SİNEMA TELEVİZYON

Türkiye'nin İlk Sinema-Kültür Kulübü: Kulüp Sinema 7

1959’da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne giren Prof.Sami Şekeroğlu, öğrenciliğinin ilk yıllarından başlayarak Akademi öğrencilerine yönelik film gösterileri yapıyordu. Bu gösterilerin Akademi dışında da ilgi ile karşılanması üzerine İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi içinde Türkiye’nin ilk özel sinema-kültür kulübü olan “Kulüp Sinema 7”yi kurdu ve kulüp etkinliklerini Akademi dışına açtı. Film gösterileri yapan, sinema dergileri yayınlayan, Türkiye’deki sanatçı ve bilim adamlarını toplayarak açıkoturumlar düzenleyen, yurt dışından önemli sinemacıları davet eden Kulüp Sinema 7, ülkemizdeki ilk ve tek sanat kurumu olan Akademi’de bile sinemanın bir sanat dalı olup olmadığı tartışmalarının yapıldığı yıllarda bir sinema-kültür ortamı oluşturdu ve daha sonra kurulacak olan sinema ile ilgili kuruluşlara öncü oldu.

Sinemamızın Ürünlerini Gelecek Kuşaklara İletmek Üzere Arşivcilik Çalışmaları Başlatılıyor: Türk Film Arşivi

Prof.Sami Şekeroğlu, sanat ve kültür etkinliklerinin yanı sıra sinema ürünlerini toplamak, bir film arşivi oluşturarak görsel kültürümüzün en önemli belgeleri olan sinema filmlerini gelecek kuşaklara iletmek amacıyla arşivcilik çalışmalarına başladı. Kısa sürede Akademi içinde film koruma odaları oluşturdu ve kulübün ismini 1967’de “Türk Film Arşivi”ne dönüştürdü. Aynı yıl, kısa adı FIAF olan Uluslar arası Film Arşivleri Federasyonu’nun Doğu Berlin’de yapılan kongresine davet edildi ve Türk Film Arşivi ülkemizi arşivcilik alanında yurt dışında temsil etmek üzere yazışma üyeliğine kabul edildi. 1969’da New York’ta yapılan kongrede yedek üye, 1973’te Moskova’da yapılan kongrede asil ve yetkili üye oldu.

Prof. Sami Şekeroğlu ve kurduğu kuruluşlar, sinemanın bir sanat dalı olmadığı ve Akademi içinde barınamayacağı görüşünü savunan bazı Akademi hocalarının eleştirilerine hedef oldu. Ancak yapılan etkinliklerin her geçen gün daha da genişletilmesi, kuruluşun adının yurt içinde ve dışında duyulması bazı öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve dönemin Akademi Başkanı Prof.Asım Mutlu’nun Prof. Sami Şekeroğlu’na destek vermeleri Türk Film Arşivini güçlendirdi. Bu dönemde Türk sinemasına karşı yabancı sinemayı savunan sinema yazarlarına rağmen Türk sinemasına iyi-kötü ayrımı yapmadan bütünüyle sahip çıkan ilkeli tutumu ile sinemacıların güvenini kazandı. O yıllarda Prof. Sami Şekeroğlu’nun yanında Bülent Erkmen (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Duygu Şekeroğlu (Yüksek Resim Bölümü öğrencisi), Emre Çağatay (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Turgay Sapanlı (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi), Nur Erkmen (Yüksek Dekor Bölümü öğrencisi), Erdal Küpeli (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi) ve Akın Oktay’dan (Yüksek Mimarlık Bölümü öğrencisi) oluşan sürekli bir ekip oluştu.

Devlet Tarafından Kurulmayan Tek Devlet Kurumu: İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi

Etkinliklerin, özellikle büyük yatırımlar gerektiren arşiv çalışmalarının yoğunluğu karşısında kurumun ihtiyaçları bir öğrenci topluluğunun bütçesiyle karşılanamayacak hale gelince Arşiv Başkanı Prof.Sami Şekeroğlu, Türk Film Arşivi’ni tüm mal varlığıyla devlete devretmeye karar vererek bu görüşünü dönemin Akademi Başkanı Prof.Hüseyin Gezer’e iletti. Bu teklif, 8 Ağustos 1968’de Akademi Temsilciler Kurulu’nda kabul edilerek Türk Film Arşivi’nin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ne bağlı bir arşivleme, araştırma, yayın ve eğitim kurumu olması onaylandı. 1969’da “İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Film Arşivi” yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Uluslararası unvana sahip, binlerce filmin koruma altına alındığı bu yapıyı karşılıksız olarak devlete devreden Prof. Sami Şekeroğlu ve arkadaşları 5 yıl süreyle yönetimde kalma koşulunu yönetmeliğe koymuşlardı. 1971’de Prof. Sami Şekeroğlu resmen Devlet Film Arşivi Müdürü, Bülent Erkmen ise Arşiv Genel Sekreteri oldu. Bu yıllarda Ersu Pekin, Gülden Eruzun ve Yücel Gürocak gibi isimlerle ekibi genişledi.

Örgün Eğitimin İlk Adımı: Sinema Kursları Açılıyor


Arşivcilik çalışmalarının ve halka açık düzenli film gösterilerinin yanı sıra, dönemin sanat, kültür ve bilim insanlarını bir araya getiren toplantılar, açıkoturumlar düzenleyen, yayınlar yapan Devlet Film Arşivi, 1973 yılında Türkiye’de ilk kez sinema kursları açtı. Prof.Sami Şekeroğlu başkanlığında Türk Sinemasının önemli ustaları Metin Erksan, Lütfi Akad, İlhan Arakon ve Halit Refiğ’in katıldığı sinema kursları ülkemizdeki sinema eğitiminin temelini oluşturdu. Prof. Sami
Şekeroğlu’nun teklifi ile 1974’de Akademi’nin bazı bölümlerinde “Sinema” dersi müfredata alındı ve Prof.Sami Şekeroğlu ülkemizin ilk sinema Öğretim Üyesi oldu.

Bir Bilim - Sanat - Kültür ve Eğitim Kurumu: Sinema-TV Enstitüsü


Aynı yıllarda bir bilim-sanat-kültür kurumunu barındıracak nitelikte Akademi dışında bir binanın yapımı ve bu kurumun gereksinimi olan cihazların yurt dışından getirilmesi için çalışmalara başlandı. Prof.Sami Şekeroğlu, Hollywood ve Avrupadaki teknolojik gelişmeleri yakından izledi. Yurt dışındaki sinema merkezleri, stüdyolar, sinema okulları, arşivler ve sinema aletleri imal fabrikalarında araştırmalar yaptı, bütün bu çalışmalardan faydalanarak Türkiye'ye uygun bir sinema kurumu yapısı oluşturdu. Devlet Planlama Teşkilatı’nın desteği alınarak Balmumcu’da yeni bir binanın inşaatına başlandı. "Film Arşivi", "Sinema Okulu" ve "Sinema Müzesi" olarak tasarlanan ve 1972'de başlanan ve mimarlığını Prof. Ataman Demir’in yaptığı bina projesinin birinci bölümü olan Film Arşivi, 1974 yılında tamamlandı. Yurt dışından getirilen cihazlar, o güne kadar toplanan filmler ve diğer görsel-işitsel arşiv malzemeleri bu binaya yerleştirildi.

Projenin ikinci aşamasını da oluşturmak üzere çalışmalara başlandı ve dünya standartlarında teknolojik alt yapıya sahip laboratuarı, arşivi, kütüphanesi, gösteri ve sergi salonlarıyla bir bilim-sanat-kültür kurumu haline gelen  Film Arşivi 1975 yılında "Sinema Televizyon Enstitüsü" adını aldı.

Sinema Televizyon Enstitüsü kurucusu ve Müdürü Prof.Sami Şekeroğlu'nun Kulüp Sinema 7’yi kurduğu yıllarda üç hedefi vardı. Bunlardan ilki görsel kültürümüzün en önemli malzemesi olan sinematografik mirası koruma altına alarak gelecek kuşaklara iletmek, ikincisi sinema alanında bir bilim, sanat ve kültür kurumu oluşturmak, üçüncüsü ise Türkiye’de ilk kez akademik düzeyde sinema eğitimini başlatmak. Bu düşüncelerini 1964-65 yıllarında yayınladığı “FİLM” dergilerinde yazmış ve aşama aşama hedeflerini gerçekleştirmişti. 
Özgün Bir Eğitim Modeli: Eğitim İçinde Üretim, Üretim İçinde Eğitim
Sinema-TV Enstitüsü’nün kuruluşuyla örgün eğitimin başlatılması için yapılan hazırlıklar tamamlandı. Eğitim kadrosu, Türk sinemasına ürün vermiş sinemacılardan,  teknik alandaki uzmanlardan  oluşturuldu. Prof. Sami Şekeroğlu, özgün bir sinema eğitim ilkesiyle ülkemizdeki ilk örgün sinema eğitimini başlattı. Böylelikle Sinema-TV Enstitüsü,  eğitime başladığı günden bu yana “EĞİTİM İÇİNDE ÜRETİM – ÜRETİM İÇİNDE EĞİTİM”  ilkesi doğrultusunda uygulamalı eğitimin yerli ve yabancı profesyonel sinemacılarla sürdürüldüğü, akademik öğretimle usta-çırak ilişkisini birleştiren dünyadaki tek kurum olma özelliğini kazandı.

1982'de Yüksek Öğretim Kanunu ile İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yeni bir yapılanmayla Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. Ancak, özgün bir kurum olan Sinema-TV Enstitüsü için onun tüm çalışmalarını kapsayacak bir yapılanma oluşturulamadı. Bir süre isimsiz kalan Kurum, Rektörlüğe bağlı, bağımsız bir birim olan, araştırma, inceleme, uygulama, arşivleme, yaygın eğitim, film ve yayın yapan bir bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Merkezi ile Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bu alanda eğitim-öğretim yapan Sinema-TV Bölümü adı altında organik olarak birbirine bağlı iki ünite olarak örgütlendi.

Bugün, Sinema-TV Merkezi, Sinema-TV Bölümü’ne eğitim destek hizmeti vermekte, Bölüm Öğretim Elemanları ve öğrenciler, “Eğitim İçinde Üretim, Üretim İçinde Eğitim” ilkesi doğrultusunda Sinema-TV Merkezi’nin yaptığı profesyonel çalışmalara katılmaktadır. “Aşk-ı  Memnu”, “Yorgun Savaşçı”, “Üç İstanbul”, “Toprağın Teri”, “Metamorfoz”, “Yalnız Efe”, “Prevezeden Önce”, “Beş Hikaye”, “Derman”, “Mavi Sürgün”, “Toprak Adamları” gibi filmler, "Türk Sinema Tarihi” ve “Ünlü Ustalar" adlı dizi belgeseller, "Sinema Klasikleri", "Oskar Alan Filmler","Toplu Gösteriler" gibi dizi televizyon programları, “Atatürk ve Sanat”, “Cemal Reşit Rey”, “Sedat Hakkı Eldem”, “Dolmabahçe ve Atatürk”, “Beni Hatırlayınız”, “Mimar Sinan Üniversitesi Tanıtım Filmi” gibi belgeseller Kurumun yaptığı çalışmalardan bazılarıdır. Ayrıca, 1992  - 1994  tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen BRT televizyon yayını, NTV'nin kuruluş çalışmaları ve ilk yayınları Bölüm Öğretim Elemanları ve öğrencileri tarafından Sinema-TV Merkezi stüdyolarından yapılmış, çeşitli televizyon kuruluşları için belgeseller, programlar hazırlanmıştır.

Eğitim Kadrosunda Başlangıcından Bu Yana Görev Alan Sinema, Sanat ve Bilim Adamları

 • Prof. Sami Şekeroğlu - Türkiye’nin ilk sinema kulübünün, ilk film arşivinin, ilk sinema müzesinin, sinema alanındaki ilk bilim-sanat-kültür kurumu olan Sinema-TV Enstitüsü’nün kurarak ülkemizde ilk kez sinema eğitimini başlattı. 
 • Lütfi Ö.Akad – Fahri Profesör, Yönetmen
 • Metin Erksan – Fahri Profesör, Yönetmen, Yazar
 • İlhan Arakon – Fahri Profesör, Görüntü Yönetmeni, Yönetmen
 • Halit Refiğ – Fahri Profesör, Yönetmen, Yazar
 • Prof. Dr. Adnan Ataman – Ülkemizde TV yayınını başlatan bilim adamı
 • Sezer Tansuğ – Sanat Tarihçi
 • Nedim Otyam – Yönetmen, Film Müzikçisi
 • Prof. Dr. Cengiz Eruzun – Mimar, Akademisyen
 • Memduh Ün – Yönetmen, Yapımcı
 • Duygu Sağıroğlu – Yönetmen, Sanat Yönetmeni
 • Atıf Yılmaz – Yönetmen, Yapımcı
 • Suha Arın – Belgesel Film Yönetmeni
 • Prof. Dr. Alim Şerif Onaran – Akademisyen
 • Prof. Devrim Erbil – Ressam, Akademisyen
 • Atilla Dorsay – Film Eleştirmeni
 • Erol Keskin - 
 • Prof. Tevfik İsmailov – Akademisyen, Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Yazar
 • Tunç Başaran – Yönetmen
 • Feyzi Tuna – Yönetmen
 • Serdar Akar - Yönetmen
 • Uğur İçbak – Görüntü Yönetmeni
 • Mehmet Aksın – Görüntü Yönetmeni
 • Prof. Cem Odman
 • Prof. Alev İdrisoğlu
 • Prof. Asiye Korkmaz
 • Yrd. Doç. Şenol Er
 • Yrd. Doç. Dilek Er
 • Yrd. Doç. Z. Yüksel Aktaş
 • Öğr.Gör. Yusuf Özbek
 • Öğr. Gör. Faruk Demirel
 • Öğr. Gör. Nur Büyükkürkçü

Kurumu Ziyaret Eden, Öğrenciler İçin Düzenlenen Seminer, Workshop vb. Programlara Katılan Yabancı Sinema Adamlarından Bazıları 

 • François Truffaut – Fransız Yönetmen
 • Todor Dinov – Bulgar Yönetmen
 • Marcel Carne – Fransız Sinema Akademisi Başkanı, Yönetmen
 • Elia Kazan -  Amerikalı Yönetmen 
 • Klaus Eder – Avrupa Sinema Yazarları Birliği Genel Sekreteri
 • Prof. Dr.J. Müller – Münih Sinema-TV Okulu Yöneticisi, Akademisyen
 • Mustafa Akkad – Mısırlı Yönetmen
 • Anthony Quuen – Mısırlı-Amerikalı Oyuncu
 • Prof. Jean Pierre Berthome – Fransa Rennes II Üniversitei ve FEMIS Sinema Okulu Öğretim Üyesi, Brötanya Sinemateki Başkanı
 • Ed di Giulio – Kamera tasarımcısı
 • Walter Lassally – Oskar ödüllü Amerikalı görüntü yönetmeni
 • Andreas Meyer – Alman ses uzmanı
 • Prof. Eliot Staut – Amerikalı sinema öğretim üyesi
 • Tölömüş Okeyev – Kırgız sinemasının usta yönetmeni eski Kırgızistan başkonsolosu
 • Prof. Zdravko Mitkov, Prof. Ludmil Staykov, Prof. Stanislav Semerdjiyev – Bulgaristan Ulusal Sanat , Sinema Akademisi (NATFIZ) Rektörü ve Rektör Yardımcıları
 • Michael Mashon – Libraray of Congress Sinema-Televizyon-Ses Bölümü Küratörü 
 • Paul Lamastra – Amerikalı  Film Editörü
 • Prof. Dr. Lengsfeld – Senarist, Münih Sinema-TV Okulu Yöneticisi
 • Klaus Tescher – Alman film yönetmeni
 • David Robenson – The Foundation Times’ın Film Kritiği
 • Doç.Dr. S. Hermann ve Said Manafi – Avusturya Bilimsel Film Enstitüsü Araştırmacıları
 • Joseph Scuhnick ve Joseph Navratil – Avusturya Film Arşivi Yetkilileri
 • Werner Nekes – Alman film yönetmeni
 • Prof. Dr. Schobert – Alman sinema akademisyeni
 • Kostantin Schimidt – Alman film yönetmeni, senarist
 • Prof. Dr. Magalie Laurencin – Tarihçi, Grenoble Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Rüstem İbrahimov, Rasim Balayev, Oktay Mikrasimov, Anar Rızayev, Cemil Ferecov, Rasim Odjakov, Amalya Penahova – Azerbaycan’lı yönetmen, senarist, yazar ve oyuncular
 • Sunaver Abdülbakiyev, Abubekr Suleyev, Ardak Amirkulov, Tungıçbay Jamkulov – Kazakistan Cumhuriyeti sinemacıları
 • Halmemed Kakabayev, Çağrı İşhangulkiyev, Muhammed Soyunhanov, Ogudjirin Durduyeva, Şahmurad Annamuradov, Hocakulu Narlıyev – Türkmenistan Cumhuriyeti sinemacıları
 • T. Yunusov, Şöhred Abbasov, M. Mahmudov, N. Akduvahidov, M. Tuyçiyev, Yılmaz Alim Hocayev – Özbekistan Cumhuriyeti sinemacıları
 • N. Borbiyev, M. Kıdıraliyev, T. Birnazarov, T. Mamadataliyev, Ş. Çaparov – Kırgızistan Cumhuriyeti sinemacıları
 • Zufar Buharayev, Ayrat Sipgatulin, Haris Fahruddinov, Cari Sayfuddinov, Edmag Utyaganov – Tataristan Cumhuriyeti sinemacıları
 • James Longley - “Gazze Şeridi” adlı belgesel filmin yönetmeni
 • Stephane Barbato, Romain Coche, Christine Gendre – Fransız sinemacılar
 • Danile Vicari – İtalyan Yönetmen
 • Bart Dunkin – Amerikalı görüntü yönetmeni

Ayrıca Türk Sinemasının önemli yönetmenlerinin, senaryo yazarlarının, görüntü ve sanat yönetmenlerinin, oyuncularının, eleştirmen ve tarihçilerin katıldığı yüzlerce özel program, seminer, konferans, workshop düzenlenmiş, sinemadaki teknik gelişmelerin yer aldığı sergiler hazırlanmıştır. 

Kurumda Eğitim Gören Bazı Öğrenciler ve Ürünleri

 • Nuri Bilge Ceylan – Koza, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, İklimler, Uzak (2003 Cannes Film Festivali büyük ödülü) filmlerinin Yönetmeni,
 • Serdar Akar – Gemide, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Maruf, Kurtlar Vadisi Irak, Barda adlı uzun metraj filmlerin, Seni Yaşatacağım, Aşk Meydan Savaşı, Koçum Benim, Kurtlar Vadisi, Geniş Zamanlar vb. TV dizilerinin  Yönetmeni 
 • Osman Sınav – Gerilla, Yalancı, Bizim Yunus, Deli Yürek; Boomerang Cehennemi  adlı filmlerin Yönetmeni, Süper Baba, Mavi Düşler, Sıcak Saatler, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Acı Hayat vb. TV dizilerinin yönetmeni ve yaratıcı prodüktörü,
 • Uğur İçbak – Gökyüzü, Otel, İstanbul Kanatlarımın Altında, Ay Vakti, Denize Hançer Düştü,  İz, Hoşçakal Yarın, Işıklar Sönmesin, Hemşo, Eşkıya, Kahpe Bizans, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Hokkabaz  vb. filmlerin Görüntü Yönetmeni 
 • Gani Müjde – Kahpe Bizans filminin Yönetmeni, Arabesk, Kahpe Bizans filmlerinin senaristi, Ruhsar, Hayat Bilgisi, Selena, Gönül vb.TV dizilerinin yaratıcısı, mizah yazarı, TV Programcısı
 • Mehmet Aksın – Gemide, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Maruf, Gönderilmemiş Mektuplar, Anlat İstanbul , Barda filmlerinin Görüntü Yönetmeni,
 • Özer Kızıltan – Zümrüt, Takva adlı filmlerin, Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yağmur Zamanı, Müjgan Bey, Yanık Koza, Yalancı Yarim, Cemile vb. TV dizilerinin Yönetmeni,
 • Aydın Bulut – İngiliz Kemal adlı filmin, Azad, Aşk ve Gurur, Sultan Makamı, Hızlı Adımlar, Ihlamurlar Altında, Savcının Karısı vb. TV dizilerinin Yönetmeni
 • Eyüp Boz – Sır Çocukları, Rus Gelin, Meleğin Düşüşü, Kırlangıç, Dondurmam Gaymak filmlerinin,  Ekmek Teknesi, Tarçın Konuştu, Sultan Makamı, Büyümüşte Küçülmüş, Rüyalarda Buluşuruz vb. TV dizilerinin Görüntü Yönetmeni
 • Selahattin Sancaklı – Mustafa Hakkında Her Şey, Kurtlar Vadisi Irak, İlk Aşk filmlerinin, Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Asmalı Konak, Kabuslar Evi, Kurtlar Vadisi vb. TV dizilerinin Görüntü Yönetmeni,
 • Kutluğ Ataman – Karanlık Sular, Lola ve Billy Kid, İki Genç Kız vb. filmlerin Yönetmeni,
 • Nur Akalın – Joenjoy adlı uzun metraj filmin yönetmeni, yazar
 • Atay Sözer – Hastahane, Çiçek Taksi, Kuruntu Ailesi, Dünya Hali, Biz Bize Benzeriz, Zeki Metince, Tatlı Kaçıklar vb. TV dizilerinin Senaristi
 • Eyüp Halit Türkyazıcı – Katırcılar ve Beyoğlu’nun Arka Yakası filmlerinin Senaristi, metin yazarı
 • Hüseyin Kuzu – Katırcılar,  Beyoğlu’nun Arka Yakası, Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç, On Kadın, Polizai, Ölümüne Sevda, Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey filmlerinin, Baba Evi, Baş Belası, Yıldız Karayel vb. TV dizilerinin Senaristi ve sinema yazarı
 • Soykut Turan – Zümrüt, O Şimdi Asker , Okul, O Şimdi Mahkum, Gönül Yarası, Beyza’nın Kadınları, Küçük Kıyamet, Takva  filmlerinin Görüntü Yönetmeni,
 • Zekeriye T.Kurtuluş – Yolda, Son Osmanlı; Yandım Ali  filminin, Kampüsistan, Alacakaranlık adlı TV dizilerinin Görüntü Yönetmeni
 • Uğur Eruzun – A ay filminin Görüntü Yönetmeni,
 • İsmet Arasan – Son Sesler belgeselinin yönetmeni
 • Hasan Gergin – İstanbul Efendisi, Kayıp Çocuklar, Evin Neşesi vb. TV dizilerinin, Children After Eartquake, Türk İktisat Tarihi, Nazım Hikmet, Kafka’nın Son Üç Günü, Zamanı Durduranlar vb. belgesellerin görüntü yönetmeni
 • Alev Demirbilek– Oskar Alan Filmler, Sinema Klasikleri, Toplu Gösteriler adlı TV dizilerini hazırlayan, Türk Sinema Tarihi, Ünlü Ustalar ve Filmleri adlı belgesellerin Yönetmen Yardımcısı, akademisyen
 • Dilek Yılmazoğlu Gökçin – Ateş Dansı, Yağmur Zamanı, Seni Çok Özledim vb. TV dizilerinin yönetmeni
 • Zülküf Yücel – Azad, Haydi Uç Bakalım, Pertev Bey’in Üç Kızı vb. TV dizilerinin senaristi
 • Aşkın Sağıroğlu – Araf, Tövbe filmlerinin, Bu Film Bitmez, Karaoğlan, Kurşun Asker, Ev Hali vb. TV dizilerinin görüntü yönetmeni
 • Alper Derli – Ruhsar, Yarım Elma, Sultan Makamı, Bir İstanbul Masalı, Tam Pansiyon, Kasırga İnsanları, Üç Kişilik Aşk, Sağır Oda, Kızlar Yurdu vb. TV dizilerinin görüntü yönetmeni
 • Aylin Eren – Makinaların Efendisi, Gidenlerin Ardından, Toroslarda Bir Efsane; Karatepe, Aslantaş, Antakya belgesellerinin yönetmeni, metin yazarı
 • A. Şeyda Maraş – Sular Altında Kalan Cümleler, Mağara Kaşifleri adlı su altı belgesellerinin yönetmeni
 • Uygar Asan – Kış Bahçeleri, Klasik Müzik Bestecisi; İlhan Usmanbaş filmlerinin yönetmeni
 • Murat Şeker – Almanya Rüyası, İki Süper Film Birden filmlerinin yönetmeni
 • Olgun Arun – Tranvay filminin Yönetmeni
 • Yonca Güzelpınar – Patron Kim, Çocuğun Var Derdin Var, Haylaz Babam, El Bebek Gül Bebek, Belalı Baldız, Erkeksen Seyret vb. TV dizilerinin Yönetmeni
 • Tarkan Karlıdağ – Hayat Bilgisi, Yarın Geç Olmayacak, Dünya Varmış vb. TV dizilerinin Yönetmeni
 • Ercan Özkan – Fotoğraf filminin Görüntü Yönetmeni,
 • Mehmet Yaşar Zengin – Fasulye filminin Görüntü Yönetmeni
 • Tayfun Çetindağ – Yazı Tura adlı filmin, Alacakaranlık adlı TV dizisinin görüntü yönetmeni
 • Emre Aydın Deniz – Nemrut Belgeseli, Sır Dosyası, Beşi Bir Yerde, Baba vb. TV dizilerinin Görüntü yönetmeni
 • Ulaş Zeybek – Kayıp Cennet İnsanları, Pardon, Tramvay, Umut Adası adlı filmin, Körfez Ateşi ve Ömer Seyfettin Hikayeleri adlı TV dizilerinin görüntü yönetmeni
 • Aslı Kaygusuz – Yağmur Zamanı, İmkansız Aşk vb. TV dizilerinin genel koordinatörü
 • Mehtap Köroğlu – Neredesin Firuze filminin Yönetmen Yardımcısı,
 • Nur Özgenalp – Düşler ve Gerçekler, Azap Yolu vb. TV dizilerinin senaristi
 • Taner Gündöner – Candan Öte adlı TV dizisinin yönetmeni
 • Suna Dölek – Sinema Bir Mucizedir filminin senaristi ve yönetmen yardımcısı, Serseri Aşıklar TV dizisinin Yönetmen Yardımcısı, Bizimkiler dizisi yazarlarından
 • Emre Erkmen – Bir Parça Nisan, Ghost, İki Genç Kız, İki Süper Film Birden  filmlerinin görüntü yönetmeni
 • Tayfun Çetindağ – Yazı-Tura filminin kameramanı
 • Elif Usman – Türev filminin görüntü yönetmeni, Eksik Etek adlı TV dizisinin yazarlarından
 • Senem Tüzen – Türev filminin görüntü yönetmeni

Bölümün diğer mezun ve mensupları reklam, tanıtım, vb. bağlantılı alanlarda yönetmen, görüntü yönetmeni, koordinatör, prodüksiyon elemanı, kameraman, post-production elemanı vb. olarak çalışmaktadırlar.