medresetül Hattatin‘’ (Hattatlar Mektebi ) ile başlar. Mektep, 1936’da Atatürk’ün talimatıyla ‘’Türk Tezyini Sanatlar Şubesi‘’ adı ile Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlanır. Bölüm, 1976 yılında yeniden yapılandırılır. Akademi 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüştürüldükten sonra, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü adı altında, Eski Yazı (Hat), Tezhip, Eski Çini Onarımları, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ve Cilt Anasanat Dalları’nda eğitim ve öğretimine devam etmeye başlar. Bölüm bünyesi içerisinde temel derslere ilave olarak ebru, minyatür ve kalemişi dersleri de bulunmaktadır.
Bölüm giriş sınavları iki aşamalıdır. Baraj sınavında başarılı olan aday, bölümün kendi bünyesinde yapılan çizim sınavında da istenen puanı almak zorundadır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri, iki yarıyıllık temel eğitimden sonra; üçüncü yarıyıldan itibaren Eski Yazı (Hat), Tezhip, Eski Çini Onarımları, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri ve Cilt Anasanat Dalları’ndan birini seçerler. Sekiz yarıyıl süren lisans eğitiminin son yarıyılı diploma projesi çalışmalarını kapsar. Öğrenciler seçtikleri bir öğretim üyesi danışmanlığında diploma projesini hazırlayıp mezun olurlar. Bölümde Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülen yüksek lisans ve sanatta yeterlik programları da uygulanmaktadır.
Bölümde, uygulamalı atölye derslerinin yanısıra kuramsal derslerle; özgün klasik ve çağdaş tasarımlar üretebilecek yaratıcı sanatçı adaylarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Ö. Faruk TAŞKALE
Bölüm Başkan Yardımcıları : Prof. Münevver ÜÇER
Doç. Naime Didem ÖZ
Bölüm Sekreteri : Eray YURTKULU
Telefon : (0212) 245 23 61
Faks : (0212) 243 90 83
DUYURULAR