Personel ve Görevleri
Döner Sermaye İşletme Müdürü : Mehmet KESKİNLİOĞLU
Telefon : 0212 293 69 20
Faks : 0212 293 69 20
E-Posta : donersermaye@msgsu.edu.tr

Görev Tanımı

  1. Döner sermaye işletmesinin sevk ve idaresi,
  2. Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş verilmesi, proje hazırlanması, araştırma ve benzeri hizmetlerin sunulması,
  3. Danışmanlık, deney, model deneyleri, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapılması ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlenmesi,
  4. Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretilmesi, satış merkezleri açılması, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izini alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması,
  5. Kültür, sanat, ve mimarlık ile diğer bilimsel konularda araştırma, tetkik ve uygulama hizmetleri yapılması, bu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla, seminer, kurs, konferans, çevre kampları ve incelemeler düzenlenmesi, alınacak bilimsel sonuçların uygulamasının yapılması,
  6. Her türlü basım ve yayın hizmetlerinin yürütülmesi,
  7. Döner sermaye kanalıyla yapılacak satın alma ve satış işlemlerinin yapılması,
  8. Döner sermaye işletmesi yürütme kurulu kararlarının uygulanması,
  9. Yıllık faaliyet raporu hazırlanması,
  10. Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzer nitelikli görevleri yerine getirmek.