Yayınlar

YAYINLAR

 

2015 - 2016 - 2017 yıllarında üniversitemiz basımevi ile diğer basımevlerinde basılıp MSGSÜ yayını olarak ISBN almış yayınlarımızın listesi aşağıda yer almaktadır:

 

Yayın Adı:      Yazar / Yayına Hazırlayan:   Basım Tarihi:
 
Türkiye'nin Etnik Coğrafyası: 1927 - 1965 Ana Dil Haritaları       Şükrü Aslan, Sibel Yardımcı, Murat Arpacı, Öykü Gürpınar   Ocak 2015
 
MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2013 Raporları    Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi   Ocak 2015
 
Tarihi Süreç İçinde Tasarım, Üretim, Endüstri ve Yaratıcılık     Önder Küçükerman, İpek Fitöz   Ocak 2015
 
Grafist 19    MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü   Nisan 2015
 
Gündüz Gökçe, Yükselen Ayaydın, Özer Erenman, Aydan Özgen Armağanı: Yapıda Yenilikçi Yaklaşımlar   Ömer Ş. Deniz, Berrin Şahin Diri, Özlem Eren, N. Volkan Gür, İlkay Koman, Ayşin Sev, Lory Zakar   Nisan 2015
 
Greenage III   Ümit Arpacıoğlu, Sema Ergönül, İnci Olgun, Ceyda Şimşek   Nisan 2015
 
4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu   Esin Sarıman Özen, Işıl Özçam   Nisan 2015
 
Top Dökümhanesinden Kültür ve Sanat Merkezine İşlevsel Dönüşümüyle Tophane-i Amire   İpek Fitöz   Mayıs 2015
 
Kumaş Tasarım Projesi 2015   Dilek Alpan, Canan Sönmez, Nuray Er Bıyıklı   Mayıs 2015
 
Heykel    Burcu Dündar, Ezgi Sandıkçı   Haziran 2015
 
Mezunlar 2013   Burcu Dündar Venner   Haziran 2015
 
24. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu   Barış Göğüş   Temmuz 2015
 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü ile İç Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi   Sejda İnal Yılmaz, Pınar Yılmaz, Damla Yücebaş   Ağustos 2015
 
İki Dizem Kör Olsun   Mustafa Önal   Kasım 2015
 
Up & Down the Hill of the Croix Rousse   İnci Olgun, Sinem Özgür, Serim Dinç   Kasım 2015
 
Lif Sanatı Sergisi   Kemal Can, Pınar Yılmaz, Galip Olcayto   Kasım 2015
 
Kırklareli ve Geleneksel Evleri     Suphi Saatçi, Bülent Uluengin    Kasım 2015
 
2. Uluslararası Avrasya Türk Sanatları Kongresi      J. Özlem Oktay Çerezci, Halenur Katipoğlu   Kasım 2015
 
Nar Sergisi   Halenur Katipoğlu   Kasım 2015
 
Kentsel Planlama ve Tasarım: 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Çalışmaları      Güzin Konuk, Haydar Karabey,  Kadir Yesir   Ocak 2016
 
Genç Dokunuş Çanta Tasarım Projesi   Kemal Can, Dilek Alpan, Saadet Tergan Erdinç, Sejda İnal Yılmaz    Şubat 2016
 
Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar    Sema Ergönül, Mustafa Özgünler, Ümit Arpacıoğlu   Şubat 2016
 
2015 Kültür Sanat Yıllığı    Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü   Şubat 2016
 
Tasarımda Işık Sorunsalı   Zeynep Aygen, Ebru Firidin Özgür   Mart 2016
 
MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Sergileri: Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü   Burcu Dündar Venner, Tuna Karakaya,  Pınar Yılmaz   Mart 2016
 
Grafist 20   Başak Ürkmez, Aslı Mertan, Elif Ergin   Nisan 2016
 
Bir Göç Kıt'ası Olarak Latin Amerika   Kenan Mortan, Monelle Sarfati   Mayıs 2016
 
Mezunlar 2014   Burcu Dündar Venner, Hayri Ağan, Murat Yıldız, Ayşe Balyemez   Mayıs 2016
 
Nesrin Dengiz Armağanı: Mimari Tasarım Sorunları   Deniz İncedayı, İmre Eren   Haziran 2016
 
MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Sergileri: Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü   Burcu Dündar Venner, Ayşe Kurşuncu   Haziran 2016
 
Bedri Rahmi Eyüboğlu 100 Yaşında   Aydın AYAN   Ağustos 2016
 
"Geleneksel Türk Evleri" Türk Evinin Kökenleri   Ruşen DORA   Eylül 2016
 
Sınırları Geçerken   Başak Ürkmez   Kasım 2016
 
Miras Semboller / Kastamonu (Yazmalar)   Gaye Kırlıdökme Belen   Kasım 2016
 
Mimari Detaylandırma Atölye Çalışması   Ömer Şükrü Deniz   Ocak 2017
 
2016 Kültür ve Sanat Yıllığı   Kültür Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü   Şubat 2017
 
Çukurova'da Hayat Pamuk İpliğine Bağlıdır   Kemal Can   Mart 2017
 
Türkiye Kent Planlama Tarihi Yazıları   Mehmet Rıfat Akbulut   Mart 2017
 
Sır ve Büyülü Gerçek   Aydın Ayan   Nisan 2017
 
MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2015 - 2016 Akademik Yılı   Mimarlık Bölümü   Mayıs 2017
 
MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Sergileri: Sahne Dekorları ve Kostümü Bölümü   Burcu Dündar Venner   Temmuz 2017
 
Örme Kumaş Tasarım Projesi    Kemal Can, Tuna Karayaka, Pınar Yılmaz   Ekim 2017
 
Edebiyat Hayatının 25. Yılında Ayfer Tunç    Handan İnci, Özge Şahin, Zeynep Zengin   Ekim 2017

 

Yukarıda verilen yayınlar dışında basımevimizde 2015 - 2016 - 2017 yıllarında basılan dergi ve tanıtım kitapçıkları aşağıdaki gibidir:

 

Sosyal Bilimler Dergisi 9. Sayı                                      Ocak 2015

Müzik Bilim Dergisi 5. Sayı                                           Ocak 2015

Sosyal Bilimler Dergisi 10-11. Sayı                               Mayıs 2015

Faaliyet Raporu 2013-2014                                          Temmuz 2015

Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Kılavuzu                      Eylül 2015

ULİK Tanıtım Kitapçığı                                                  Eylül 2015

Sosyal Bilimler Dergisi 12. Sayı                                    Kasım 2015

Rektörlük İngilizce Tanıtım Kitabı                                  Mart 2016

Sosyal Bilimler Dergisi 13. Sayı                                    Nisan 2016

Sosyal Bilimler Dergisi 14. Sayı                                    Aralık 2016

Tasarım Kuram Dergisi 18. Sayı                                    Mart 2017

Tasarım Kuram Dergisi 19. Sayı,                                   Nisan 2017

Tasarım Kuram Dergisi 20. Sayı,                                   Mayıs 2017

Tasarım Kuram Dergisi 21. Sayı,                                   Haziran 2017

Rektörlük İngilizce Tanıtım Kitabı                                  Kasım 2017

 

Ayrıca üniversitemiz basımevi; Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Rektörlüğümüze bağlı birimlerin katalog, broşür, afiş, davetiye vb baskı gereksinimini karşılar. Bu bağlamda 2015 - 2016 - 2017 yıllarında çok sayıda davetiye, afiş, broşür, katalog vb baskı yapılmıştır.