GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Dekan : Prof. N. Nihal KAFALI
Dekan Yardımcıları : Doç. N. Lerzan ÖZER 
: Doç. Burcu DÜNDAR VENNER 
Dekanlık Sekreteri : Sibel ERTİK DOĞAN
Telefon : 0212 252 16 00 / 4325
Fakülte Sekreteri : Türkan UZUN
Fakülte Sekreter Vekili :  
Telefon : 0212 252 16 00 / 4321-4306
Faks : (0212) 245 21 64
Adres : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbulGüzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücü açığa çıkarmak, sezgiler geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır.

Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulaması arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.