Personel Daire Başkanlığı

1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Âlisi olarak kuruluşunda, sırasıyla Maarif Vekaleti Zatişleri Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığı Zatişleri Müdürlüğü aracılığıyla, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi döneminde ise faaliyetlerine yine sırasıyla Yazı ve Özlük İşleri Müdürlüğü ve Özlük İşleri Müdürlüğü adıyla sürdürmüş olan birimimiz, 04 Kasım 1981 tarihinde kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 51.maddesi ile bu yasayı tamamlayıcı nitelik taşıyan ve 20.07.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 16.maddesi gereğince Mimar Sinan Üniversitesi adını alan Kurumumuzun  İnsan Kaynaklarına ilişkin çalışmalarını, 21.11.1983 tarih, 18228 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 29.maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan Personel Dairesi Başkanlığı adıyla devam ettirmektedir.
Misyon-Vizyon-Değerler
Misyon
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29’ncuMaddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Sekizinci Bölümünde yer alan Yönetim Örgütleri başlıklı 51’nci maddesine göre kurulan idari bir teşkilattır.
Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikaları ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro, emeklilik ve tahakkuk (maaş) işleri ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir.
Personel Daire Başkanlığı; Eğitim programları ile personeli geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve personelimizin görevlerini yerine getirirken liyakat, kariyer ilkeleri ile yetkinlik bazlı performanslarına da dikkat ederek kurum içerisinde yükselmelerini ve bu sayede görevlerindeki iş tatminlerini, katılımlarını ve kuruma olan bağlılıklarını güçlendirmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Üniversite genelinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerde yer alan personeli bilgilendirmek ve yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak insan odaklı bir anlayışla mutlu çalışanlarla mutlu bir topluma ulaşmak amacını taşımaktadır.

Vizyon
Görev tanımı kapsamında verdiği hizmetlerde kaliteyi sürekli iyileştirmeye çalışmak,
Çalışmalarımızda yeniliklere açık, bütünleştirici bir bakış açısıyla, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir takım ruhunu yansıtmak,
İnsan haklarına önem veren bir anlayışla girişimci, yaşanılan hızlı teknolojik değişimlerle çalışanlarımızın ihtiyaçlarını, eğitimlerini ve gelişimlerinin sağlanmasını hedefleyen; çağdaş, dinamik, sorumluluk bilinci ile etik anlayış içinde hizmet sunmaktır.
Üniversitemizin, araştıran, öğrenen, öğrendiğini uygulayan, sorunları çözen, paylaşan, üreten, kendini geliştirmiş, çalışanları mutlu bir Üniversite olmasını sağlamak.
Değerlerimiz

 • Dürüstlük ilkesine sahip olmak
 • İfade özgürlüğü
 • Adaletli olmak
 • Sorumluluk bilincine sahip olmak
 • Yeni fikirlere açık olmak
 • İşbirliğine önem vermek
 • Takım bilinci ve katılımcılığı desteklemek
 • Saygılı ve hoşgörülü olmak
 • Etik değerlere bağlı olmak
 • İdealist olmak
 • Veriye ve bilgiye dayalı karar almak
 • Öngörü sahibi olmak