GRAFİK TASARIM

İletişim medyalarının büyük bir hızla gelişmesi, grafik tasarımın görsel dilinin her gün yeniden sorgulanmasına ve farklı anlatımlar yaratılmasına yol açmaktadır. Grafik Tasarım Bölümü’nde bu koşullar doğrultusunda şekillenen eğitimin amacı, çağdaş ve etkin bir görsel dil yaratabilecek, toplumsal ve kültürel yapıdaki değişimleri izleyen, kavrayan ve sorgulayan bilinçli tasarımcılar yetiştirmektir.

Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 1926’da "Güzel Sanatlar Akademisi" adını almasından sonra, Müdür Namık İsmail Bey tarafından 1927 yılında "Afiş Atölyesi" adı altında kurulan birim, ülkemizde grafik tasarım eğitimi veren en eski bölümdür. Kurulduğu yıldan 1932 yılına kadar bu atölyede eğitimi Avusturya’lı Eric Weber yönlendirmiştir. 1932’de Paris’ten dönen Mithat Özar atölyenin başına getirilmiş, 1940 ile 1950 yılları arasında da Zeki Faik İzer başkan olarak görev yapmıştır. İzer döneminde bu atölyede Türkiye’deki grafik tasarımın önemli isimleri yetişmiştir. Zeki Faik İzer’in asistanı olarak kariyere başlayan Namık Bayık ise 1950 ve 1988 yılları arasında bu birimde yönetici olmuştur. Bu atölye 1967’de "Grafik Atölyesi" adını almış, 1982 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nin üniversite statüsüne geçmesi ve “Mimar Sinan Üniversitesi” adını almasından bir süre sonra da "Grafik Bölümü" adı kabul edilmiştir. 1988 yılında Prof. Namık Bayık’ın emekli olmasından sonra, 1988-90 ve 1994-96 yılları arasında olmak üzere iki defa başkanlık görevinde bulunan Prof. Süleyman Saim Tekcan, bölümde ilk bilgisayar atölyesini kuran isim olmuştur. 1990-94 yıllarında bölüm başkanlığı yapan Prof. İlhami Turan’dan sonra, 1996-2001 yılları arasında başkanlık yapan Prof. Yurdaer Altıntaş döneminde yapılan çalışmalarla Grafik Bölümü bugünkü çağdaş eğitim yapısına ulaşmıştır. Altıntaş’ın 2001 yılında emekli olmasının ardından, Prof. Dilek Bektaş bu görevi üstlenmiştir. 2005 yılında Prof. Dilek Bektaş’ın emekli olması üzerine, Prof. Ayşegül İzer Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı’na gelmiştir ve 2017 yılında Prof. T. Melih Görgün Grafik Tasarım Bölüm Başkanlığı'na seçilmiştir.


Mayıs 2005’te bölümün adı Grafik Tasarım Bölümü olarak değiştirilmiştir. Grafik Tasarım Bölümü programında, grafik tasarımın üretim alanında yer alan logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, faaliyet raporu vb. ürünler birbirine eklemlenen elemanlardan meydana gelen tek bir projenin unsurları olarak ele alınır. Bu konuları desteklemek veya öğrencilerin yaratıcı niteliklerini geliştirmek üzere programlanan derslerde resim ve/veya yazı elemanlarını kullanarak bir fikri en doğru biçimde görselleştirmeleri ve yeni görsel buluşlara yönelmeleri sağlanır. Dijital tasarımın çeşitli alanları da eğitim programında yer alır.

Grafik Tasarım Bölümü’ndeki 4 yıllık programın ilk iki yılı kapsayan 4 yarıyılda, tasarımın temel sorunlarını ele alan zorunlu dersler ağırlıktadır. 5. yarıyıldan başlayarak seçmeli dersler, giderek artan oranda 7. yarıyılın sonuna kadar devam eder. 8. yarıyılda tüm derslerini başarmış olan öğrenci, yalnız diploma çalışmasını gerçekleştirdiği "Grafik Tasarım 6" dersini alarak, diploma çalışmasını jüriye sunar ve başarması halinde mezun olur. Bölümden mezun olanlar, tasarım stüdyoları, reklam sektörü, kurumların tasarım ve kurumsal kimlik sorumlusu veya danışmanı olarak görevler alabilecekleri gibi; kendi tasarım atölyelerini kurarak serbest çalışabilir ya da sanat ve tasarım ortamlarında üretim yapabilirler.

Grafik Tasarım Bölümü uluslararası düzeyde yaptığı organizasyonlarla, yurtdışından ve yurtiçinden tasarımcıların ve öğrencilerin de katıldığı çeşitli seminer ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yaparken, eğitim yılı içinde belli aralıklarla grafik tasarım disiplinine yönelik alanlardan çağrılan konuklar, öğrencilerin tasarım dünyasıyla ilgili ortamlar ve kişilerle tanışmalarını ve bilgilenmelerini sağlar. Grafik Tasarım Bölümü, lisansüstü ve sanatta yeterlik programlarıyla da eğitime katkıda bulunmaktadır.