Yayın Basım Birimi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yayınları 1883’den bu yana; Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi, Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adlarıyla gelişerek günümüze kadar süregelen klasik sanatla bilimin örtüştüğü bir kurumun yayınları olma özelliğini taşımaktadır. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi dönemine ait yayınların büyük kısmı 1948 yangını sırasında yok olmuştur. Bugün kurumumuzun bilinen en eski yayınları, 1340 Hicri yılı basımı “Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi Talimatnamesi” ve 1926 basımlı İsmail Hakkı Bey’in yazdığı “Türkiye’de Sanayi-i Nefise Tedrisatının Islah ve İnkışafına dair Lahiya”dır. Bu yayınlar, 2011 yılında çevrilerek Üniversitemiz yayınlarına kazandırılmıştır.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi döneminde, Akademi hocalarının yazmış oldukları eser-kitaplar, “Akademi” dergisi, “Belleten” ler, “Akademi” yıldönümü yayınları, “Yeni Eğilimler” kataloğu Akademi fotoğrafhanesinin de katkılarıyla Akademi matbaasında basılmış olan önemli yayınlardan bazılarıdır. 1911-1983 yılları arasında 235 yayın yapılmıştır.
1982 yılında başlayan Mimar Sinan Üniversitesi döneminde ise, üniversite birimlerince yapılan sempozyum, sergi gibi etkinlikler ile bilimsel çalışmalara ait yayınlar, büyük kısmı üniversite basımevinde olmak kaydıyla ve dönemin zorluklarına rağmen özveriyle sürdürülmüştür. 1983-2006 yılları arasında 406 adet eser yayımlanmıştır. Tüm dönemleri kapsayan süreçte ise 117 adet dergi yayımlanmıştır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi döneminde de yayın faaliyetleri devam etmektedir. Ocak 2007’de göreve başlayan Yayın Komisyonu’nun gerçekleştirdiği yeni yapılanma sonucunda, yayın niteliği ve sayısının arttırılması hedeflenmiştir. Yayın ve Basım Birimi 2011 yılı itibariyle aktif hale gelmiştir. 2011’den günümüze periyodik 4 adet dergi ile birlikte toplam 83 yayın okuyucularla buluşmuştur. MSGSÜ Matbaası da yayınların okuyucuya ulaşması için basım faaliyetlerini sürdürmektedir.
YAYIN KURULU

MSGSÜ YAYIN KOMİSYONU:

Prof. Alev İDRİSOĞLU ( Yayın Komisyonu Bşk)
Prof. Dr. Süha ERDA

MSGSÜ YAYIN KOORDİNATÖRLÜĞÜ:

Prof. Dr. Banu MAHİR (Yayın Koordinatörü – Editör)
Prof. Dr. Handan İnci ELÇİ
Yrd. Doç. Canan SUNER (Kurum Kimliği Sorumlusu)
Arş. Gör. Leyla ALPTEKİN

YAYIN İNCELEME KURULU:

Yrd. Doç. Emre ZEYTİNOĞLU ( İnceleme Kurulu Başkanı)
Yrd. Doç. Rıfat AKBULUT (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet NEMUTLU (Üye)
Yrd. Doç. Zeki COŞKUN (Üye)


Personel:
Delta Meriç Candemir ( Memur - Yayın ve Basım Birimi)
Mustafa Özdemir (Memur- Depo Sorumlusu)
Mevzuat:
EK 1: Üniversiteler Yayın Yönetmeliği
EK 2: Üniversitelerarası Kurul Yayın Yönetmeliği