Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1971–1972 öğretim yılında “İstanbul Devlet Konservatuvarı” adıyla kurulmuştur. 1982     yılına kadar Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kurumun amacı; “ Ülkemizdeki müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve sanatlarını   korumak, yaşatmak ve yaymak, bu alanlardaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birikimi çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında   yüksek nitelikte yetkili, kültürlü, araştırıcı, yaratıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmektir”.

   İstanbul Devlet Konservatuvarı, 1970’de açılır. 1971’de Etiler Hasan Ali Yücel İlkokulu’nda eğitim-öğretime başlar ve oniki yıl sonunda Güzel Sanatlar       Genel Müdürlüğü ’nden ayrılarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlanır. Böylece İstanbul Devlet Konservatuvarı 1982-1983 öğretim   yılına M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı adıyla eğitim vermeye başlar. Bu değişimi, Konservatuvar’ın 1985–1986 öğretim   yılında Rektörlüğe bağlanması izler ve Konservatuvar’ın adı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olarak değiştirilir. 2003-2004 eğitim-öğretim   yılında da kurum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adını alır. 

   MSGSÜ Devlet Konservatuvarı kuruluşunun on beşinci yıl dönümünde, 1986 – 1987 öğretim yılında, Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi’ne taşınır.   Günümüzde aynı binada eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzikoloji Bölümü’nden     oluşmakta; Çocuk Konservatuvarı, Yarı zamanlı öğretim, İlköğretim, Lise ve Lisans düzeylerinde eğitim vermektedir. 

   MSGSÜ Devlet Konservatuvarı öğretim görevlileri ve öğrencileri kendi dallarında, yurt içi ve yurt dışı etkinliklerini her öğretim-eğitim yılında   gerçekleştirmektedirler.Bu etkinliklerin içinde,“Çarşamba Dinletileri”, “Oditoryum Konserleri”, “Konservatuvar Şenliği” ve “Yarışmalar” da yer almaktadır.   ‘Çarşamba Dinletileri’ Müzik Bölümü öğrencilerinin verdiği sürekli dinletilerden oluşmaktadır. Bu dinletiler müzik sanatçısı genç adaylarımızın sahne   deneyimi  kazandıkları ve yıl içinde çalıştıkları repertuvarları sergiledikleri bir etkinliktir. ‘Konservatuvar Şenliği’ 6 Mayıs Devlet Konservatuvarı kuruluş   yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen tüm bölümlerin ortaklaşa hazırladıkları bir etkinliktir. Müzik Bölümü, Konservatuvar Büyük Senfoni   Orkestrası’nın ve Genç Senfoni Orkestrası’nın konserlerini, oda müziği gruplarının konserlerini, ‘Çarşamba Dinletileri’ gibi bir çok etkinliği Konservatuvar, MSGSÜ Hakkı Eldem Oditoryumu, MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Merkezi, CRR, Süreyya Operası, Fulya Sanat, CKM ve diğer büyük konser ve temsil salonlarında gerçekleştirmektedir.

   Bu olağan etkinliklerin yanısıra, konservatuvarımızı ziyaret ederek değerli deneyimlerini öğrenciler ve eğitimcilerle paylaşan dünya çapında sanatçılar belli sürelerle ustalık sınıfları, atölye ve staj çalışmaları yaparlar. Bunlardan bazıları;  Prof. Klaus Ganter (Viyana) Françoise Joubert (Caen) Prof. Jean Fournier (Paris) Claude Henry Joubert (Orléans) Yo-Yo Ma (New York) Douglas Dunn (New York) Vladimir Spivakov (Moskova) Prof. Lukas David (Detmold) Daniel Shafran (Moskova) Peter Pucci (New York) Oleg Kagan (Moskova) Henry Fourés (Lyon) 

   MSGSÜ Devlet Konservatuvarı 1996’dan beri ECUME (Echanges Culturelles en Meditérranée / Akdeniz’de Kültürel Alışveriş) adlı kuruluşun örgütlediği Akdeniz Müzik Okulları Buluşması’nda etkin rol oynamaktadır. 11. ECUME toplantısı 11 Akdeniz ülkesindeki 15 müzik okulundan yaklaşık 60 hoca, öğrenci ve idarecinin katılımıyla 5-10 Kasım 2001 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. 

   Konservatuvarımız beş yıl boyunca OJM (Orchestre Jeunesses de Meditérranée / Akdeniz Gençler Orkestrası) düzenleyicileriyle birlikte orkestranın Türkiye seçmelerini gerçekleştirmiştir. 2001’den beri Fransa’nın Korsika adasında yapılan JMM (Jeunesses Musicales de Meditérranée / Akdeniz Gençlerinin Müziği) toplantılarına başarıyla katılmış ve katkıda bulunmuştur.

   2001’de hem AEC (Association of Européenne de Conservatoires, Akadémies de Musique et Musikhochschulen /Avrupa Konservatuvarlar Birliği) Konseyi, hem Hollanda’nın Groningen şehrindeki AEC Genel Kurulu tarafından oybirliğiyle AEC ‘ye aktif üye olarak kabul edilmiştir. MSGSÜ Devlet Konservatuvarı şu an Türkiye’de, Avrupa Konservatuvarlar Birliği’ne faal üye olan tek konservatuvardır.

   2005 yılında Prof. R. Nuri İYİCİL tarafından kurulan Camerata Saygun Oda Orkestrası ve ESTA (Avrupa Yaylı Çalgılar Eğitimcileri Birliği) üyelik çalışmaları devam ettirilmektedir.

Misyon

       Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; ilk ve önder olma sorumluluğunu sürekli taşıyarak yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla kültür, sanat, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, Atatürkçü, laik, yenilikçi, rekabetçi, özgür düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi; sanatta, tasarımda ve bilimde araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmeyi ve destek olmayı, üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası alanlarda akademik çevreler ve toplum ile paylaşmayı görev edinmiştir. MSGSU İstanbul Devlet Konservatuvarı olarak bilim, kültür ve sanat alanlarında çağdaş uygarlık hedeflerine uygun eğitim prensibini sürdürmeye, öğrencilerimize insan olmanın erdemini, kültürün, sanatın ve bilimin önemini, emeğin değerini ve ileride hayatlarında ihtiyaç duyacakları donanımı edinebilecekleri bir eğitim sunmaya çalışmaktayız.

Vizyon

       Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim-öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslar arası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir “ihtisas üniversitesi” özelliği ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni geleceğe taşımaktır.

 
Temel Değerler
 
Bilimsel etik değerlere bağlılık
Akademik özgürlük
Katılımcı, eşitlik ilkesini benimseyen demokratik ve şeffaf yönetim anlayışı
Çağdaşlık
İşbirliği ve paylaşımcılık
Kalite
Liderlik
Özgün yaratıcılık
Araştırmacılık
Yetkinlik
Topluma katkı 
Çevreci yaklaşım.
Müdür :
Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ
Müdür Yardımcıları :

Doç. Mesut Erdem ÇÖLOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Ebru ARACI

İlköğretim Okul Müdürü : Dr. Ögr. Üyesi Gökçe SÖNMEMİŞ
Konservatuvar Sekreteri : Elif NUREL
Müdürlük Sekreteri : Şef Sabahat YETEN
Telefon : (0212) 260 10 50/2602-2606
Faks : (0212) 261 00 41
E-Posta : konser@msgsu.edu.tr
Adres : Dolmabahçe Caddesi. Akaretler Durağı. 34357 Beşiktaş / İstanbul
Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ (Müdür)
Doç. Ayça AYTUĞ 
Doç. Elif Gökçe TUĞRUL
Prof. Selen BUCAK (Üye)
Prof. M. Dilek EVGİN (Üye)
Doç. Ali Ahmet ALTINEL (Üye)
 
 
 
 
 
 
 
 Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ   Müdür
 Doç. Ayça AYTUĞ   
 Doç. Elif Gökçe TUĞRUL   
  Prof. Ayla ULUDERE   Üfleme ve Vurma Çal. ASD. Başkanı / Müzikoloji bölüm Başkanı
  Prof. Dilek EVGİN   Bale ASD Başkanı / Sahne Sanatları Bölüm Başkanı
  Prof. Mehmet NEMUTLU   Kompozisyon ve Orkestra şefliği ASD Başkanı
  Prof. Ece DEMİRCİOĞLU   Piyano-Arp-Gitar ASD Başkanı
  Prof. Dr. Merih TANGÜN   Tiyatro ASD Başkanı 
  Prof. Tuğçe ULUGÜN TUNA   Çağdaş Dans ASD Başkanı
  Prof. Pelin HALKACI AKIN   Yaylı ASD Başkanı
  Prof. F. Selen BUCAK   Müzik Bölüm Başkanı
  Doç. Dr. Elif Damla YAVUZ   Genel Müzikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
  Dr. Öğr. Üyesi Evrim Hikmet ÖĞÜT   Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanı

 

 

Konservatuvar Sekreterliği 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Elif NUREL Yüksek Okul Sekreteri (0212) 260 10 50/2606 elif.nurel@msgsu.edu.tr

 

Müdür Sekreterliği 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Sabahat YETEN Şef (0212) 260 10 50/2602 sabahat.yeten@msgsu.edu.tr

 

Bölüm Sekreteri

Müzik, Müzikoloji ve Sahne Sanatları Bölüm Sekreteri

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Ahmet YENİGÜN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2642 ahmet.yenigun@msgsu.edu.tr

 

Yazı İşleri

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Eda ÇAKIR TOPRAK Şube Müdürü (0212) 260 10 50/2608 eda.cakir.toprak@msgsu.edu.tr
Ayşe SARIER  Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2609 ayse.sarier@msgsu.edu.tr
Nur KAPLAN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2610 nur.kaplan@msgsu.edu.tr

Muhasebe

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Özcan YILMAZ Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2615 ozcan.yilmaz@msgsu.edu.tr
Ramazan KOCAOĞLU Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2617 ramazan.kocaoglu@msgsu.edu.tr
Merve YILDIRIM  Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2610 merve.yildirim@msgsu.edu.tr

 

Öğrenci İşleri 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Saime ÇELİKOK  Şef (0212) 260 10 50/2613 saime.celikok@msgsu.edu.tr
Elif KAZGAN Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2611 elif.kazgan@msgsu.edu.tr
Ali SAĞLAM Bilgisayar İşletmeni (0212) 260 10 50/2612 ali.saglam@msgsu.edu.tr
Utkan Umut KOÇTÜRK  Memur (0212) 260 10 50/2614 umut.kocturk@msgsu.edu.tr

 

Kütüphane 

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Erol KILIÇ Şef (0212) 260 10 50/2616 sabahat.yeten@msgsu.edu.tr

 

Sağlık Ünitesi

Adı ve Soyadı  Ünvanı  Telefon No e-posta
Fatih ATEŞ   Doktor (0212) 260 10 50/2620  
Türkan BİRİNCİ KAYA Hemşire (0212) 260 10 50/2620  
Hasan Hüseyin İHTİYARKAPLAN  Sağlık Memuru (0212) 260 10 50/2620  
İLETİŞİM
Müdür : Prof. Dr. Kıvılcım YILDIZ
Müdür Yardımcıları : Doç. Dr. Mesut Erdem ÇÖLOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARACI
İlköğretim Okul Müdürü : Arş. Gör. Özlem NOYAN
Konservatuvar Sekreteri : Elif NUREL
Müdürlük Sekreteri : Sabahat YETEN
Telefon : (0212) 260 10 50/2602-2606
Faks : (0212) 261 00 41
E-Posta : kons@msgsu.edu.tr, konser@msgsu.edu.tr
Adres : Dolmabahçe Caddesi. Akaretler Durağı. 34357 Beşiktaş / İstanbul
DUYURULAR