Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Merkez Müdürü  Prof. Dr. Sibel Yardımcı 
 Müdür Yardımcıları   Prof. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA
 Email msgskam@msgsu.edu.tr 
 Telefon  0212 246 00 11 / 5300
 Adres  Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad.No: 71 Bomonti - Şişli /İSTANBUL 
 Kuruluş Tarihi  25.09.2016


MSGSÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim konularında yürütülen araştırma ve çalışmaları desteklemeyi; üniversitemiz bünyesinde öne çıkan farklı alanlarda çalışan, toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimlerle ilgili meseleler konusunda düşünen kişiler arasında disiplinlerarası karşılaşma ve ittifak imkânları yaratmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimleri, sınıf, ırk, etnisite, milliyet, sakatlık gibi farklı koşul ve deneyimlerle etkileşimleri ve bütün çeşitlilikleri içinde ele almayı hedefliyoruz; bu sırada ayrımcı ön kabulleri reddeden, sorgulayıcı ve yeniliklere açık bir yaklaşım benimsiyoruz. Buradan devamla merkezimizin önceliklerinden biri de bizzat üniversitede, başta cinsiyete ve cinsel yönelimlere dayalı ayrımcılık olmak üzere farklı ayrımcılık biçimleriyle nasıl mücadele edilebileceğini birlikte düşünmek ve daha eşitlikçi, paylaşımcı, şeffaf ve özgür bir üniversite ortamının kurulmasına katkıda bulunmaya çalışmaktır.

 

MİSYON

 

—  Kadın araştırmaları, erkeklik çalışmaları, beden, toplumsal cinsiyet ve cinsellik eksenli araştırmalar yürütmek, bu konular çerçevesinde yürütülen çalışmaları desteklemek;

—  Üniversitemiz bünyesinde farklı disiplinler çerçevesinde bu alanlarda çalışan kişiler arasında karşılaşma ve işbirliği olanakları yaratmak;

—  Bu bağlamda, çok-yönlü, çok-sesli, katılımcı ve herkese açık bilgi üretimini teşvik etmek;

—  Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim eksenli ayrımcılık ve şiddet biçimlerine üniversite genelinde dikkat çekmek ve bu konularda önleyici tedbirler almak.

 

VİZYON

 

Merkezimizin vizyonu,

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim başta olmak üzere, sınıf, etnik köken, dil, din, inanç ve sakatlık temelli her tür ayrımcılık biçimiyle nasıl mücadele edilebileceğini birlikte düşünmek, bu konularda yürütülen araştırmaları desteklemek ve böylece daha eşitlikçi, paylaşımcı, şeffaf ve özgür bir üniversite ortamının kurulmasına katkıda bulunmaya çalışmaktır.