FOTOĞRAF

1978 yılında zamanın İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde kurulmuş olan Fotoğraf Enstitüsü Türkiye’de fotoğraf eğitimi anlamında kurumsallaşmanın temsilcisi olmuştur. Lisans düzeyinde dört yıllık fotoğraf eğitiminin hayata geçmesi sayısız ilklere imza atmış Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

1982 yılında Yüksek Öğrenim Kanunu ile akademilere getirilen yeni kimlik sonucunda İDGSA Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşmüş, Fotoğraf Enstitüsü’de Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve görüntü Sanatları Bölümü’ne bağlanmış ve Fotoğraf Ana Sanat Dalı adını almıştır.1994 yılında ise Sanat Fotoğrafı, Tanıtım Fotoğrafı ve Belgesel Fotoğraf Sanat dallarını barındıran Fotoğraf Bölümü’ne dönüştürülmüştür.

Eğitim programı; bilgi, yaratıcılık ve teknolojik süreç olmak üzere yapılandırılan MSGSÜ Fotoğraf Bölümü, geçen süre içinde yaklaşık dört yüz mezun vermiş ve bu süre zarfında kırktan fazla öğretim elemanı da belli sürelerle eğitimi desteklemiştir.Mezunları ile Türk fotoğrafı içinde özellikle akademik eğitim, basın , reklam ve moda anlamında söz sahibidir.Sürdürdüğü lisansüstü eğitim ile (Yüksek lisans ve sanatta yeterlik) diğer okulların akademik kadrolarını eğiten konumdadır.Fotoğraf eğitimi alanında sonradan kurulan fotoğraf okullarına bir model olmuştur.

Fotoğraf Bölümü, Türk fotoğrafı içinde entellektüel düzeyi yüksek, hem sanat, hem de teknik alanda yetkinlik sahibi bireyler yetiştirerek, çağdaş düşüncenin ışığında fotoğrafın gündemini oluşturmayı ve uluslararası platforma taşımayı hedeflerken dört yıllık eğitimin çatısını şu şekilde kurmuştur;

Fotoğraf Bölümü öğrencileri eğitimin ilk iki yılındaki ön lisans döneminde kuramsal derslerle desteklenen programda Temel Fotoğraf Bilgisi, Temel Sanat Eğitimi, Temel Fotografik Tasarım gibi derslerin yanında Çekim Teknikleri, Sayısal Fotoğraf gibi en temel dersleri alır. Bu standart eğitim üzerine Portre Fotoğrafı, Belgesel Fotoğraf, Moda Fotoğrafı, Sanat Fotoğrafı, Tanıtım Fotoğrafı gibi daha özelleşmiş alanlarda eğitime geçilir.Takip eden dönemlerde derslerde edinilen bilgiler yardımı ile tasarım ve yaratıcılık esas alınarak proje bazında çalışmalar yaparlar. Son sömestrede ise diploma projesi bir jürinin değerlendirme sistematiği içinde gerçekleştirilir. Fotoğraf Bölümü, kazanımları sonucu sahip olduğu misyonu ile gelecek vizyonunu sürekli geliştirerek rotasını çizmektedir.


Tarihçe

Kuruluşu Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki batılılaşma hareketleri içinde yer alanMekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane, bu hareketin öncülerinden Osman Hamdi Bey tarafından 1882 tarihinde kurulmuştur. Dönemin ilk Güzel Sanatlar Okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi daha sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adını alarak yine sayısız ilke imzasını atmıştır. Günümüzde hala akademi geleneği ile anılan ve Güzel Sanatlar alanında akla ilk gelen üniversitedir.

1978 yılında zamanın İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde kurulmuş olan Fotoğraf Enstitüsü Türkiye’de fotoğraf eğitimi anlamında kurumsallaşmanın temsilcisi olmuştur. Lisans düzeyinde dört yıllık fotoğraf eğitiminin hayata geçmesi sayısız ilklere imza atmış Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

1982 yılında Yüksek Öğrenim Kanunu ile akademilere getirilen yeni kimlik sonucunda İDGSA Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüşmüş, Fotoğraf Enstitüsü’de Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’ne bağlanmış ve Fotoğraf Ana Sanat Dalı adını almıştır.1994 yılında ise Sanat Fotoğrafı, Tanıtım Fotoğrafı ve Belgesel Fotoğraf Sanat dallarını barındıran Fotoğraf Bölümü’ne dönüştürülmüştür.