VİZYON

Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim  öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslar arası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini  güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir “ihtisas üniversitesi” özelliği ile  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni geleceğe taşımaktır.