Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1971–1972 öğretim yılında “İstanbul Devlet Konservatuvarı” adıyla kurulmuştur. 1982     yılına kadar Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumun amacı; “ Ülkemizdeki müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve sanatlarını   korumak, yaşatmak ve yaymak, bu alanlardaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birikimi çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında   yüksek nitelikte yetkili, kültürlü, araştırıcı, yaratıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmektir”.

   İstanbul Devlet Konservatuvarı, 1970’de açılır. 1971’de Etiler Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda eğitim-öğretime başlar ve oniki yıl sonunda Güzel Sanatlar       Genel Müdürlüğü ’nden ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlanır. Böylece İstanbul Devlet Konservatuvarı 1982-1983 öğretim   yılına M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı adıyla eğitim vermeye başlar. Bu değişimi, Konservatuvar’ın 1985–1986 öğretim   yılında Rektörlüğe bağlanması izler ve Konservatuvar’ın adı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak değiştirilir. 2003-2004 eğitim-öğretim   yılında da kurum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını alır. 

   MSGSÜ Devlet Konservatuvarı kuruluşunun on beşinci yıl dönümünde, 1986 – 1987 öğretim yılında, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’ne taşınır.   Günümüzde aynı binada eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzikoloji Bölümü’nden     oluşmakta; Çocuk Konservatuvarı, Yarı zamanlı öğretim, İlköğretim, Lise ve Lisans düzeylerinde eğitim vermektedir. 

   MSGSÜ Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri ve öğrencileri kendi dallarında, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerini her öğretim-eğitim yılında   gerçekleştirmektedirler.Bu etkinliklerin içinde,“Çarşamba Dinletileri”, “Oditoryum Konserleri”, “Konservatuvar Şenliği” ve “Yarışmalar” da yer almaktadır.   ‘Çarşamba Dinletileri’ Müzik Bölümü öğrencilerinin verdiği sürekli dinletilerden oluşmaktadır. Bu dinletiler müzik sanatçısı genç adaylarımızın sahne   deneyimi  kazandıkları ve yıl içinde çalıştıkları repertuvarları sergiledikleri bir etkinliktir. ‘Konservatuvar Şenliği’ 6 Mayıs Devlet Konservatuvarı kuruluş   yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen tüm bölümlerin ortaklaşa hazırladıkları bir etkinliktir. Müzik Bölümü, Konservatuvar Büyük Senfoni   Orkestrası’nın ve Genç Senfoni Orkestrası’nın konserlerini, oda müziği gruplarının konserlerini, ‘Çarşamba Dinletileri’ gibi bir çok etkinliği Konservatuvar, MSGSÜ Hakkı Eldem Oditoryumu, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Merkezi, CRR, Süreyya Operası, Fulya Sanat, CKM ve diğer büyük konser ve temsil salonlarında gerçekleştirmektedir.

   Bu olağan etkinliklerin yanısıra, konservatuvarımızı ziyaret ederek değerli deneyimlerini öğrenciler ve eğitimcilerle paylaşan dünya çapında sanatçılar belli sürelerle ustalık sınıfları, atölye ve staj çalışmaları yaparlar. Bunlardan bazıları;  Prof. Klaus Ganter (Viyana) Françoise Joubert (Caen) Prof. Jean Fournier (Paris) Claude Henry Joubert (Orléans) Yo-Yo Ma (New York) Douglas Dunn (New York) Vladimir Spivakov (Moskova) Prof. Lukas David (Detmold) Daniel Shafran (Moskova) Peter Pucci (New York) Oleg Kagan (Moskova) Henry Fourés (Lyon) 

   MSGSÜ Devlet Konservatuvarı 1996’dan beri ECUME (Echanges Culturelles en Meditérranée / Akdeniz’de Kültürel Alışveriş) adlı kuruluşun örgütlediği Akdeniz Müzik Okulları Buluşması’nda etkin rol oynamaktadır. 11. ECUME toplantısı 11 Akdeniz ülkesindeki 15 müzik okulundan yaklaşık 60 hoca, öğrenci ve idarecinin katılımıyla 5-10 Kasım 2001 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. 

   Konservatuvarımız beş yıl boyunca OJM (Orchestre Jeunesses de Meditérranée / Akdeniz Gençler Orkestrası) düzenleyicileriyle birlikte orkestranın Türkiye seçmelerini gerçekleştirmiştir. 2001’den beri Fransa’nın Korsika adasında yapılan JMM (Jeunesses Musicales de Meditérranée / Akdeniz Gençlerinin Müziği) toplantılarına başarıyla katılmış ve katkıda bulunmuştur.

   2001’de hem AEC (Association of Européenne de Conservatoires, Akadémies de Musique et Musikhochschulen /Avrupa Konservatuvarlar Birliği) Konseyi, hem Hollanda’nın Groningen şehrindeki AEC Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle AEC ‘ye aktif üye olarak kabul edilmiştir. MSGSÜ Devlet Konservatuvarı şu an Türkiye’de, Avrupa Konservatuvarlar Birliği’ne faal üye olan tek konservatuvardır.

   2005 yılında Prof. R. Nuri İYİCİL tarafından kurulan Camerata Saygun Oda Orkestrası ve ESTA (Avrupa Yaylı Çalgılar Eğitimcileri Birliği) üyelik çalışmaları devam ettirilmektedir.

Misyon

       Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla kültür, sanat, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; sanatta, tasarımda ve bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmeyi ve destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmayı görev edinmiştir. MSGSU İstanbul Devlet Konservatuvarı olarak bilim, kültür ve sanat alanlarında çağdaş uygarlık hedeflerine uygun eğitim prensibini sürdürmeye, öğrencilerimize insan olmanın erdemini, kültürün, sanatın ve bilimin önemini, emeğin değerini ve ileride hayatlarında ihtiyaç duyacakları donanımı edinebilecekleri bir eğitim sunmaya çalışmaktayız.

Vizyon

       Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim-öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslar arası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir “ihtisas üniversitesi” özelliği ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni geleceğe taşımaktır.

 
Temel Değerler
 
Bilimsel etik değerlere bağlılık
Akademik özgürlük
Katılımcı, eşitlik ilkesini benimseyen demokratik ve şeffaf yönetim anlayışı
Çağdaşlık
İşbirliği ve paylaşımcılık
Kalite
Liderlik
Özgün yaratıcılık
Araştırmacılık
Yetkinlik
Topluma katkı 
Çevreci yaklaşım.
Müdür :
Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ACAR
Müdür Yardımcıları :

Doç. Mesut Erdem ÇÖLOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Ebru ARACI

Orta-Lise Kurum Müdürü : Dr. Ögr. Üyesi Gökçe SÖNMEMİŞ
Orta-Lise Kurum Müdür Yardımcısı : Arş. Gör. Işıl KONYA ALATAŞ
Orta-Lise Kurum Müdür Yardımcısı : Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Şule ERDOĞDU
Telefon : (0212) 260 10 50/2602-2606
Faks : (0212) 261 00 41
E-Posta : konser@msgsu.edu.tr
Adres : Dolmabahçe Caddesi. Akaretler Durağı. 34357 Beşiktaş / İstanbul

Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ACAR (Müdür)

Müdür/Müzikoloji Bölüm Bşk./Genel Müzikoloji Anabilim Bşk

Telefon:0212 260 10 50/51 Dahili:2601

Email:kivilcim.yildiz @msgsu.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÇÖLOĞLU Müdür Yardımcısı Telefon: 0212 260 10 50/51 Dahili: 2607 Email:mesut.erdem.cologlu@msgsu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARACI Müdür Yardımcısı Telefon:212 260 10 50/51 Dahili: 2603 Email:ebru.soyuerden@msgsu.edu.tr
Prof. Dr. Ali Ahmet ALTINEL Bestecilik ve Orkestra Şefliği ASD  
Prof. Selen BUCAK Piyano-Arp-Gitar ASD  
Doç.Nilay SANCAR Yaylı Çalgılar ASD  
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ACAR  Müdür/Müzikoloji Bölüm Bşk./Genel Müzikoloji Anabilim Bşk Telefon: 0212 260 50/51 Dahili:2601/2636
Doç. Dr. Erdem ÇÖLOĞLU  Müdür Yardımcısı 

Telefon:212 260 10 50/51 Dahili:2607

Email:mesut.erdem.cologlu@msgsu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARACI  Müdür Yardımcısı 

Telefon:212 260 10 50/51 Dahili:2603

Email:ebru.soyuerden@msgsu.edu.tr

 

Doç.Dr. Evrim Hikmet ÖĞÜT Etnomüzikoloji ABD Bşk. Telefon:0213 260 50/51 Dahili: 2637
Prof. Burcu URGUN AKTAŞ Piyano-Arp-Gitar ASD Bşk Telefon:0212 260 50/51 Dahili: 2634
Prof. Mehmet NEMUTLU Bestecilik ve Orkestra Şefliği ASD Bşk. Telefon:0212 260 50/51 Dahili: 2635
Prof.Pelin HALKACI AKIN Yaylı Çalgılar ASD Bşk Telefon:0212 260 50/51 Dahili: 2632
Prof. Ayla ULUDERE Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ASD Bşk Telefon:0212 260 50/51 Dahili: 2633
Doç. Dr. Tülay HATİP  Opera ASD Bşk. Telefon:0212 260 50/51 Dahili: 2630
Prof. Ayşin KABALAK
Bale ASD Bşk. Telefon:0212 260 50/51 Dahili: 2631
Prof. Dr. Merih TANGÜN Sahne Sanatları Bölüm Bşk./Tiyatro ASD Bşk Telefon:0212 260 50/51 Dahili: 2629
Prof. Tuğçe TUNA Modern Dans ASD Bşk. Telefon:0212 232 09 22

 

 

Bölüm Sekreteri

Müzik, Müzikoloji ve Sahne Sanatları Bölüm Sekreteri

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Ahmet YENİGÜN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2642 ahmet.yenigun@msgsu.edu.tr

 

Msgsü 360 Etkinlik Kordinatörü

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Özlem AKOĞLU Öğretim Görevlisi (0212) 260 10 50/51/ 2605  ozlem.akoglu@msgsu.edu.tr

 

Konservatuvar Sekreterliği 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Elif NUREL Yüksek Okul Sekreteri (0212) 260 10 50/2606 elif.nurel@msgsu.edu.tr

 

Müdür Sekreterliği 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Nilüfer TÜFEKÇİ Şef (0212) 260 10 50/2602 nilufer.tufekci@msgsu.edu.tr

 

Öğrenci İşleri 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Saime ÇELİKOK  Şef (0212) 260 10 50/2613 saime.celikok@msgsu.edu.tr
Elif KAZGAN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2611 elif.kazgan@msgsu.edu.tr
Ali SAĞLAM Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2612 ali.saglam@msgsu.edu.tr

 

Yazı İşleri

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Eda ÇAKIR TOPRAK Şube Müdürü (0212) 260 10 50/2608 eda.cakir.toprak@msgsu.edu.tr
Ayşe SARIER  Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2609 ayse.sarier@msgsu.edu.tr
Nur KAPLAN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2610 nur.kaplan@msgsu.edu.tr

 

Muhasebe

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Ramazan KOCAOĞLU Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2617 ramazan.kocaoglu@msgsu.edu.tr
Merve YILDIRIM  Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2610 merve.yildirim@msgsu.edu.tr
Ferhat İLÇİ Bilgisayar İşletmeni (0212 )260 10 50/2618 ferhat.ilci@msgsu.edu.tr

 

Tabiplik

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Türkan BİRİNCİ KAYA Hemşire (0212) 260 10 50/2620  
Hasan Hüseyin İHTİYARKAPLAN  Sağlık Memuru (0212) 260 10 50/2620  

 

Kütüphane 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Erol KILIÇ Şef (0212) 260 10 50/2616 erol.kilic@msgsu.edu.tr

 

İLETİŞİM
Müdür : Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ ACAR
Eposta Adresi : kivilcim.yildiz @msgsu.edu.tr
Telefon : 0212 260 10 50/51 Dahili 2601/2636
Müdür Yardımcısı : Doç. Dr. Mesut Erdem ÇÖLOĞLU

Eposta Adresi : mesut.erdem.cologlu @msgsu.edu.tr
Telefon : 0212 260 10 50/51 Dahili 2607
Müdür Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARACI

Telefon : 0212 260 10 50/51 Dahili 2603
Eposta Adresi : ebru.soyuerden @msgsu.edu.tr
Müdür Sekreteri : Bil. İşlt. Nilüfer TÜFEKÇİ
Telefon : 0212 260 10 50/51 Dahili 2602
Eposta Adresi : nilufer.tufekci @msgsu.edu.tr
Orta-Lise Kurum Müdürü : Dr. Öğr. Üyesi Gökçe SÖNMEMİŞ
Eposta Adresi : gokce.sonmemis @msgsu.edu.tr
Telefon : 0212 260 10 50/51 Dahili 2621
Orta-Lise Kurum Müdür Yardımcısı : Arş. Gör. Işıl KONYA ALATAŞ
Telefon : 0212 260 10 50/51 Dahili i 2621
Eposta Adresi : isil.konya @msgsu.edu.tr
Orta-Lise Kurum Müdür Yardımcısı : Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Şule ERDOĞDU
Telefon : 0212 260 10 50/51 Dahili i 2621
Eposta Adresi : sule.erdogdu @msgsu.edu.tr
Telefon : (0212) 260 10 50/2602-2606
Faks : (0212) 261 00 41
Adres : Dolmabahçe Caddesi. Akaretler Durağı. 34357 Beşiktaş / İstanbul