Tarih

Kategori

Arşiv

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURULARI HAKKINDA

Akademik teşvikten yararlanmak isteyen akademik personelin, ekte verilen akademik teşvik başvuru takvimi içerisinde, mevzuata uygun olarak hazırlanmış dosyalar ile birlikte kadrolarının bulunduğu birimde kurulmuş olan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvurması, ilgili komisyonun gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bağlı bulunduğu Dekanlığa/Müdürlüğe bu dosyaları teslim etmesi ve birimlere göre tasnif edilmiş bu başvuruların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca incelenmesi için Üniversitemiz Genel Sekreterliğine topluca teslim edilmesi gerekmektedir.
 
İlgili yönetmelik uyarınca MSGSÜ Akademik Teşvik Düzenleme İtiraz Komisyonu'nca hazırlanan Akademik Teşvik Ödeneği Kılavuzu ve Başvuru Takvimi ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 

 


← geri dön