MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü kendi bünyesi içinde Opera,Tiyatro ve Bale Anasanat Dalları  olmak üzere 3 Anasanat Dalı’nda eğitim vermektedir..Ayrıca Bale Anasanat Dalına bağlı Modern Dans Sanat Dalı da eğitim veren sanat dalları arasında yer almaktadır.

Tiyatro Anasanat Dalı 1978 yılında kurulmuştur.İlk mezunlarını 1982 yılında veren Tiyatro ASD, bugüne kadar yaklaşık 250 mezun vermiştir.İlk olarak Yıldız Sarayı  bahçesi içinde kurulan Tiyatro Bölümü 1987 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuvar ana binası içersine dahil edilmiştir. Prof.Zeliha Berksoy, Can Gürzap ve Ahmet Levenoğlu gibi isimlerin kurucusu olduğu Tiyatro Anasanat Dalı’nda  kısa ya da uzun vadeli olmak üzere Türkiye’nin önde gelen birçok oyuncu, yönetmen ve tiyatro eğitiminde yetkin kişisi ders vermiştir.Bu isimler arasında Afşar Timuçin,Cevat Çapan,Oruç Aruoba,Cevat Memduh Atlar,Ahmet Cemal,Oğuz Aral,Hale Eren,Bengi Bugay,Ayşın Candan, Nazlı Deniz Kuruoğlu, Nur Berkan, Arsen Gürzap, Kaya İlhan, Muammer Esi, Raik Alnıaçık, Alev Sezer, Müşfik Kenter,Yıldız Kenter, Murat Karasu,Haluk Kurdoğlu, Cihan Ünal, Mustafa Avkıran yer almıştır. Tiyatro Anasanat Dalı’nın şu anki öğretim kadrosunda ise: Prof.Zeliha Berksoy, Doç.Dr.Merih Tangün, Yrd.Doç.Semra Karlıbel, Huraman Nevruzova, Arş.Gör.Didem A.Erdoğan, Arş.Gör.E.Ozan Ayhan, Derya Alabora, Bülent Emin Yarar, Atilla Şendil, Levent Öktem, Levent Dönmez, Ayşe Lebriz, Aylin Alıveren, Yrd.Doç.Dr.Kerem Karaboğa yer almaktadır.

Bale Anasanat Dalı  1971  yılında kurulmuştur. Bale Sanatı’nın ülkemizde geçirmiş olduğu gelişim sürecine önemli  katkılar sağlamış ve  bu amaçla türlü atılımlar gerçekleştirmiştir.Anasanat Dalı ilk olarak Aberdeen Dans Festivali’ne (İskoçya’ya) davet edilmiş  bunu takip eden yıllarda başta İstanbul olmak üzere, I. Ankara Müzik Festivali, Karadeniz Turnesi, Dame Ninette De Valois ve Türk Balesini  (İskoç balesi solist dansçılarının katılımı ile) Tanıtım Etkinlikleri ve Habitat İstanbul gibi önemli sanat organizasyonlarının içersinde yer alma başarısını göstermiştir.Yapılan yüksek seviyede ki çalışmalar sayesinde anasanat dalımızın uluslararası alanda ki etkinkinliği artmıştır. Bu gelişmeler dansın klasik ve modern dans diye ikiye ayrılması gerekliliğini ortaya çıkarmış ve . böylece , Türkiye'nin ilk resmi Modern Dans Programı olma özelliğine sahip olan MSGSÜ Devlet Konservatuvarı, Modern Dans Sanat Dalı 1992 yılında kurulmuştur.
Modern Dans Sanat Dalı Türkiye’nin ilk modern dans programı olma özelliğine sahiptir ve  1992 yılında kurulmuştur.Sanat dalımız en güncel dans teknikleri yanı sıra, bedenin eğitimi konusunda içsel ve somatik çalışmalara, yaratıcılığı teşvik eden derslere geniş yer vermektedir.

Modern Dans Sanat Dalı'mızın bir başka önemli özelliğinde eğitmenlerinin bir çoğunun koreograf ve dansçı olmasıdır. Öğrencilerimizin eğitmen ve dansçı olarak başta İstanbul olmak üzere, modern dans sanat dalına yeni  bir bakış açısı ve kalite getirmeleri, yer aldıkları eserlerde yaratıcı fikirleri ile varolmaları, diğer sanat disiplinleriyle ve sosyal bilim  dallarıyla bağlantılı çalışıyor olmaları eğitimimizin bütünlüğünün göstergesidir.

Opera Ana Sanat Dalı  kuruluş tarihinden bugüne kadar üretken kimliği ile sanat eğitiminde öncü atılımlar gerçekleştirmiştir. 1971-1972 öğretim yılında İstanbul Devlet Konservatuvarı adı ile kurulmuş olan Opera Anasanat Dalı  1982-1983 öğretim yılında MSGSÜ Devlet konsevatuvarına bağlanmıştır.Uzun yıllar Türk Opera Sanatı’nın uluslararası alandaki hedeflerini gerçekleştirmeye yönelmiş olan anasanat dalımız  geliştirmiş olduğu  geleneksel tavrı ve her türden özgün ve yenilikçi açılıma  şans tanıyan bilimsel uygulamaları sayesinde ululararası alanda ki  yerini almıştır.

Orkestra eşliğinde W.A. Mozart’ın “Cosi fan tutte”, “Sihirli Flüt” ,G.Puccini’nin La Boheme ve O.Nicolai’nin “Windsor’un Şen Kadınları”  operaları sahnelenmiştir. MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Opera ASD Programı mezun öğrencileri ABD Metropolitan Operasında ilk kez sahneye çıkma başarısını göstererek ulusal ve uluslararası alanda ki yarışmalarda dahil olmak üzere büyük başarı sağlamışlardır.Anasanat Dalı Programının kurucu öğretim üyeleri aşağıda sırası ile yer almaktadır.

Ankara Devlet Konsevatuvarı öğretim üyesi  Saadet İkesus Altan
İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Mustafa İktu
İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Özcan Sevgen ve halen MSGSÜ Devlet  Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Başkanlığı ve Konservatuvar Müdürlüğü  görevini fiilen sürdürmekte olan Prof.Mesut İktu.
Prof.Mesut İktu.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Merih TANGÜN
Bölüm Başkan Yardımcıları : Prof. Ayşin KABALAK
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe SÖNMEMİŞ
Telefon : 0212 260 10 50 / 2129
DUYURULAR