Resim ve Heykel Müzesi Plastik Sanatlar Restorasyonu
 Merkez Müdürü  Prof. Yalçın KARAYAĞIZ
 Müdür Yardımcıları   Yrd. Doç. Mustafa İrfan Okan
 Email  yalcin.karayagiz@msgsu.edu.tr
 Telefon  Tel: 0(212) 252 16 00 / 4210
 Fax  
 Adres  Meclis-i Mebusan Cad. No:2 Tophane-Beyoğlu/İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  28.05.1990


Ülkemizde “Müzecilik”,  Müzecilik ve Plastik Sanatlar restorasyonu alanında “Araştırma”, “Uygulama”, ile bütün bu alanlarda “Öğretim” destek faaliyeti dahil olmak üzere MSGSÜ Rektörlüğü ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile koordineli olarak görev yapmakta ve 1990 yılından günümüze kadar faaliyetlerini sürdürmektedir.

20 Eylül 1937’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle, Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nin tahsis edilmesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin koleksiyonlarının bu binaya nakledilmesiyle oluşturulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar Müzesidir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi Plastik Sanatlar Restorasyonu Araştırma ve Uygulama Merkezi” faaliyet alanı, çalışma alanları ve organik bağı nedeniyle bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi içerisindedir.

Sayın Cumhur Başkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi’nin bilgisi ve talimatı dahilinde MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 11.05.2012 tarih ve 2012/63 kararı ile Yeni Müze Binası yapılmak üzere Üniversitemize tahsis edilen Salıpazarı 5 No’lu antrepo binasına taşınmış ve çağdaş bir müze inşası için çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 11000 eserden oluşan Müzemiz koleksiyonu Ülkemizin en kapsamlı sanat koleksiyonu olup Antrepo No;5’te Üniversitemiz tarafından oluşturulan ısı ve nem kontrollü, güvenlik önlemleri alınmış, elektronik donanımlı modern bir depoya yerleştirilmiştir.

      Mimari Projesi Emre AROLAT tarafından modern bir mimari anlayışıyla, çağdaş müzeciliğin gereği olan korumanın bütün kurallarına dikkat edilerek yapılan Müze binasının proje aşamasından iç tefrişatına, sergileme sistemlerinden güvenlik ve diğer özelliklerine kadar tüm detaylar Rektörümüz ve Merkez Müdürü Prof. Yalçın KARAYAĞIZ tarafından bizzat koordine edilmiştir. 2018 yılında bitmesi planlanan Müze binası içinde Merkez için çalışma alanları, laboratuvarlar kurulmuş, restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere özel cihazlar alınmış, eserlerin restorasyon, bakım ve onarımları kısmen başlamıştır.

   Merkezimiz, toplumumuzun, kültürel ve sanatsal geçmişini, çağdaş kültür sanatını yansıtan eserleri koleksiyonlara katmak ve bunları korumak, MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alan eserlerin envanter çalışmalarını yapmak, sergiler düzenleyerek tanıtmak, plastik sanatlar alanında bilirkişilik, müşavirlik ve ekspertiz görevlerini üstlenmek, müzeyi ve envanterdeki eserleri tanıtıcı yayınlar yapmak ve yapılan yayınlara destek olmak vb. görevlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir. Bu bağlamda, 5 No’lu antrepo binasında oluşturulan geçici sergi salonlarında Mimozalı Kadın ve Manzara  “Elvah-ı Nakşiye’den Günümüze MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonlarından Seçkiler I-II” başlıklı iki sergi açılmış ve bu sergilere ait katalog basılmıştır. Ayrıca, Müze koleksiyonunda bulunan eserlerin bakım, onarı ve restorasyonu da uluslararası standartlarda yapılmakta, bu işlemler MSGSÜ Rektörü ve Merkez Müdürü Prof. Yalçın KARAYAĞIZ tarafından bizzat koordine edilmekte ve yürütülmektedir.