MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

Dekan : Prof. Dr. Sema ERGÖNÜL
Dekan Yardımcısı  : Doç. Dr Çiğdem TEKİN
Dekan Yardımcısı : Yrd. Doç. Dr. Abdüsselam Selami ÇİFTER
Fakülte Sekreteri : Zühre Değirmenci
Telefon : 0212 243 00 48
Faks : 0212 251 75 67
Adres : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul


Mimarlık Fakültesi bölümlerinde, mikro ölçekten makro ölçeğe kadar mimarlığın tüm alanlarında, İç Mimari, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Plancılığı alanlarında bilgi ve beceri ile donatılmış meslek adamı ve öğretim kadroları yetiştirmek, bu alanlarda özellikle yurdumuzun gereksinim ve olanakları doğrultusunda, araştırma, yayın ve üretim çalışmaları yapmak, kamu kuruluşlarına bu konularda destek hizmeti vermek amaçlanmaktadır.

Bugün fakülte bünyesinde toplanmış bulunan öğretim programlarının hedefi, mimarlık konusu olan konuttan başlayarak sosyal hizmet yapılarından endüstri yapılarına kadar her çeşit binanın projelendirilmesi ve uygulamasını yapacak mimarlar, bu yapıların iç mekanlarını düzenleyecek iç mimarlar, bu yapılardan şehir açık mekanlarına kadar insanlar için gerekli araç ve gereçleri projelendirecek endüstri ürünleri tasarımcıları, makro ölçekte şehir ve bölge planlamaları yapacak elemanları yetiştirmektir.