KAYIT

Değerli Öğrencimiz;

Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

 1. KAYIT İŞLEMLERİ

2017-YGS ve LYS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 1. Kayıt Tarihleri; e-kayıtlar 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında, üniversiteye gelerek kayıt yaptıracaklar için ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Elektronik Kayıt(e-kayıt);

Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilir).

Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler, PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.

Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

E-Kayıtta öğrencinin yerleştirilme bilgileri ÖSYM verilerinden otomatik olarak alınacak olup, Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu öğrenci adaylarının kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler, elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

Süresi içerisinde e-kayıt veya şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkodlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.

E-Kayıtlarını gerçekleştirilen öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt yaptırmayacak ancak Üniversitemizde eğitimin başlayacağı 25 Eylül 2017 tarihinde aşağıda belirtilen belgeleri öğrenim görecekleri fakülte/yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

• Lise diplomasının aslı (henüz alınmadıysa yeni tarihli mezuniyet belgesi).

• 2017 ÖSYS (YGS ve/veya LYS) Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

• Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilen öğrenciler için, diplomalarında veya mezuniyet belgelerinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduklarını gösterir resmi belge.

• Nüfus Cüzdanının aslı ve okunaklı arkalı önlü fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı kayıt işlemleri bittikten sonra öğrenciye iade edilecektir).

• Askerlik çağındaki erkek öğrencilerden, ilgili askerlik şubesi başkanlığından, askerliğini yapmakta olanlardan ise bağlı oldukları birlikten alınacak Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırmalarında askerlik işlemleri yönünden sakınca olmadığına dair belge.

• 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğraflar, son altı ay içerisinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen özelliklerde olmalıdır. Polaroid ve fotokopi fotoğraf olmamalıdır).

• Adayın, "hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirtir" yazılı beyanı kayıt sırasında doldurulacaktır.

• Öğrenci Kayıt Bilgi Formu, kayıt sırasında doldurulacaktır.

 1. Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

Kayıt tarihi itibarıyla bir yükseköğretim programına  kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılmasına, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların ise kayıtlarının yapılamayacağına karar verilmiştir.

Kayıt yaptıramayacaklar;

1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup, dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç),

Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.

 1. Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmeleri nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde Sağlık Kurulu Raporu'nu öğrenim göreceği fakülte/yüksekokul Öğrenci İşleri Birimine teslim etmekle yükümlüdür).
 2. Öğrenci No Sorgulama; Öğrenci Numaranızı, 29.09.2017 tarihinden itibaren öğrenim göreceğiniz Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biriminden temin edebilirsiniz.
 1. ÖN KAYIT İŞLEMLERİ;
 1. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER;

• Lise diplomasının aslı (henüz alınmadıysa yeni tarihli mezuniyet belgesi).

• 2017 ÖSYS (YGS ve/veya LYS) Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

• Ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilen öğrenciler için, diplomalarında veya mezuniyet belgelerinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduklarını gösterir resmi belge.

• Nüfus Cüzdanının aslı ve okunaklı arkalı önlü fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı kayıt işlemleri bittikten sonra öğrenciye iade edilecektir).

• Askerlik çağındaki erkek öğrencilerden, ilgili askerlik şubesi başkanlığından, askerliğini yapmakta olanlardan ise bağlı oldukları birlikten alınacak Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırmalarında askerlik işlemleri yönünden sakınca olmadığına dair belge.

• 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar, son altı ay içerisinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen özelliklerde olmalıdır. Polaroid ve fotokopi fotoğraf olmamalıdır).

• Adayın, "hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirtir" yazılı beyanı kayıt sırasında doldurulacaktır.

• Öğrenci Kayıt Bilgi Formu, kayıt sırasında doldurulacaktır.

 1. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ

Kayıt işlemleri aşağıda yazılı yükseköğretim programlarına yerleştirilen tüm adaylar için 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi Personeli tarafından yapılacaktır.

Kayıt Yerleri;

Fen Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu için Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti-Şişli/İSTANBUL.

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İSTANBUL.

 1. DERS KAYDI

Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci dönem (yarıyıl) derslerine devam edebilmeniz için ders kaydınız, doğrudan ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunca yapılacaktır. Takip eden dönemlerin (yarıyılların) ders kayıtları ise öğrenciler tarafından yapılacaktır.

 1. e-HİZMETLER

      Üniversitemizde kullanacağınız Öğrenci Bilgi Sistemi, e-posta gibi hizmetler için kullanıcı adınız; öğrenci numaranız, şifreniz ise TC kimlik numaranız olarak belirlenecektir. Sisteme ilk defa girdiğinizde şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse 06 Ekim 2017 tarihinde yapılacak“Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler. Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar dönem (yarıyıl) ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

Üniversitemiz 2017–2018 eğitim-öğretim yılı 25 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacaktır.                      

İLETİŞİM:

Telefon : 0212 252 16 00-4308-4408-5032-4339
Faks : 0 212 243 29 44
Web : http://www.msgsu.edu.tr
Mail : Soru ve sorunlarınız için ayrıca; ogrdai@msgsu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz