Grafik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
 Merkez Müdürü  Prof. Mehmet Sinan NİYAZİOĞLU
 Müdür Yardımcıları   Yrd. Doç. Başak ÜRKMEZ
 Email  sinan.niyazioglu@msgsu.edu.tr gtm@msgsu.edu.tr 
 Telefon  0(212)252 1600 / 4265 - 4266​
 Fax  
 Adres  Matara Sok. No: 17 Cihangir- Beyoğlu/İSTANBUL
 Kuruluş Tarihi  22.10.2013


 Merkezin amacı :
Merkezin amacı; grafik tasarım alanını araştırmak, incelemek, tanıtmak, arşivlemek; grafik tasarımı bilgi ve belge merkezi kurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları :
a) Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü bünyesinde korunan tasarımcıların çalışmalarını bir bilgi ve belge merkezi yapısı altında toplamak.
b) 1997 yılından beri aralıksız olarak Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünün düzenlediği İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri kapsamında biriktirilen grafik tasarım çalışmalarını korunaklı bir arşiv haline getirebilmek.
c) Türk grafik tasarımcılarının çalışmalarını arşivlemek.
ç) Kaybettiğimiz grafik tasarımcılarının ailelerine ulaşarak, çalışmalarını, aletlerini bağışlamalarını sağlamak.
d) Dijital arşiv oluşturmak.
e) Araştırma, inceleme ve uygulama ürünlerini arşivlemek ve bu arşivi her araştırıcının yararlanabileceği bir sisteme bağlamak.
f) Grafik tasarım ile ilgili yayımlar yapmak.
g) Yazılı, görsel ve elektronik ortamlar vasıtası ile Merkezin çalışmalarını tanıtan ve destekleyen her türlü yayım/yayınlar yapmak.
ğ) Grafik tasarımcılarla yapılmış atölye çalışmaları, röportaj, filmleri ulaşılabilir kılmak, çalışmalar kapsamında belgesel film ve fotoğraf çekimleri yapmak, bunları sergilemek, gösterimini yapmak.
h) Sempozyum, panel, seminer, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
ı) Tüm dünyadan araştırmacıların yararlanabileceği bir merkez olmak.
i) Tüm dünyadan araştırmacıların araştırmalarından beslenen bir merkez olmak.
j) Uluslararası tasarım dernekleri, arşivleri, müzeleri ile işbirliği yapmak.
k) Yurdışındaki arşiv ve müzelerden sergiler getirmek.
l) Gezici sergiler düzenlemek.
m) Üniversitenin tüm enstitü, fakülte, bölüm, yüksekokul ve konservatuvarlarında yürütülen eğitime destek vermek, öğrencilerin alan çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla yerel yönetimlerle ilişki kurmak, organizasyonlar yapmak.
n) Faaliyet alanı ile ilgili olan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak.