Tarih

Kategori

Arşiv

YÜKSEKÖĞRETIM KALİTE KURULU'NA ÖĞRENCİ ÜYE SEÇİMİ HAKKINDA DUYURU

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince "Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar"(Ek) 6 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kalite Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

Söz konusu ilke ve esaslar uyarınca 15 Mart 2019 tarihine kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda öğrenci temsilci olarak üye olmak isteyen 3. sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrenciler, başvuru dosyasına niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimineilişkin bilgi ve belgeleri ekleyerek bağlı bulundukları fakülte sekreterliklerine başvuru yapabilirler.


← geri dön