TEMEL EĞİTİM

 

Bölüm Başkanı : Prof. Caner KARAVİT
Bölüm Başkan Yardımcısı : Yrd.Doç. Ceyda GÜLER
Telefon : 0212 252 16 00 / 245
Faks : 0212 245 21 64


Eğitimin ilk yılında “ Temel Eğitim Bölümü  Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı” nın saptadığı ve uyguladığı program ile öğrenci; doğayı, yaşam çevresini, nesneleri ve sanat eserlerini kaynak olarak ele alır, gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde yorumlamaya çalışır. Desen çalışmalarıyla başlayan “ düşüncenin nesnelleşmesi süreci”, giderek ışık-gölge, leke-form gibi temel kavramları da içerir ve bu etkenleri, kendi yaratıcılığı çerçevesinde sürekli olarak yeniden bir araya getiren öğrenci, yeni oluşumlara açık bir kompozisyon endişesini içinde taşır. Çalışmalar boyunca; yüzeysel kompozisyonlar, serbest malzeme ile üçboyutlu tasarımlar, desen eğitimi ve sanatsal kavramları irdeleyen konferanslar birbirini besleyerek özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Ayrıca, Temel Sanat Eğitimi programında ağırlıklı bir yere sahip olan üçboyutlu çalışmaları öğrencinin enerjisini ortaya çıkarmasını, sanatsal sezgilerini geliştirmesini ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir birleşim kurabilmesini hedefler.