YÖNETİM

Rektör

Prof. Dr. Handan İNCİ ELÇİ

Rektör Yardımcısı

 

Rektör Yardımcısı

  Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI

Rektör Yardımcısı

  Prof. Dr. Süreyya Kayhan ÜLKER

Genel Sekreter

  Yrd. Doç. Dr. Sezai MAKAS

Genel Sekreter Yardımcısı

  Yrd. Doç. İrfan OKAN

Genel Sekreter Yardımcısı

  Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Murat ÖZGEN