ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Ahmet ZEKİ TURAN
Bölüm Başkan Yardımcıları :

Yrd.Doç.Dr. Koray TİRYAKİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Yener ALTIPARMAKOĞULLARI

Müdür:   Yrd.Doç.Oguz ERATSAÇ
Telefon : (0212) 252 16 00 / 345  
Faks : (0212) 251 75 67


Türkiye'de ilk kez 1971yılında endüstri tasarımı öğretim ve eğitimini başlatmış bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nün bugünkü temel amacı, Üniversitenin kendi kimliğini taşıyan bilim ve sanat ortamı içinde amaca en uygun ürün tasarımı gerçegini ve bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirecek olan, en iyi ve yetkin endüstri tasarımcılarını yetiştirmektir.

Bu amaca bağlı olarak, endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan, birçok alanla ilgili programlar geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu programlar içinde, "üretim-tüketim-yatırım"kapsamındaki her türlü araç gereç, ulaşım, otomotiv, ambalaj gibi çok değişik ürünlerin tasarımı yer almaktadır. Endüstrinin bu önemli alanında ortaya çıkan gerçek tasarım ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çözümlenmesi gereken çok yönlü sorunlar, Endüstri Tasarımı programının temel hedeflerini ve yapısını oluşturmaktadır.

Böylelikle, öncelikle Türk sanayiinin bugün karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte karşılaşabileceği tasarım sorunlarını, özellikle üst düzeydeki birikimleriyle çözümleyebilecek değerli tasarımcıları yetiştirmek de en önde gelen ilkeleri arasında bulunmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nün eğitim-öğretim programının bir diğer önemli özelliği de, üzerinde çalışılan endüstri tasarımı alanlarını ve konularını, öncelikle Türkiye'nin gerçekleri ile elden geldiğince yakından bağlantılı tutmaktır. Ancak bununla birlikte, endüstri için ürün tasarımının "Global düzeydeki önemi, dünyanın her yerinde gittikçe daha büyük önem kazanmakta ve bu düşüncenin etkinliği artmaktadır. Bu nedenle, program içinde yer alan her öğrencinin, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kuruluşta tasarım yapabilecek bilgilerle ve deneylerle donatilması da her zaman en önde tutulmakta olan diğer bir önemli ilkedir.

Bu düşünceleri en iyi biçimde hayata geçirebilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü programının yapısı, hem kuramsal, hem de uygulamaya dönük çalışmalarla belirli bir bütünlük ve uyum içinde tutulmaktadır.
Bu iki önemli hedefi bütünleştirebilmek için, endüstrinin degişik alanlarındaki en önemli kuruluslarıyla işbirliği içinde, her yıl çok sayıda endüstri ürünü tasarımı yarışması düzenlenmektedir.Böylece henüz öğretim ve eğitim süreci içinde bulunan ögrencilerin, öncelikle endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yakından ve açık olarak tanıyabilmeleri için gereken işbirliği kanalları da kurulabilmektedir. Bu gibi yarışmalar,öğrencilerin endüstri kuruluşları ile yakınlaşmaları ve gelecekte de yeteneklerine uygun çalışma alanlarına yaklaşabilmeleri açısından, Endüstri Ürünleri Tasarımı programının önemli hedefleri arasinda yer almaktadır.