MİMARLIK

 

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Sema Ergönül(Vekaleten)
Bölüm Başkan Yardımcıları : Doç.Dr.Nazire Papatya SEÇKİN
: Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU
Telefon : 0212 252 16 00 / 252
Faks : 0212 251 75 67


Bölüm Fotoğrafı
Ülkemizde ilk kez batılı anlayışla mimarlıktan söz edilmesi bugünkü Mimarlık Bölümü'nün temelini oluşturan, "Sanâyi-i Nefise Mektebi Âlisi" bünyesinde Resim ve Heykel subeleriyle birlikte kurulan Mimarlık şubesinin yetiştirdiği mimarlarla olmustur.
Üniversitenin Mimarlık Bölümü'nün, kendinden sonra mimarlık eğitimine başlayan en yakın kurumla arasında yarım asırlık bir fark vardır.
Mimarlık Bölümü, Türk mimarisinin çağdaş bir düzeye ulaşmasında olduğu kadar, mimarlık eğitiminde görev alan kadroların da kaynağını olusturmustur.
Bölümün diğer eş eğitim kurumlarından ayırıcı ve belirgin özelliği, sanat ve teknoloji ağırlıklı programıdır. Bu izlenen eğitim politikası ve düzeyi Akademi'den, Üniversite statüsüne geçiste kurum adına en büyük potansiyel güç olmustur.

Vizyon

Eğitim, öğretim, araştırma ve etkinlikleriyle bilime, teknolojiye, sanata ve çevreye katkıda bulunmak.
Mimarlık alanında disiplinler arası çalışma becerisi olan, araştırma yapan, bilimsel düşünebilen, yenilikleri izleyen, kendini sürekli geliştiren mimarlar ve akademisyenler yetiştirmek.

Misyon

Özgün ve çağdaş mimari tasarım ve uygulamaları gerçekleştirebilmek için gerekli yapı ve yapım teknolojisi bilgi ve becerisine sahip, bu imkanları doğru kullanabilen, mimarlığın aynı zamanda bir sanat dalı olduğu gerçeğinin bilincinde, geleneksel ve kültürel değerlere, kimliklere saygılı, mimarlığın kamu yararına, kültürel ve doğal değerleri koruyarak sürdürülmesi bilincini topluma kazandıracak mimarlar yetiştirmek.

Mimarlık alanında, eğitime, bilime, teknolojiye, sanata ve çevreye katkıda bulunmak üzere özgün ve yenilikçi bilimsel ve teknik bilgi üretmek.
Mimarî mirastan yararlanırken, kültüre ve geleneksel değerlere sahip çıkan, toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretirken, ülke gerçeklerine uygun bir mimarlık anlayışı geliştirmek.

Özdeğerler

1883 yılında kurulan ve ülkemizde güzel sanatlar eğitimi veren ilk kurum olan , Sanayi-î Nefise Mektebi’nin bünyesinde eğitime başlamış olması ve Çağdaş Türk Mimarlığını etkilemiş ve yönlendirmiş bir çok mimar yetiştirmiş eğitim geçmişinden kaynaklanan özgün birikimi.

Güzel Sanatlar alanında eğitim veren bir Fakülte ile aynı kurumda bulunması.

Disiplinler arası yaklaşıma duyarlı, mimarlık eğitiminde özgün geçmişine karşın bilinçli ve gelişmeye açık bir eğitim kadrosu olması.

Yapı, yapım teknolojileri, yapım yönetimi ve özellikle uygulamaya yönelik detaylandırma derslerinin ağırlıkta olması ve bu nedenle şantiye yönetebilme becerisine sahip mimarlar yetiştirilmesi.