Tarih

Kategori

Arşiv

TARİH KONUŞUYOR KONFERANSLARI: ORTAÇAĞ MÜSLÜMAN COĞRAFYACILIĞI (31 EKİM 2018)

Tarih Bölümünün bir etkinliği olan TARİH Konuşuyor Konferanslar Dizisinin 2018 Ekim Ayı Konuğu, “Medeniyet Tarihinde Önemli Bir Dönüm Noktası: Ortaçağ Müslüman Coğrafyacılığı” başlıklı sunumuyla, Prof. Dr. Ramazan Şeşen’dir. Konuğumuz, 1937 yılında dünyaya geldi. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyatı Fakültesi Arap-Fars Dilleri Bölümü’nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. 1966’da aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1969 yılında doktor, 1978 yılında da doçent derecelerini aldı. 1980-1982 yılları arasında Libya’da Trablusgarb el-Fatih Üniversitesi’nde misafir öğretim üyeliği yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen Ramazan Şeşen, IRCICA’da Yazmalar Birimi Başkanı olarak göreve başladı. 1989 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne profesör olarak atandı ve emekli olduğu 2004 yılına kadar buradaki görevine devam etti. Emekliliğinden 2015 yılına kadar da IRCICA’daki görevini sürdürdü.

Elli civarında kitaba ve yüz civarında bilimsel makaleye imza atan Ramazan Şeşen, IRCICA Yazmalar Birimi Başkanı olarak da pek çok önemli eserin yayınlanmasını sağladı. İslâm Medeniyetine dair son yıllarda ülkemizde yayınlanmış en önemli eserin de (İslâm Medeniyeti Tarihi) yazarı olan Ramazan Şeşen’in Ortaçağ Müslüman coğrafyacılığı konusunda yazdığı, çevirisini yaptığı veya editörlüğünü üstlendiği eserlerin başlıcaları arasında:Müslümanlarda TarihCoğrafya Yazıcılığı, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, İbn Fazlân: Seyahatnâme, Doğu’nun Kalbine Seyahat: Çin ve Hind Ülkeleri Hatıraları ve İlaveleri, 10. Asırda İslâm Coğrafyası, Kitâbü’t-Tenbih ve’l-İşraf (Coğrafya ve Tarih), Ebü’l-Fidâ Coğrafyası, Osmanlı Coğrafya Literatürü Tarihi I-II başlıklı yayınlar bulunmaktadır.

Konferansta Vasiliy Vladimiroviç Bartold’un İslâm Medeniyetinin en kıymetli yadigârları diye tavsif ettiği Ortaçağ Müslüman coğrafya literatürü ve bu literatürü vücuda getiren coğrafyacılar ele alınacaktır. Ramazan Şeşen’in konferansı, Ortaçağ Dünyasının fiziki ve beşeri haritasını çıkarabilmek adına bizlere çok önemli ayrıntılar sunan bu literatürü yakından tanımak yolunda önemli bir fırsattır. Ülkemizde Ortaçağ Müslüman coğrafyacılığı konusunun önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Ramazan Şeşen’in “Medeniyet Tarihinde Önemli Bir Dönüm Noktası: Ortaçağ Müslüman Coğrafyacılığı” isimli konferansını bilgilerinize sunar, sizlerin dinleyici olarak konferansımıza katılımınızdan onur duyarız.

Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ Tarih Bölümü Başkanı


← geri dön