Tarih

Kategori

Arşiv

KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMLERİ HAKKINDA

Aşağıda gönderilen duyuruyu okumayacak öğrenciler için özet :

- Ders kayıtları 19.09.2017 saat 14:00’da başlayacaktır. Harç ödemesi olup da ödemeyen kayıt olamaz.

- Tüm yönetmelikler, ders planları ve not sistemi değişti, değişiklikler tüm öğrencileri ilgilendiriyor. 

- Bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli ders ayrımı yok. Onun yerine seçmeli ders ve serbest seçmeli ders ayrımı var. 

- Eğer seçebileceğiniz ders gözükmüyorsa, eksik veya yanlışsa doğrudan bölümünüze başvurun !

- F’ler zorunlu ve seçmeli derslerde ortalamaya katılacak. (nasılsa geçemezsek bir şey olmaz düşüncesiyle ders almayın)

- Bitirme aşamasında seçmeli bir dersten FF veya FD alırsanız okul uzar ! 

- Bir dönemde en fazla 40 AKTS ders ve en fazla 4 serbest seçmeli ders alınabilir.

- Önceki dönemde kayıt yaptırmayarak pasif duruma düşmüş iseniz kayıt yaptırabilmek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmanız gereklidir.

 

***************************
 
 
2017-2018 Güz Dönemi’nde kayıt yenileme ve ders seçimi yapacak öğrencilerimize ve danışmanlığı bulunan öğretim üyelerimize önemle duyurulur :
 
 
- Kayıt yenileme haftası 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlamıştır.
 
Ders seçimleri 19 Eylül 2017 Salı günü saat 14:00’dan itibaren öğrenci bilgi sistemi (otomasyon) üzerinden başlayacak ve 22 Eylül 2017 Cuma günü saat 16:00’da sona erecektir. (Konservatuvar öğrencileri için kayıtların ne zaman başlayacağı ayrıca duyurulacaktır.)
 
Katkı payı ödemesi gerekli olan öğrencilerimizin ders seçimi yapabilmeleri için öncesinde bu ödemeyi gerçekleştirmeleri gereklidir.  Katkı payı ödemesi gereken öğrencilerimizin listesi ve katkı payları hakkında bilgi www.msgsu.edu.tr adresinde yayınlanmıştır. Katkı payı ödemeleri www.msgsu.edu.tr adresinde belirtilen hesap numarasına 18 Eylül 2017 Pazartesi gününden itibaren yapılabilir. 
 
- Sistem kaynaklı bir nedenden dolayı katkı payı ödeyemeyen veya katkı payı ödemesi gerekmediği halde borç çıkan öğrencilerimizin, ad-soyad, fakülte, öğrenci numarasını içeren bir e-posta ile harc@msgsu.edu.tr adresine bildirimde bulunmaları gereklidir.
 
- Daha önceki dönemlerde ders kayıdı yapmayarak pasif duruma düşen öğrencilerin bu dönem ders kayıdı yaptırabilmeleri için bir dilekçe ile doğrudan veya ogrdai@msgsu.edu.tr adresine e-posta ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 
22 Eylül 2017 Cuma günü saat 16:00’dan sonra öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapması mümkün değildir.
 
Öğrencilerin ders seçmesi ve öğrenci danışmanları tarafından bu derslerin onaylanması eş zamanlı olarak yapılacaktır. Ancak danışmanlar ders onaylarını 24 Eylül 2017 Pazar günü saat 23:59’a kadar yapabileceklerdir. 
 
- Yenilenen yönetmelik uyarınca 
  • Öğretim planlarında sırasıyla 60 AKTS, 120 AKTS ve 180 AKTS değerinde dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler; sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.
  • Öğrenci almadığı veya başarısız olduğu zorunlu dersleri öncelikle almak zorundadır. 
  • Öğrenci kaçıncı sınıf öğrencisi ise sadece o sınıfta tanımlanmış seçmeli dersleri alabilir.
  • Öğrenci istediği bölümden serbest seçmeli ders alabilir. Serbest seçmeli dersler, serbest seçmeli ders sekmesinde yer almaktadır ve bu derslerin kodlarının sonu s ile bitmektedir. (ABC123s gibi) (Not : Konservatuvar öğrencileri serbest seçmeli ders almaz)
  • Bir dönemde en fazla 40 AKTS kredisi toplamında ders seçilebilir.
  • Bir dönemde en fazla 4 serbest seçmeli ders seçilebilir.
  • Diploma çalışmasının daha önce zorunlu olmadığı Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinde, son sınıf öğrencisi isterse diploma çalışmasını alarak, isterse bu diploma çalışması yerine en az diploma çalışması kredisinde seçmeli ders/dersler alarak mezun olabilir.  
  • Yeni yönetmelik uyarınca, ortak zorunlu, zorunlu ve seçmeli derslerden alınan FF ve FD notları (eskiden sadece F ile belirtilen notlar) ortalamaya katılacaktır. Bu nedenle gerekmedikçe fazla ders alınmamalıdır.
  • Özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrenciler seçmeli bir dersten FF veya FD alırlarsa okulun uzayacağına dikkat etmelidirler ! 
 
- Öğretim planlarında yeteri sayıda seçmeli ders bulunmaması vb ile ilgili sorunlar doğrudan öğrencinin kayıtlı olduğu bölümde kurulan komisyona iletilmelidir. 
 
- Mezuniyet için gerekli şartlar ve toplam AKTS kredisi daha önceki duyuruda ve ilgili yönetmelikte yer almaktadır.
 
- Ders seçimleri yapılıp danışman onayına sunulduktan sonra öğrenciler başka ders ekleme bırakma yapamazlar. Bu yüzden öğrenciler ders seçimlerini tamamlandıktan sonra danışman onayına sunulmalıdır.
 
- Öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme işlemi haftasında danışmanları ile doğrudan irtibatta bulunması ve ders seçme/onaylama işlemini son güne bırakmaması önem taşımaktadır. 
 
Öğrenci danışmanlarının, 24 Eylül 2017 Pazar günü saat 23:59’dan sonra ders kayıt onayı vermesi mümkün değildir. Bu tarihe kadar onaylanmayan dersler ders onaylanmadı olarak sisteme işlenecek ve öğrencinin ders listesinden düşecektir.
 
- Dersler 25 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 14 hafta sürecektir.
 
2 Ekim - 6 Ekim 2017 tarihleri arası ders ekleme-bırakma haftasıdır. Ders ekleme/bırakma haftasının amacı öğrencilerin her hangi bir sebepten aldıkları dersleri bırakabilmesi (dersin içeriğinin uygun olmadığının anlaşılması vb. nedenler gibi) ve/veya çeşitli nedenlerle alamadığı eksik kalan dersleri danışman onayı ile alabilmesidir. 
 
Ders ekleme-bırakma haftasında, ders ekle-bırak işlemi sadece öğrencinin danışmanı tarafından yapılacaktır. Bu nedenle öğrencilerin ders ekle/bırak işlemi yapabilmesi için doğrudan danışmanlarıyla iletişime geçmeleri gerekmektedir.
 
Kayıt haftasında kayıt yaptırmayan öğrencilerin, ekle/bırak haftasında kayıt yaptırması mümkün değildir. 
 
- Kayıtlanma süreci ile ile ilgili sorunlarınızı ders@msgsu.edu.tr adresine ad, soyad, öğrenci no ve bölüm bilgileri ile beraber gönderebilirsiniz. Bu bilgilerin bulunmadığı e-postalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
- Bu duyuruda bahsi olan hususlar tüm öğrencilerimiz (önlisans, lisans ve lisansüstü) öğrencilerimiz için geçerlidir. 
 
Geçiş süreci esnasında yaşanacak olası problemlerin çözümü aşamasında, yapılan tüm değişikliklerin öğrencilerimizin daha iyi bir öğretim alabilmesi için yapıldığını unutmadan anlayış göstereceğiniz ve sorunların el birliği ile çözülmesi aşamasında desteğinizi esirgemeyeceğiniz inancıyla başarılı, verimli ve keyifli bir eğitim-öğretim yılı dileriz.
 

← geri dön