Bölümün misyonu ve vizyonu

Bölümümüzün ana misyonu; ortak ilke, amaç ve hedefler doğrultusunda teorik ve deneysel fizik alanında ulusal ve uluslararası bilim camiasında kabul ve önem gören orijinal çalışmalar vasıtasıyla bilgi üretmek ve bu ve benzer çalışmaları üretecek donanıma sahip bilim insanlarını yetiştirmektir.

Bölüm Hakkında

Bölümümüz Yüksek Lisans Programı 1999 yılında başlamış olup 2006 yılına kadar 3 mezun vermiş ve 2010 senesine kadar kadro ve mekan darlığı nedeni ile yeteri kadar verimli çalışmamıştır. 2009 senesinden itibaren MSGSÜ yönetimi ve Fizik Bölümü, Lisans Programının açılması, Fizik Yüksek Lisans Programının canlandırılması ve Fizik Doktora Programının oluşturulması doğrultusunda bir çalışma başlatmış ve söz konusu hedeflere ulaşmak için yeterli sayıda, yetişmiş elemanın bir araya getirilmesi, böylelikle bilimsel araştırmaların ve buna paralel olarak öğretim programlarının güncel kalite standartlarına çıkarılması görüşünü benimsemiştir.

Bu kararlar bağlamında, 2011 yılından itibaren yüksek lisans programı düzenli öğrenci almaya başlayarak tekrar aktif hale getirilmiştir. Akabinde 2013-2014 akademik yılında doktora programını başlatan MSGSÜ fizik bölümü, 2016-2017 yılında da lisans programını başlatmıştır. Halihazırda her biri yurtiçinde ve yurtdışında seçkin üniversitelerde eğitim görmüş dokuz öğretim üyesi ve dört araştırma görevlisi ile bu üç öğretim programı uluslararası standartlarda devam ettirilmektedir.

Bölümümüzde yürütülen araştırmalar ağırlıklı olarak matematiksel fizik, teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği, kütleçekim ve kozmoloji,  kuantum gazlar ve düşük sıcaklık fiziği dallarında yürütülmektedir. Lisansüstü öğrencilerin bir kısmı bu alanda yürütülen ve TÜBİTAK, AB gibi kuruluşlarından alınan araştırma projeleri ile desteklenmektedirler. 

Fizik bölümü, asli görevi olan bilimsel araştırma ve fizik öğretiminin yanında, ülkemizin ilk ve en önemli güzel sanatlar okulu olan Üniversitemizin güzel sanatlar ve tasarım bölümleri ve öğrencileri ile disiplinler arası çalışmalar yürütmekte ve ayrıca toplumda temel bilimler hakkında farkındalığın arttırılması için farklı etkinlikler düzenlemektedir. 

Fizik bölümünde yürütülen akademik faaliyetler ve öğretim üyeleri hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 https://msgsufizik.net/ 

 msgsufizik.pdf 

 

Yükleniyor...
Yükleniyor...

Bölümümüz gerek kendi ürettiği bilgiyi paylaşmak, gerekse Ülkemizde ve dünyada yapılan yenilikleri takip etmek, bu yenilikleri öğrenci ve öğretim üyelerimizle paylaşmak üzere düzenli olarak bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.

Bu etkinlikler, bölüm içinden veya dışından davet edilen konuşmacıların verdiği ve güncel araştırma konularının sunulduğu seminerlerden, ulusal ve uluslarası bilimsel toplantılardan ve lise öğrencilerinden doktora öğrencilerine kadar farklı seviyelerde yürütülen okullardan, güncel makalelerin tartışıldığı arXiv seminerlerinden ve her ayın son perşembesi düzenlenen kara tahta günlerinden oluşmaktadır.

Seminerler akademik yıl içerisinde her perşembe saat 16:00’da, kara tahta günleri ise her ayın son perşembe günü düzenlenmektedir. Düzenlenen seminerlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

https://msgsufizik.net/toplantilar-meetings/seminerler-2019-2020/

https://msgsufizik.net/category/seminerler-seminars/

ULUSLARARASI VE ULUSAL TOPLANTILAR

Bölüm öğretim üyelerinin yurt dışında ve içinde ortak çalışmalar yürüttüğü bilim insanları ve bilimsel kurumlar ile birlikte, maddi imkanlar dahilinde, genelde dış kaynaklı destekler yardımıyla, gerek bölümümüzün, üniversitemizin ve ülkemizin fizik alanında görünürlüğünü artırmak, gerekse konuya ilgi duyan bilim insanlarının ve öğrencilerimizin güncel bilimsel çalışmalara erişimini sağlamak maksadıyla uluslararası ve ulusal toplantılar yapılmaktadır. Bugüne kadar düzenlenen toplantılarla ilgili bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

https://msgsufizik.net/toplantilar-meetings/

 

13  – 17 Ocak 2020

İstanbul Teorik Fizik Günleri 2020 Kuantum Alan Kuramı ve Kütleçekim Okulu

09  – 10 Eylül 2019

Medikal Görüntülemede Güncel Teknikler Çalıştayı

21  – 25 Ocak 2019

İstanbul Teorik Fizik Günleri 2019

10  – 16 Eylül 2018

İTFG – 2 Kuantum Alan Kuramı Yaz Okulu

02  ve 05 Temmuz 2018

Numerical Holography (MSGSU Crash Courses on Theoretical Physics)

21 – 22 Haziran 2018

Herkes İçin Fizik

19 – 22 Haziran 2018

Matematik ve Fizik: Liseler İçin Haftalık Yaz Okulu (Haziran 2018)

28 – 29 Nisan 2018

YEFİST 2018 – İstanbul Yüksek Enerji Fiziği 2018 Çalıştayı

21 – 23 Nisan 2018

16th Workshop On Quantization, Dualities And Integrable Systems (QDIS-16)

19 Nisan 2018

Hortaçsu – Fest ( Prof. Dr. Mahmut Hortaçsu 75. Yaş Günü Toplantısı )

03 – 14 Nisan 2018

Ortaokul Bahar Matematik Programı

01 – 02 Şubat 2018

KOBIT 2- Kuantum Optiği ve Bilişim Toplantısı

23 – 26 Ocak 2018

Matematik ve Fizik: Liseler İçin Haftalık Kış Okulu (Ocak 2018)

15 – 19 Ocak 2018

İstanbul Teorik Fizik Günleri 2018

 

05 – 08 Eylül 2017

Matematik ve Fizik: Liseler İçin Haftalık Yaz Okulu (Eylül 2017)

18 – 25 Ağustos 2017

MSGSU Crash Courses on Theoretical Physics

03 – 08 Temmuz 2017

Matematik ve Fizik: Liseler İçin Haftalık Yaz Okulu (Temmuz 2017)

06 – Haziran 2017

Galois’ Dream, Group Theory and Differential Equations Çalışması

03 – 05 Eylül 2015

XHADRONS@istanbul

18 – 19 Nisan 2015

YEFIST’15 : İstanbul Yüksek Enerji Fiziği Çalıştayı

10 – 12 Eylül 2014

NEDENSAA NuPNET Collaboration Meeting 2014

09 – 15 Ekim 2013

Workshop on Aspects of Non-Associative and Non-Commutative Geometries in String Theory

01 – 06 Ekim 2012

Workshop on Aspects of Non-Associative and Non-Commutative Geometries in String Theory

 

MSGSÜ Fizik Bölümü, Türkiye’deki en iyi fizik bölümlerinden biri

MSGSÜ Fizik genç ve aktif kadrosu ile uluslararası seviyede bilimsel çalışmalar ve lisans ve lisansüstü öğretim programları yürütmektedir. Bölümümüz, U.S. News sıralamalarına göre Türkiye’deki üniversiteler arasında fizik alanında dördüncü sıradadır.

(Kaynak:https://www.usnews.com/education/best-global-universities/turkey/physics

Öğretim programı Türkiye şartlarına göre tasarlandı ve revize edildi

Lisans Programı öncelikle öğrencilere fizik biliminin temellerini ve her fizikçinin bilmesi gereken matematik yöntemlerini eksiksiz olarak öğretme amacını gütmektedir. Bu amaç, programın ilk üç yılındaki zorunlu dersler ile sağlanmaktadır. Program öğrencileri herhangi bir fizik dalında uzmanlaşmaya zorlamamaktadır. Öğrenciler seçtikleri seçmeli derslere bağlı olarak kendi istedikleri alanlarda uzmanlaşmaya beşinci ve altıncı yarıyıllarda başlarlar.

Öğretim dili Türkçe

Her ne kadar bazıları için bu bir dezavantaj gibi  gözükse de özellikle fizik gibi zor bir konuda temel bilgilerin anadilde öğrenilmesi ve özümsenmesi son derece önemlidir. Ayrıca Üniversitemizde yabancı dil eğitimi için gerek zorunlu, gerekse seçmeli dersler bulunmaktadır.

Kontenjanı düşük

20 kişilik kontenjanı ile öğretim üyeleri öğrencilerimiz ile bire bir ilgilenmekte, öğretim sürecini ve gelişimini yakından takip etmektedir.

Farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı

Bölümümüzde hem teorik fizik alanında, hem de deneysel nükleer fizik alanında bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar; yüksek enerji fiziği, yerçekimi ve kozmoloji, astroparçacık fiziği, nükleer fizik, sicim kuramı, yoğun madde fiziği ve matematiksel fizik ana başlıkları altında sıralanabilir.

Yoğun akademik etkinlikler

Bölümümüz gerek kendi ürettiği bilgiyi paylaşmak, gerekse Ülkemizde ve dünyada yapılan yenilikleri takip etmek, bu yenilikleri öğrenci, araştırmacı ve öğretim üyeleri ile paylaşmak üzere düzenli olarak bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. 2012 yılından itibaren bölümümüz bu kapsamda 150’den fazla seminer düzenlemiş, 7 uluslararası, 14 de ulusal toplantıya ev sahipliği yapmıştır.

Uluslararası bağlantılar

Öğretim üyelerimiz deneysel parçacık fiziği alanında İsviçre’de bulunan Avrupa Nükleer Fizik Araştırma Merkezi’ndeki (CERN) CMS deneyine veri analizi, dedektör yapımı ve testleri konularında katkılar yapmakta, deneysel nükleer fizik alanında Almanya’nın Darmstadt kentinde bulunan GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırmaları Merkezi’nde devam eden NUSTAR projesinin deney, benzetim çalışmaları ve ölçümlerine katılım yapılmaktadır. Öğretim üyelerimiz teorik fizik alanında ise başta ABD, Japonya, Kore ve İtalya olmak üzere farklı ülkelerdeki üniversite ve enstitülerle ortak araştırmalarda bulunmaktadır.

Mezunların geniş bir alanda iş bulma imkanı

Programdan mezun olan öğrencilerin enerji sektöründe -bilhassa yakın gelecekte kurulacak olan nükleer enerji reaktörlerinde- nükleer bilimci olarak, ulusal ve uluslararası parçacık hızlandırıcılarında araştırmacı olarak, tıp uygulamaları için izotop üreten hızlandırıcılarda nükleer bilimci olarak, temel fizik eğitimi veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak,–pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra– liselerde fizik öğretmeni olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) araştırmacı olarak, birçok sanayi kolunda son yıllarda artarak çoğalan örneklerini gördüğümüz araştırma–geliştirme merkezlerinde araştırmacı olarak, ileri görüntüleme ve analiz cihazlarının kullanıldığı tüm alanlarda (tıp, mühendislik, restorasyon ve konservasyon vb. dallar da dahil olmak üzere) uzman olarak, basın–yayın organlarında bilim danışmanı/yazarı olarak, öğrendikleri yüksek düzey programlama bilgisini kullanacakları bilgisayar sektöründe programcı olarak veya -örnekleri batı ülkelerinde çokça bulunduğu gibi- bankacılık ve finans kurumlarında borsa analisti olarak çalışabilecekleri öngörülmektedir.

Son olarak

Güzel Sanatlar Üniversitesinde Fizik okumak ayrıcalıktır !

İnsanlığın en üst entelektüel üretimi sanat ve bilim alanındadır. Öğrencilerimizin 138 senelik tarihi ile ülkemizin en eski sanat okulu olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde fizik öğretimleri esnasında, başka kurumlarda bulmakta zorlanacakları, sanat ve tasarım alanlarında alabilecekleri pek çok seçmeli ders ile kendilerini çok daha iyi geliştirmeleri, öğretim hayatları boyunca çok daha keyifli ve verimli zaman geçirmeleri ve mezun olduklarında çok daha geniş bir bakış açısına sahip, vizyoner bireyler olma ihtimali yüksektir. 

 

Fizik lisans programının amacı ve avantajları

MSGSÜ Fizik Lisans Programı’nın amaçlarından birisi CERN gibi büyük ölçekli laboratuvarlarda çalışabilecek kuramsal ve deneysel alanlarda bilgili, teknoloji kullanımında yetkin araştırmacılar yetiştirmektir. CERN projesinin bitiminden sonra, daha yüksek enerjili deneylerin kurulması halen Batı ülkelerinde planlanmaktadır. Planlanan bu projelere çok büyük olasılıkla Çin ve Japonya da dahil olacaklardır. Ayrıca Fransa’da GANIL Almanya’da GSI/FAIR merkezlerinde yeni nesil hızlandırıcılar ve dedektörler kullanılarak yapılacak çalışmalar için geliştirme-yenileme çalışmaları uluslararası işbirliği ile devam etmektedir. Bu çalışmalar ile sadece parçacık ve nükleer fizik alanında değil malzeme bilimi, tıp, güvenlik sitemleri gibi alanlarda da kullanılabilecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi muhtemeldir. Bu projelerden ayrı olarak 2015 yılı Fizik Nobel Ödülü’ne konu olan nötrino deneylerinin daha gelişmiş olanları ABD ve Japonya’da önümüzdeki yıllar içinde inşa edilecektir. CERN’e asosiye üye olan ülkemizin gelecekte bu bilimsel ve teknolojik gelişmelerin de içinde yer alacağı muhakkaktır. Bu nedenledir ki parçacık ve nükleer fiziğinde olan araştırmacı eksikliği süratle giderilmelidir. Fizik Lisans Programımız bu eksikliği giderme yönünde temel fizik eğitiminin verilmesi amacı gözetilerek planlanmıştır.

Fizik Lisans Programı açarak, bu programda parçacık fiziği, nükleer fizik ve ilgili alanlarda çalışacak fizikçiler yetiştirme hedefimizin bir başka nedeni de ülkemizde kurulması planlanan nükleer santrallerde çalışma potansiyeline sahip nükleer bilimcileri yetiştirmektir. Kurulacak reaktörlerde sadece nükleer enerji üretiminin teknolojik yönünde bilgili nükleer mühendislere değil aynı zamanda nükleer tepkimelerin doğasından anlayan nükleer fizikçilere de ihtiyaç duyulacağı aşikardır. İlk yapılan reaktörlerde yabancı teknoloji kullanılsa da daha sonra kurulacak reaktörler için ülkemizin teknoloji geliştirmesi dışarıya bağımlılığımızı azaltmak için gereklidir. Bu tür teknolojileri ise bu konuda uygun deneysel ve uygulamalı fizik eğitimi almış nükleer fizikçiler gerçekleştirebilir.

Bölümümüz, ülkemizde bu türden bir eğitimin verilebileceği az sayıdaki fizik bölümlerinden biridir. Halen Almanya (GSI/FAIR) ve Fransa’daki (GANIL) iki önemli büyük nükleer fizik deney gruplarıyla işbirliği içinde olan bölümümüzde kurulan laboratuvarda nükleer süreçlerin gözlemi için dedektör üretme ve test etme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu işbirlikleri kapsamında nükleer fizik deneylerinde kullanılacak olan yeni nesil nötron dedektör dizini geliştirme projesi NEDA (NEutron Detector Array) üzerinde çalışmalar devam ettirilmektedir. Ayrıca Almanyada GSI merkezinde yapımı devam etmekte olan FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) hızlandırıcı kompleksindeki NUSTAR (Nuclear Structure, Astrophysics and Reactions) deneyinde HISPEC/DESPEC (High-Resolution Spectroscopy/Decay Spectroscopy) grubunda çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan işbirliği ve çalışmalar ile yeni nesil dedektör sistemlerinin bazı bölümlerinin ülkemizde tasarlanması, test edilmesi planlanmaktadır. Bu konuda elde edilen bilgi birikimi lisans programımız açıldığı zaman bu konuda çalışmaya istekli lisans öğrencilerine de zaman içinde aktarılacak ve bu öğrenciler henüz lisans eğitimi aşamasında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine doğrudan katılabileceklerdir.

Program öncelikle lisans öğrencilerine fizik biliminin temellerini ve her fizikçinin bilmesi gereken matematik yöntemlerini eksiksiz olarak öğretme amacını gütmektedir. Bu amaç, programın ilk üç yılındaki zorunlu dersler ile sağlanacaktır. Program öğrencileri herhangi bir fizik dalında uzmanlaşmaya zorlamamaktadır. Öğrenciler seçtikleri seçmeli derslere bağlı olarak kendi istedikleri alanlarda uzmanlaşmaya beşinci ve altıncı yarıyıllarda başlayacaklardır. Ancak bölümümüz, lisans programının amaçlarını ülkemizin nükleer enerji ve parçacık fiziği alanlarındaki vizyonuna koşut olarak belirlediği için bu alanlarla ilgili kuramsal ve deneysel seçmeli ders sayısı yüksek tutulmuştur.

Lisans programı mezunlarının nerelerde istihdam edilebileceği

Programdan mezun olan öğrenciler enerji sektöründe -bilhassa yakın gelecekte kurulacak olan nükleer enerji reaktörlerinde- nükleer bilimci olarak, ulusal ve uluslararası parçacık hızlandırıcılarında araştırmacı olarak, tıp uygulamaları için izotop üreten hızlandırıcılarda nükleer bilimci olarak, temel fizik eğitimi veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak, –pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra– liselerde fizik öğretmeni olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) araştırmacı olarak, birçok sanayi kolunda son yıllarda artarak çoğalan örneklerini gördüğümüz araştırma–geliştirme merkezlerinde araştırmacı olarak, ileri görüntüleme ve analiz cihazlarının kullanıldığı tüm alanlarda (tıp, mühendislik, restorasyon ve konservasyon vb.) uzman olarak, basın–yayın organlarında bilim danışmanı/yazarı olarak, öğrendikleri yüksek düzey programlama bilgisini kullanacakları bilgisayar sektöründe programcı olarak veya -örnekleri batı ülkelerinde çokça bulunduğu gibi- bankacılık ve finans kurumlarında borsa analisti olarak çalışabileceklerdir.

Yüksek lisans ve doktora programlarının amaçları

a) Uluslararası kabul gören bilimsel araştırmalar üretebilen, kendine güvenen, liderlik vasıflarına sahip girişimci bilim insanları yetiştirmek.

b) Öğrencileri bilimsel etik konusunda eğitmek ve özgün bilimsel çalışmaların nasıl üretileceği hakkında bilgi/becerilerini tamamlamak ve uzmanlaşmalarını sağlamak.

c) CERN’e asosiye/tam üye olarak teorik ve deneysel yüksek enerji fiziği alanında en üst düzeyde araştırma yapabilecek araştırmacıları yetiştirmek ve Ülkemizde bu konuda hissedilen eksikliği gidermeye katkıda bulunmak.

d) CERN ve benzeri üyelikler vasıtasıyla elde edilecek bilgi birikiminin teknolojiye aktarabilecek, yenilikçi (inovatif) düşünebilen araştırmacılar/girişimciler yetişmesini sağlamak.

e) Yüksek enerji fiziğinde çalışmak istemeyen öğrencileri teorik ve matematiksel fiziğin güçlü tekniklerini fiziğin uygulamalı alanlarında (kuantum Hall etkisi, kuantum bilgisayar, kuantum haberleşme, nanoteknoloji vd.) uzmanlaşmalarını sağlamak

f) Öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışında bulunan diğer üniversitelerdeki bilim insanları ile işbirlikleri kurmalarını teşvik etmek ve sağlamak.

g) Verilen eğitim ve üretilen çalışmalar neticesinde kamuoyunda temel bilimlere ve temel bilimcilere olan ilgiyi ve saygınlığı arttırmak, toplumun bilimde de özgüvenini ve özsaygısını arttırmak.

 

Yararlı Linkler:

YÖK

TÜBİTAK

 

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Yamaç PEHLİVAN
Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Barış YAPIŞKAN
Bölüm Sekreteri : Nurben TÜRK ŞEN
E-Posta : fizik@msgsu.edu.tr
Telefon : (0212) 246 00 11/5100
Faks : (0212) 261 11 21
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71
5.Kat 34380 Bomonti- Şişli, İstanbul
DUYURULAR