KAYIT

Değerli Öğrencimiz;

Üniversitemizi tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kesin kayıt sırasında ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.

 1. KAYIT İŞLEMLERİ

2018-YKS  sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

 1. Kayıt Tarihleri; e-kayıtlar 3- 5  Eylül 2018 tarihleri arasında, üniversiteye gelerek kayıt yaptıracaklar için ise 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 2. Elektronik Kayıt(e-kayıt);

  Öğrenciler için e-kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenci üniversiteye gelerek kaydını yaptırabilir.)

  Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.

  Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler :

 3-5 Eylül  2018 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

  E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup.Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

  Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

  E-Kayıt gerçekleştirilen öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir kayıt yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.

  E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.

 1. Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

  Kayıt tarihi itibariyle  bir yükseköğretim programına  kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylarında belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtlarının yapılmasına bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini  31 Aralık 2018  tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtlarının yapılmasına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtlarının silinmesine ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının yapılamayacaktır. (YKS Tercih  Kılavuz Yükseköğretim Programlarına Kayıt İşlemleri Sayfa 7 belirtilmiştir)

  1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

  İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),

  Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.

 1. Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel,ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.)
 2. Öğrenci No Sorgulama; Öğrenci Numaranızı  15 Ekim 2018 tarihinden itibaren ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri biriminden temin edebilirsiniz.
 3.  KAYIT İŞLEMLERİ;
 4. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER;

• Lise diplomasının aslı ( henüz alınmadıysa yeni tarihli mezuniyet belgesi.

• 2018 ÖSYS (YKS ) Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

.Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM)  programlarından mezun olanların diplomalarında okul  adı olarak  diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.

• Nüfus Cüzdanının aslı ve okunaklı arkalı önlü fotokopisi (Nüfus cüzdanının aslı kayıt işlemleri bittikten sonra öğrenciye iade edilecektir.

• Askerlik çağındaki erkek öğrencilerden, ilgili askerlik şubesi başkanlığından, askerliğini yapmakta olanlardan ise bağlı oldukları birlikten alınacak, Üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarına kaydını yaptırmasına askerlik işlemleri yönünden sakınca olmadığına dair belge.

• 12 adet 4.5 x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğraflar, son altı ay içerisinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen özelliklerde olmalıdır. Polaroid ve fotokopi resim olmamalıdır.)

• Adayın, "hiçbir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmadığını belirtir" yazılı beyanı kayıt sırasında doldurulacaktır.

• Öğrenci Kayıt Bilgi Formu, kayıt sırasında doldurulacaktır.

 1. ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ

Kayıt işlemleri aşağıda yazılı yükseköğretim programlarına yerleştirilen tüm adaylar için  3-7 EYLÜL 2018 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır. (Fen Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu için Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti-Şişli/İSTANBUL. Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakülteleri için Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul)

 1. DERS KAYDI

Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmeniz için ders kaydınız doğrudan  ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunca yapılacaktır. Takip eden yarıyılların ders kayıtları öğrenciler tarafından yapılacaktır.

 1. e-HİZMETLER

      Üniversitemizde kullanacağınız Öğrenci Bilgi Sistemi, e-posta gibi hizmetler için kullanıcı adınız, öğrenci numaranız, şifreniz TC kimlik numaranız olarak belirlenecektir. İlk sisteme girdiğinizde şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir.

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı: Üniversitemizin diğer lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler; isterlerse 19  Ekim 2018 tarihinde yapılacak“Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”na girebilirler.Bu sınavda yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar. Aldıkları notlar yarıyıl ve genel akademik not ortalamalarına katılır.

Üniversitemiz 2018–2019 eğitim-öğretim yılı  8 EKİM 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.                      

İLETİŞİM:

Telefon                 :               0212 252 16 00- 4339-4203-4308-4408-5032--6128

Faks                       :               0 212 243 29 44

Web                       :               http://www.msgsu.edu.tr

Ayrıca Sorunlarınız İçin oidb@msgsu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz