ARKEOLOJİ
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Christine Özgan
Bölüm Başkan Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Murat ÖZGEN
: Doç .Dr. Arzu ÖZTÜRK
Telefon : (0212) 246 00 11 / 2462 - 2463
Faks : (0212) 246 00 47


Arkeoloji Bölümü, 1983 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi adıyla kurulmuş olan bölümün, 1999 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi olarak ikiye ayrılmasından sonra, 1999 - 2000 Öğretim Yılı’nda ayrı bir bölüm olarak eğitime başlamıştır. Prehistorya, Protohistorya/Ön Asya ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dallarını kapsayan bölümde ders programı kronolojik olarak düzenlenmiş olup birinci sınıf derslerinde Paleolitik (Taş Devri) Devir'den başlayarak, Klasik Arkeoloji'ye giriş yapılmakta ve dört yıllık eğitim programında Geç Roma Dönemi'nin sonu, Bizans Dönemi'nin başlangıcına kadar (MS. 7. yy.) olan zaman diliminde eğitim yapılmaktadır. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı için gerekli olan Hellence dersi ilk iki yılda okutulmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıftan itibaren üniversitemizin Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakülteleri'nden seçmeli ders alma imkanına sahiptirler. 4 yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Arkeolog” unvanını alarak mezun olurlar. Arkeoloji Bölümü’nü bitiren genç arkeologlar müzelerde uzman ve araştırmacı olarak çalışabilirler. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, Turizm Sektörü’nde, Belediyelerde, Sanat Galerileri’nde yönetici, uzman ve araştırmacı olarak da görev alabilirler.