Yayın Başvuruları ve İşleyişi

Eserinin Üniversite yayını olarak basılmasını isteyenler; eserlerini Üniversiteler Yayın Yönetmeliği, MSGSÜ Yayın Yönergesi ve MSGSÜ Yayın Esasları Kılavuzu'na uygun olarak hazırlayıp son halini gösteren bir çıktısı ve bilgisayar ortamına aktarılmış bir kopyasını, ekte yer alan Kitap Öneri Formu'nu doldurarak resmi başvuru yazısıyla birlikte Yayın Basım Birimine teslim eder.

Eserin Üniversite yayını olarak basılıp basılmayacağına dair Yayın Komisyonu kararı yapılan toplantı sonrasında ilgili Rektör Yardımcısı tarafından başvuru sahibine iletilir.

Kitap Öneri Formu