Bölüm Hakkında

Ülkemizin tek Güzel Sanatlar Üniversitesi olma ayrıcalığına sahip Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü 2006-2007 öğretim yılında kurulmuş olup, 2012 yılında lisans düzeyinde ilk mezunlarını vermiş ve 2013-2014 öğretim yılında da yüksek lisans ve doktora eğitimi sunmaya başlamıştır. Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi ve Felsefesi hâlihazırda üç anabilim dalını oluşturmakla birlikte, Estetik Anabilim Dalı’nın açılması için de girişimlerde bulunulmaktadır.

 

Bölümün Misyonu ve Vizyonu

Bölümümüzü, yalnızca felsefe öğrenilen değil, aynı zamanda felsefe yapılan yer olarak görmekteyiz. 

Bu fikri gerçekleştirmek için bölüm ders programımızı üç ana eksen üzerine oturtmaktayız. Eksenlerden birincisini, üniversitemizin özüne uygun olarak doğrudan doğruya sanatla ve sanatın felsefesiyle ilgili dersler, ikincisini antik ve modern dillerin bilgisini felsefi tarzda veren ve bu dillerde ortaya konmuş felsefe metinlerini inceleyen dersler, üçüncüsünü felsefe için gerekli olan mantık, matematik ve bilim kavramlarını içeren dersler oluşturmaktadır. 

 Bu çerçeveden de anlaşılacağı gibi, felsefe tarihine belli bir ağırlık verilmekle birlikte Mantık ve Dil felsefesi, Bilim Felsefesi, Siyaset ve Tarih Felsefesi, Estetik ve Sanat Felsefesi gibi alanları da içererek dengeli bir dağılıma sahip olan programda Eski Yunanca ve Latince gibi klasik dil dersleri de yer almaktadır. Kıta Avrupası Felsefesine yönelik eğilimi daha fazla yansıtan programda, Platon ve Aristoteles’ten Descartes ve Spinoza’ya, Kant, Fichte, Hegel ve Marx’tan Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Wittgenstein, Frege, Deleuze, Derrida, Sloterdijk, Schmitt ve Negri’ye kadar pek çok filozofun düşünceleri üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Bölüm öğretim üyelerinin temel çalışma alanları şunlardır: Mitoloji, Antikçağ Felsefesi, Modern Felsefe (On Yedinci, On Sekizinci ve On Dokuzuncu Yüzyıl Felsefeleri Tarihi), Estetik, Sanat Felsefesi, Etik, Dil Felsefesi, Matematik Felsefesi, Tarih Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Bilim Felsefesi, Hermeneutik, Fenomenoloji, Varoluşçuluk, 20. YY Felsefesi, Zihin Felsefesi, Sosyal Bilimler Felsefesi, Metafelsefe.
  

Bölümümüz öğrencilerine Erasmus anlaşmaları yoluyla farklı ülkelerde bulunma, oradaki üniversitelerde eğitim görme ve kendilerini geliştirme olanağını da sağlamaktadır. 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Hasan Bülent GÖZKAN
Bölüm Başkan Yardımcıları : Prof. Dr. Kurtul GÜLENÇ
  Doç. Dr. Mehmet ŞİRAY
Bölüm Sekreteri   Selin YILMAZ
Telefon : (0212) 246 00 11 / 5321 (Bölüm Sekreterliği)
Faks : (0212) 261 11 21
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Kat : 3
34380 Bomonti- Şişli, İstanbul
DUYURULAR