COVID-19

Sorularınız için: covid19@msgsu.edu.tr

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri

Konuyla ilgili YÖK Güncel Duyuruları

Konuyla ilgili Bilgilendirme Materyalleri 

 

Sağlık Bakanlığı Online "Koronavirüs" kontrolü sayfasınız ziyaret etmek için tıklayınız.


  

Üniversitemizin Değerli Mensubu

COVİD-19 pandemisi ile sürdürülen mücadele kapsamında şimdiye kadar Üniversitemizde aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür. Bu üzücü sürecin bir an önce bitmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamına kavuşabilmemiz dileğiyle bilgilerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Handan İNCİ ELÇİ

 1. YÖK duyurusunun 5. ve 6.maddeleri gereğince örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim ile Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Yüksek Okul ve Konservatuar programlarında staj ve uygulamalı eğitimlere ve aynı kapsamda, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılara 16 Mart 2020 tarihinden başlayarak 3 hafta ara verildi.
 2. YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
 3. Uluslararası öğrencilere bu kapsamda alınan kararların uygulanması için ULİK birimi ve bağlı oldukları diğer birimler bilgilendirildi.
 4. YÖK duyurusunun 1. ve 2. maddesi kapsamına uygun kişiler idari izinli sayıldı.
 5. Herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan öğrenci, akademisyen ve personelin dönüş tarihlerine göre 14 gün karantinada kalması ve sürecin ilgili birimlerce takip edilmesi sağlandı.
 6. Akademik ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların çevrimiçi iletişim araçları üzerinden yapılması istendi.
 7. Üniversitemizde sürdürülmekte olan bütün dersleri kapsayacak şekilde, 16 Mart itibariyle başlayan 3 haftalık arada, ders programlarında oluşabilecek açığın nasıl telafi edilebileceğine dair, 17 Mart 2020 tarihinde Bölüm Başkanlarıyla bir dizi toplantı yapıldı ve konu hakkında bir çalışma hazırlamaları istendi.
 8. Söz konusu ders arasının 3 haftayı aşacak şekilde uzatılması halinde 2019-2020 bahar yarı yılı öğrenim dönemi ders programlarında yer alan içeriğin ölçme ve değerlendirme süreçlerinin sekteye uğramaması için öğrenciye ne şekilde aktarılabileceği yönünde ayrıca bir çalışma yapılması istendi.
 9. İlgili koordinatörlükler tarafından “Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi”, “Türk Dili” ve “Yabancı Dil” dersleri gibi ortak zorunlu dersler için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin programı ve ders materyallerini kullanılmasına yönelik gerekli hazırlıkların yapılması istendi.
 10. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğincebu süreci yürütmesi için üniversitemizdeki bütün birimlerden bir yetkiliyle birlikte çalışmak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başkanlığında MSGSÜ COVID-19 KOORDİNASYON KOMİSYONU oluşturuldu.
 11. YÖK duyurusunun 13. Maddesinde belirtilen personelin ve öğrencilerin iletişim ve takip sistemi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmalarını yürütmesi ve çalışmanın sonucunun MSGSÜ COVİD-19 KOMİSYONU’na bildirmesi istendi.
 12. Kampüslerimizin hijyeni için İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları ile birlikte çalışılarak bütün binalarımıza el dezenfektanları yerleştirildi, mevcut sabun ve kâğıt malzeme stoğunun arttırılması ve sık sık kontrol edilerek takviye edilmesi istendi.
 13. Binalarımızın bulunduğu ilçelerin Belediye Başkanlıklarından destek alınarak dezenfekte edilmesi sağlandı.
 14. Yerleşkelerimizde kapı kolları, musluklar, asansör düğmeleri gibi özellikle ortak kullanımda olan alanların her gün dezenfekte edilmesi için ilgili birime bilgi verildi.
 15. Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi ziyaretçilere kapatıldı.
 16. Kurumumuzdaki bütün kütüphane hizmetleri öğrencilerin kullanımına kapatıldı.
 17. Üniversitemizde İktisadi İşletme tarafından çalıştırılan kantinler ve Fındıklı’daki restoranın hizmetlerine 17 Mart 2020 itibariyle ara verildi.
 18. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan personelin yemek yeme mekânında her masada en fazla 2 kişi oturacak şekilde düzenleme yapılması istendi.
 19. Toplu taşıma araçlarının kullanımını azaltmak için, akademik ve idari personelin özel araçlarıyla Fındıklı yerleşkesinin bahçesine park edebilmeleri için izin verildi.
 20. Servisten yararlanma hakkı olmayanın da bu süreçte servislerimizi kullanabilmesi için geçici izin verildi.
 21. Posta ve kurye hizmetleri sunan kişiler kuruma girmeden önce kapılarda gerekli dezenfekte işlemi uygulandıktan sonra içeri alınması için güvenlik birimi bilgilendirildi.
 22. Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Kurumu tarafından paylaşılan ve COVİD19 salgınına karşı korunma önlemleriyle ilgili bilgi içeren video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütün dijital ortamlarımızda yayımlanması sağlandı ve bunlara ek olarak üniversitemizin ilgili birimi tarafından konuyla ilgili materyaller hazırlanarak paylaşıldı.
 23. Üniversite mensuplarımızın bu süreçle ilgili sorularını cevaplamak için covid19@msgsu.edu.tr uzantılı mail adresi hizmete açıldı.

Yök, Üniversitelerde Dijital Ortamda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkelerini Açıkladı

 

 

%MCEPASTEBIN%