Tarih

Kategori

Arşiv

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI HAKKINDA DUYURU

Bahar Döneminde, geçmiş dönemlerin aksine, öğrenci katkı payı ödemeleri ders ekle/bırak haftasının sonunda, 23-27 Şubat tarihlerinde, yapılacaktır. Bu uygulamanın gerekçesi, öğrenci katkı payı ödeyen öğrencilerin, ders seçme aşamasında banka ve/veya otomasyon sisteminden kaynaklanan sorunlar nedeni ile mağdur olmalarının önlenmesi ve ders ekle/bırak haftası sonrası alınacak derslerin kesinleşmesi sonucu ödenmesi gereken katkı payının kesin olarak belirlenmesidir. 
 
Dersleri seçmiş olmak ve bu derslerin danışman tarafından onaylanması, kayıt işleminin tamamlanması için yeterli değildir. Öğrenci kayıtlarının ve ders seçimlerinin kesin olarak tamamlanabilmesi için öğrenci katkı payının 23-27 Şubat tarihlerinde ödenmiş olması zorunludur. Öğrenci, otomasyon sistemi tarafından hesaplanacak olan katkı payını ödeyeceğini, kayıt yenileme ve ders seçme esnasında taahhüt eder. 23-27 Şubat tarihlerinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyen öğrencilerin dönem başında yaptığı kayıt yenileme işlemi iptal edilecek, seçtiği dersler silinecek ve bu yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.
 
Diğer taraftan, 2547 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile  Öğrenci Katkı Payları hesaplanmasında değişikliğe gidildiği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2015 tarih ve 2567 sayılı yazısı ile bildirilmiş ve 2014-2015 Bahar Dönemi itibariyle Üniversitelerden yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi istenmiştir.
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.01.2015 tarih ve 2567 sayılı yazısına istinaden, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 20.01.2015 tarihli toplantısında öğrencilerimizden alınacak öğrenci katkı paylarının aşağıdaki şekilde alınması ve hesaplanması kararlaştırılmıştır.
 
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEMESİ YAPMAYACAK ÖĞRENCİLERİMİZ
 
- Normal süreler içinde eğitimlerine devam eden öğrenciler
— Lisans 1–8 yarıyıl öğrencileri 
— Ön Lisans 1–4 yarıyıl öğrencileri
— Yüksek Lisans 1–6 yarıyıl öğrencileri
— Doktora / Sanatta Yeterlik 1–12 yarıyıl öğrencileri
— Normal öğrenim süresinde olan Af öğrencileri (Af kanunu ile kaydı açılan öğrencilerimizin intibaklarının yapıldığı dönemler esas alınacaktır.) 
- Şehit-Gazi Çocukları
- Araştırma Görevlileri
 
ÖĞRENCİ KATKI PAYI ÖDEMESİ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ
 
- Normal süresini aşan öğrenciler
— Lisans 9.yarıyıl ve yukarısı öğrenciler
— Ön Lisans 5. yarıyıl ve yukarısı öğrenciler
— Yüksek Lisans 7. yarıyıl ve yukarısı öğrenciler
— Doktora / Sanatta Yeterlik 13. Yarıyıl ve yukarısı öğrenciler
— Normal öğrenim süresini aşmış olan Af öğrencileri (Af kanunu ile kaydı açılan öğrencilerimizin intibaklarının yapıldığı dönemler esas alınacaktır.) 
- Yabancı uyruklu öğrenciler
 
 
ÖĞRENCİ KATKI PAYINA EK HER BİR DERS İÇİN KREDİ BAŞINA ÖDENECEK KATKI PAYI (ARTTIRIMLI KATKI PAYI)
 
Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı ile çarpılarak hesaplanır. (2547 Md.46 c)Üniversitemiz için dönemde alınması gereken toplam ders kredisi 30’dur.
 
Diploma programlarının, normal süreleri içerisinde mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payının yanı sıra yukarıda belirtilen kredi başına ödenecek katkı payı; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payının yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu hükümlere göre katkı payı alınır.(2547 Md.46 ç)  
 
Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik eğitimi 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ile düzenlenmektedir. Adı geçen yönetmelikte Yüksek Lisans ve Doktora / Sanatta Yeterlik öğrencileri için artırımlı katkı payı uygulaması bulunmamadığından, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, azami öğretim sürelerini aşan Yüksek Lisans (7. yarıyıl ve yukarısı) ve Doktora / Sanatta Yeterlik öğrencileri (13. yarıyıl ve yukarısı) sadece öğrenci katkı payı ödeyeceklerdir.
 

 

 

← geri dön