Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi - YUAM
 Merkez Müdürü  Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL
 Müdür Yardımcıları   Doç. Dr. Mustafa ÖZGÜNLER - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim ÖKTEN 
 Email  yuam@msgsu.edu.tr , sema.ergonul@msgsu.edu.tr
 Telefon  0(212) 252 16 00 / 4292 - 4240
 Fax  
 Adres  Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul
 Kuruluş Tarihi  14.08.2008

 

 Merkezin amacı

a) Yapı ve çevresine ilişkin konularda araştırmacılara, çağdaş bilimsel yöntemleri, teknikleri kullanabilmeleri için ileri düzeyde teknik altyapı ile donatılmış araştırma ortamını sunmak,

b) Merkezin sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde yapacakları bilimsel araştırmaları desteklemek, 

c) Üniversitenin ilgili öğretim programlarına destek vermek,

ç) Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar ile kişilerin talep ettikleri analizlere yardımcı olmak ve işbirliği yapmak.

 

Faaliyet alanları

Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bilimsel ve teknolojik alanlarda Türkiye’nin ilerlemesine katkı sağlamak,

b) Teknoloji geliştirme ve uyarlama faaliyetlerini yapmak,

c) Kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile kişilerin karşılaştıkları teknik sorunların çözümüne ilişkin hizmetleri yapmak,

ç) Üniversite dışında kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları teknik destekleri ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak,

d)Yapı ve çevresine ilişkin bilimsel ve teknik araştırma çalışmaları düzenlemek, yürütmek, yönetmek, çalışmalarda yer almak ve çalışmalara destek vermek,

e)Yapı ve çevresine ilişkin araştırma çalışmaları sonucunda bilimsel rapor ve dokümanlar düzenlemek,

f) Yapı ve çevresine ilişkin konularda yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarla işbirliği yapmak,

g) Yapı ve çevresine ilişkin konularda eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek, yönetmek ve yönlendirmek,

ğ) Yapı ve çevresine ilişkin konularda Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.