Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - SEM
 Merkez Müdürü  Doç. Nezihe Lerzan ÖZER
 Müdür Yardımcıları   Dr. Öğr. Üyesi Göksu GÖZEN - Dr. Öğr. Üyesi Tuna UYSAL
 İdari Personel   Esra Yay-Merkez  (Sekreter)
   Hüsniye Zehra Yılmaz (Kayıt Sorumlusu)
 Email  bahar.aksel@msgsu.edu.tr,hasan.baskirkan@msgsu.edu.tr
 Telefon  0212 249 33 88-252 16 00 /4205
 Fax  0212 249 33 88
 Adres  Pürtelaş Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 24 Beyoğlu/İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi   01.11.2012

 

 İdari Personel  Esra Yay-Merkez  (Sekreter)
   Hüsniye Zehra Yılmaz (Kayıt Sorumlusu)
 Uzaktan Eğitim   Yrd. Doç. Dr. Sezai Makas- Koordinatör
   Yrd. Doç. Dr. Özlem Yılmaz- Koordinatör Yardımcısı 
   
   
   

 

Merkezin amacı

Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, kısa ve uzun süreli çeşitli eğitim ve öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek, Üniversite ile özel sektör, kamu kuruluşları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine dayalı olarak hizmet vermek ve bu etkinlikler aracılığı ile Üniversitenin diğer kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine, toplum hizmetine sunulan eğitim programlarının geliştirilmesi, yürütülmesi ve koordinasyonuna katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

b) Danışmanlık hizmetleri vermek,

c) Çeşitli alanlarda eğitim programları planlamak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek.