EN
Üst Linkler Öğrenci Bilgi Sistemi İletişim Site Haritası
.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Dekan:Prof. Mahmut BOZKURT
Dekan Yardımcıları :Doç. Lerzan ÖZER
  Yrd. Doç. Burcu DÜNDAR
Dekanlık Sekreteri:
Telefon:(0212) 252 16 00 / 325
Fakülte Sekreteri:Türkan UZUN
Fakülte Sekreter Vekili :
Telefon:(0212) 252 16 00 / 321
Faks:(0212) 245 21 64
Adres:Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul

Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücü açığa çıkarmak, sezgiler geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır.

Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulaması arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir.

.