Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1983 yılında kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi çatısı altında 1984-1985 eğitim yılından beri eğitim vermeye devam etmektedir. Sosyoloji Bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölüm öğretim elemanlarının çok farklı formasyonlardan gelmeleri dolayısıyla bölümde güncel siyaset, ekonomi, hukuk, sanat vb. ağırlıklı, interdisipliner bir eğitim verilmektedir. Üniversitenin Güzel Sanatlar Akademisi'nden gelen geleneğiyle, sanat ağırlıklı (şehircilik, plastik ve görsel sanatlar) çalışma ve araştırmalar, eğitimin her aşamasında, özellikle desteklenmektedir. 

Lisans eğitiminin yanı sıra Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı "Genel Sosyoloji ve Metodoloji" Yüksek Lisans ve doktora programları da Sosyoloji Bölümü tarafından yürütülmektedir. "Genel Sosyoloji ve Metodoloji" Yüksek Lisans ve Doktora programları ile ilgili detaylı bilgi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı başlığı altında verilmiştir.

MİSYON:

Sosyoloji Bölümü’nün misyonu, öğretim üyelerinin akademik özgeçmişleri ve ilgi alanlarının çeşitliliği çerçevesinde, siyaset, tarih, iktisat, hukuk, sanat vb. alanlarda derinleşmiş, disiplinler-arası bir Sosyoloji eğitimi vermek. 

Üniversitemizin Güzel Sanatlar Akademisi'nden gelen geleneğiyle, sanat ağırlıklı çalışma ve araştırmaları (plastik ve görsel sanatlar, görsel kültür, film çalışmaları), eğitimin her aşamasında, özellikle desteklemek.  

VİZYON:

Sosyoloji Bölümü, öğrencilerini, bilimsel çalışma ve eleştirel sorgulama ilkelerini içselleştirmiş, güncel gelişmeleri izleyen, gelişmeye açık, toplumsal duyarlılığa sahip, ortaklaşa çalışmaya yatkın ve akademik ve mesleki formasyona sahip kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler. 

 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

Mezuniyet Koşulları

Bölümden mezun olabilmek için öğrenciler ortak zorunlu derslerin dışında 240 AKTS kredisi tamamlamak ve bitirme tezini yazmak zorundadır. Farabi ve Erasmus programları sayesinde farklı üniversitelerde de eğitim alma imkanı mevcuttur. Bölümümüzde Mevlana programı, yandal ve çift anadal imkanı bulunmamaktadır.

Mezunların İstihdam İmkanları

Dört senelik sosyoloji lisans eğitimini tamamlayan mezunlar sosyolog ünvanını elde ederler. Lisansüstü eğitimine devam ederek akademisyenlik yolunda ilerleme imkanları da bulunan sosyologlar için kamu kuruluşlarında ve özel şirketlerde birçok kariyer olanağı söz konusudur.

Sosyologlar gerekli KPSS puanını elde ederek kurumların düzenlediği sınavlarda- mülakatlarda da başarı göstermeleri halinde Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Orman Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü,  Devlet Planlama Teşkilatı, TRT, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri gibi çok sayıda devlet kurumunda uzman, proje yöneticisi, memur, araştırmacı veya sosyolog olarak çalışabilirler.

Sosyoloji mezunları eğitim süresinde 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık dersi aldığı takdirde formasyon almaya hak kazanarak felsefe grubu öğretmeni, gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı olarak çalışabilirler.

Ayrıca özel sektörde insan kaynakları bölümleri, medya kuruluşları, araştırma şirketleri, stratejik düşünce kuruluşları, halkla ilişkiler, reklamcılık, medya kurumları, danışmanlık, yayıncılık, sivil toplum kuruluşları sosyologların istihdam edilebildiği yerler arasında yer almaktadır.  

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Umut Tümay ARSLAN
Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Aylin DİKMEN ÖZARSLAN
Bölüm Sekreteri : Selin YILMAZ
Telefon : (0212) 246 00 11 / 5321
Faks : (0212) 261 11 21
Email : sosyoloji@msgsu.edu.tr
DUYURULAR