SİNEMA TELEVİZYON

 

Bölüm Başkanı : Prof. Alev İdrisoğlu
Bölüm Başkan Yardımcıları : Prof. Asiye Korkmaz
: Yrd.Doç.Z.Yüksel Aktaş
Telefon : 0212 274 98 70-71
Faks : 0212 267 04 94
E Posta : sinematv@msgsu.edu.tr
Adres : Kışlaönü 34349 Beşiktaş / İSTANBUL


İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde, ülkemizin ilk sinema kulübünü (Kulüp Sinema 7), ilk film arşivini (Türk Film Arşivi), ilk sinema müzesini ve sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nü kuran Prof.Sami Şekeroğlu, 1974 yılında Türkiye’de ilk kez sinema eğitimini başlatmıştır. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin 2547 sayılı YÖK yasası ile Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşmesiyle statüsü yeniden düzenlenen Sinema-TV Enstitüsü, Mimar Sinan Üniversitesi Sinema-TV Merkezi ile Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü adı altında organik olarak birbirine bağlı iki ünite olarak örgütlendi. (Bkz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Merkezi)

Sinema-TV Merkezi’nin tüm olanaklarından faydalanan Sinema-TV Bölümü; eğitime başladığı günden bu yana Prof. Sami Şekeroğlu’nun oluşturduğu “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM, ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM” ilkesi doğrultusunda uygulamalı eğitimin sürekli olarak yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurumdur.

Sinema ve televizyon alanında ihtiyaç duyulan sanat adamları ile Türkiye içinde ve dışındaki Üniversitelerin Sinema-TV eğitimi veren birimlerine estetik, teknik ve kuramsal bilgilerle donatılmış Öğretim Elemanları yetiştirmeye yönelik bir eğitimin yürütüldüğü Sinema -TV Bölümünde öğrenciler, MSÜ Sinema-TV Merkezi’nin 10 000 filmlik arşivinden ve Kurumun modern teknolojisinden faydalanmakta, kurumda yapılan profesyonel çalışmalara katılmaktadırlar.

İlk üç yarıyılda teorik ve uygulamalı temel eğitim alan öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda danışmanları denetiminde profesyonel olanaklarla her yarıyıl en az bir kısa film çalışması gerçekleştirerek eğitimlerini tamamlarlar. Bu filmler, geniş katılımlı jüriler tarafından değerlendirilir. Akademik kadro, Prof.Sami Şekeroğlu, Prof.Tevfik İsmailov, Memduh Ün, Duygu Sağıroğlu, Nedim Otyam, Feyzi Tuna gibi sinemamızın ünlü ustaları ile Kurumun kendi yetiştirdiği Prof. Cem Odman, Prof. Alev İdrisoğlu, Prof. Asiye Korkmaz, Yard. Doç. Z. Yüksel Aktaş gibi akademisyenlerden ve yine kendi yetiştirdiği Serdar Akar, Uğur İçbak, Mehmet Aksın gibi genç sinemacılardan oluşmaktadır.