Fotoğraf Bölümü, 1978 yılında zamanın İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde Fotoğraf Enstitüsü olarak kuruldu, 1994 yılında bünyesinde Fotoğraf Ana Sanat Dalı ve ona bağlı Sanat Fotoğrafı, Tanıtım Fotoğrafı ve Belgesel Fotoğraf Sanat Dallarını barındıran Fotoğraf Bölümü’ne dönüştü.

Eğitim programı; bilgi, yaratıcılık, teknik ve teknolojik süreç üzerine yapılandırılan Fotoğraf Bölümü, entellektüel düzeyi yüksek, hem sanat, hem de teknik alanda yetkinlik sahibi sanatçı adayları yetiştirmektedir. Dört yıllık lisans eğitiminin ilk iki yılında kuramsal ve teknik derslerle desteklenen programda temel bilgiler kazandırılmakta, gelişen fotoğraf teknolojilerine göre müfredat programı ve içerikleri sürekli güncellenmekle birlikte analog fotoğraf sistemlerinin eğitimi de sürdürülmektedir. Son iki yılda ise özelleşmiş alanlarda eğitime geçilmekte ve yaratıcılığı destekleyen alt yapı ile öğrenciler, projelere ve tasarıma yönlendirilmektedir.

Fotoğraf Bölümü, lisans eğitiminde atılan sağlam temeller üzerine lisansüstü eğitim programlarının müfredatını şekillendirmektedir. Yüksek lisans programında güncel sanatta fotoğrafın kullanımı ve sunumunu irdeleyen teorik dersler, öğrencileri sanatsal üretime iten beş farklı atölye dersi ve arka planı kuvvetli teorik ve uygulamalı, eğitim becerilerini geliştiren derslerle öğrencilere eğitim verilmektedir. Yüksek lisans eğitiminin yoğun programı üzerine şekillenen Sanatta Yeterlik programında akademik kariyere yönelen öğrencilere bilimsel araştırma yapma, çok geniş bir alanda ve farklı konularda, kurama dayalı bir bakış açısı ile sanatsal üretim yapma olanağı yaratılmaktadır.

Avrupa’da fotoğraf ve sinema eğitimi veren yirmiye yakın üniversite ile Erasmus anlaşması bulunan ve düzenli öğrenci değişimi gerçekleştiren Bölüm, uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalarda yer almaktadır.

Fotoğraf Bölümü, akademi geleneğini, üniversitenin en genç bölümlerinden birisi olmasının getirdiği enerji ve dinamizm ile birleştirerek kendisini sürekli yenilemektedir. Sektörel paydaşları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve birlikte gerçekleştirdiği ortak projeler sayesinde teknolojiyi güncel olarak takip edebilmekte ve eğitim içinde kullanmaktadır.

Lisans düzeyinde eğitim veren ilk Fotoğraf Bölümü kadrosu tarafından 2015 Ocak ayında Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan ilk Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi (FUAM) bölümümüz bünyesinde faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir.

https://fuamproject.com/tr/

Mezunları, Türk Fotoğrafı içinde özellikle akademik eğitim, basın, reklâm ve moda fotoğrafı alanlarında söz sahibi olmuştur. Bölümün yetiştirdiği fotoğraf sanatçıları ulusal ve uluslararası sanat platformlarında çalışmaları ile yer almaktadır.

Prof. Nihal KAFALI / Fotoğraf Bölümü Başkanı

 

Fotoğraf Bölümü Tarihçe

Sanayi-i Nefise-i Şahane Mektebi’nin uzantısı olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde fotoğraf eğitiminin ilk örneklerine 1938 yıllarında rastlanmaktadır. Ayrıca Osman Hamdi Bey’in zamanın önemli fotoğrafçılarından Sebah & Joaillier ile olan ilişkisi ve resimlerini yaparken fotoğraftan büyük ölçüde faydalandığı bilinmektedir. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılış günü akademi hocalarıyla Kargopoulo stüdyosunda bir fotoğraf çektirmiş olmaları fotografik belgeye verdiği değeri anlatan önemli bir davranıştır.

Akademi bünyesinde, zamanın Akademi müdürünün talimatı ile ilk fotoğraf derslerini 1938 yılında Zeki Faik İzer başlatmıştır. Zaman içinde kesintilere uğrayan fotoğraf dersleri, Grafik Bölümü bünyesindeki fotoğraf atölyesinde 1962 yılında Cafer Türkmen tarafından yeniden başlatılmış ve 40 yılı aşkın, onun tarafından sürdürülmüştür.

Aynı yıllarda İDGSA Tezyîni (Dekoratif) Sanatlar Bölümü Başkanı Sabih Gözen, Şinasi Barutçu, Vedat Ar, Baha Gelenbevi ve Kemal Baysal ile birlikte hazırladığı proje ile Fotoğraf Bölümü açmayı planlamış ve hazırlıkları başlatmış olsa da bölüm kurulamamış ancak yardımcı fotoğraf dersleri kesintiye uğramadan devam etmiştir.

1978 yılında zamanın Akademi Müdürü Sadun Ersin ve Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölüm Başkanı Erdoğan Aksel Fotoğraf Enstitüsü kurma kararı alırlar ve davet ettikleri dönemin önemli fotoğrafçıları; Şahin Kaygun, Gültekin Çizgen, Sabit Kalfagil, Akademinin kadrolu öğretim elemanları Cafer Türkmen, İnal Göral, Ahmet Öner Gezgin ve Akademi’ye bağlı Meslek Yüksek Okulu’nda ders veren Mehmet Bayhan Enstitü’nün kuruluş çalışmalarında yer alırlar. Ayrıca Sami Güner, Ersin Alok, Haluk Doğanbey, Yaşar Atankazanır, Güler Ertan, Moris Maçoro, Halim Kulaksız ve bazı meslek adamları kuruluşa katkıda bulunurlar.

13 Temmuz 1978’de İDGSA Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü bünyesinde Fotoğraf Enstitüsü dört yıllık lisans eğitimi yanında araştırma ve arşivleme amacına yönelik kuruluşunu tamamlayarak eğitime başladı.

Fotoğraf Enstitüsü’nün başkanlığını Erdoğan Aksel ve eldeki bilgilere göre ilk dersleri ise Cafer Türkmen (genel fotoğraf bilgisi), Ercüment Tarcan (optik), Sabit Kalfagil (belgesel fotoğraf), Reha Günay (mimari fotoğraf) Haluk Doğanbey (reklâm-tanıtım fotoğrafı), Halim Kulaksız (renkli fotoğraf), Mehmet Bayhan (fotoğraf tarihi), Yaşar Atankazanır (portre fotoğrafı) ve Yılmaz Kâini (siyah-beyaz karanlık oda) üstlendi.

Fotoğraf Enstitüsü Türkiye’de fotoğraf eğitiminin kurumsallaşmasında öncü olmuş ve lisans düzeyinde dört yıllık fotoğraf eğitimini hayata geçirmiştir.

Enstitü, 1982 yılında Yüksek Öğretim Kanunu ile akademilere getirilen yeni kimlik sonucu Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’ne bağlandı ve Fotoğraf Ana Sanat Dalı adını aldı. 1994 yılında ise bölüm kimliğini kazanıp, bünyesinde Fotoğraf Ana Sanat dalı ve ona bağlı olarak Sanat Fotoğrafı, Tanıtım Fotoğrafı ve Belgesel Fotoğraf Sanat Dallarını barındıran Fotoğraf Bölümü’ne dönüştürüldü.

Üniversite düzeyinde kuruluşu ve gelişimi çok uzun ve zorlu bir sürece yayılan Fotoğraf Bölümü, bağlı olduğu kurumun köklü sanat eğitim geleneğini özümseyerek ve yeniliği, gelişimi ve değişimi hedefleyerek fotoğraf eğitimini sürdürmektedir.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Çetin ERGAND
Bölüm Başkan Yardımcıları : Prof. Ozan BİLGİSEREN
Prof. Seçkin TERCAN
Bölüm Sekreteri: : Şehnaz AŞIR
Bölüm Hizmetlisi: : Seyfi Eroğlu
Telefon : 0212 252 1600 / 4338
Faks : (0212) 245 21 64
Eposta: : fotograf@msgsu.edu.tr
DUYURULAR