Amaç ve Hedefler

Amaçlar

Sahip olduğumuz olanaklar dâhilinde, üniversitemiz eğitim-öğretim amacına uygun ve her türden araştırma için gerekli bilgi kaynaklarını sağlayarak kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş bir kütüphane hizmeti sunmaktır.

Hedefler

Sahip olduğumuz olanaklar dâhilinde, üniversitemiz eğitim-öğretim amacına uygun ve her türden araştırma için gerekli bilgi kaynaklarını sağlayarak kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş bir kütüphane hizmeti sunmaktır.