1983 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi adıyla kurulmuş olan bölüm, 1999 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi olarak ikiye ayrılmıştır. Arkeoloji Bölümü 1999 - 2000 öğretim yılında ayrı bir bölüm olarak eğitime başlamıştır.

Prehistorya, Protohistorya/Ön Asya ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dallarını kapsayan bölümde ders programı kronolojik olarak düzenlenmiş olup birinci sınıf derslerinde Paleolitik (Taş Devri) Devir'den başlayarak, Klasik Arkeoloji'ye giriş yapılmakta ve dört yıllık eğitim programında Geç Roma Dönemi'nin sonu ve Bizans Dönemi'nin başlangıcına kadar (MS 7. yy.) olan zaman diliminde eğitim yapılmaktadır. Buna ek olarak öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren üniversitemizin Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri'nden seçmeli ders alma imkanına sahiptirler.

MİSYON

  • Evrensel boyutta bilgi üreten, bilimsel ve kültürel birikime sahip , estetik düzeyi yüksek bir toplumun gelişmesine katkıda bulunacak sanat tarihçileri yetiştirmek.
  •  Kültür ve sanatın önemini kavrayacak bireyler yetiştirmek.
  • Arkeologluk mesleğini sevdirmek ve toplumun mesleğe ilgisini, saygısını sağlamak.
  • Bilimsel alanda geleneksel kültüre ve değerlere saygılı, yeniliklere açık, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve benimseyen bilimsel ve kültürel verilere sahip sanat tarihçileri yetiştirmek.

VİZYON

  • Ülkede alanındaki en iyi sanat tarihçilerinin bir araya geldiği, çağdaş eğitim yöntemleri ve teknolojilerinden yararlanan, araştırmaya, interdisipliner bir eğitime ağırlık veren uluslararası düzeyde bir bölüm oluşturmak hedeflenmiştir.
  • Eğitim, öğretim,araştırma ve etkinlikleriyle bilime ve sanata katkıda bulunmak.
  • Arkeoloji alanında disiplinlerarası çalışma becerisi olan , araştırma yapan, bilimsel düşünebilen, yenilikleri izleyen, kendisini sürekli geliştiren  meslek insanı yetiştirmek.

Bölümümüzü hem ulusal hem de uluslararası alanda saygın arkeoloji bölümlerinden biri olmak; ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikir yapısı şekillenmiş, hür ve bilimsel düşünebilme yeteneğine sahip, arkeolojik buluntuları yorumlayabilecek, antik sanat eserlerinin (heykel, seramik, sikke) verdiği mesajları ve anlamlarını kavrayabilecek ve bunları aktarabilecek kaliteli ve deneyimli arkeologlar yetiştirmek misyonunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Arkeoloji lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler arkeolog unvanı almaya hak kazanırlar. Bu unvan ile birlikte belediyelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerde ve aynı bakanlığa bağlı diğer kamu ve özel kuruluşlarda, uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler.

Arkeoloji Bölümü’nü belli bir not ortalamasıyla bitiren öğrenciler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve diğer bazı üniversitelere bağlı Sosyal Bilimler Enstitülerinde yüksek lisans ve ardından da doktora yapabilirler.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Christine Özgan
Bölüm Başkan Yardımcıları : Prof .Dr. Zeynep ERDEM
Dr. Öğr. Üyesi Kenan EREN
Bölüm Sekreteri : Serap ULUTAŞ TEKEL
Telefon : (0212) 246 00 11 / 5440
Faks : (0212) 246 00 47
DUYURULAR