Denetleme Kurulu

2014-2016 

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

 

 

Uğur Arda BAŞKAN

Denetleme Kurulu Başkanı

İletişim : ugurardabaskan@gmail.com

 

Burcu YÜCEL                                                                                            Aylin ÇAMAŞUVİ

                                           Üye                                                                                                                  Üye

İletişim : burcuyucel97@gmail.com                                                                 İletişim : achamashuvi@gmail.com