EN
Üst Linkler Öğrenci Bilgi Sistemi İletişim Site Haritası
.

RESİM BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı : Prof. Mehmet MAHİR
Bölüm Başkan Yardımcısı : Doç. Mustafa Orkun MÜFTÜOĞLU
Telefon : 0212 252 16 00 / 227
Faks : (0212) 245 21 64

Ülkemizde Resim sanatının eğitimi 1883 yılında açılan ve Mimar Sinan Üniversitesi'nin tarihsel kökenini teşkil eden Sanayi-i Nefise Mektebi'nde başlamıştır. 1928 yılından başlayarak Güzel Sanatlar Akademisi, 1969'dan sonra da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi adı altında Resim Bölümü, diğer disiplinler yanında, 1981 yılına kadar,resim sanatçıları yetiştirme amacı yönünde eğitim veren ülkemizin yegane kurumu olmuştur.

Güzel Sanatlar Akademisi'nin teşkilatı ve eğitiminin 1936-1937 yıllarında "yeniden kurulurcasına" düzenlenmesi sonucunda, bütün kurumla birlikte bölümümüz, Cumhuriyet Türkiyesi'nin yönelimi ve yapılanması paralelinde dinamik, çağdaş bir kimliğe kavuşmuştur. Bu kimlik, Cumhuriyetimizin her kurumunun kendi alanında olduğu gibi, Türk Sanatı'nı evrensel sanat bağlamında yerini bulması görevini üstlenebilecek bir kimliktir. 1981 yılıyla birlikte Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde üniversiteler bir teşkilatlanma içinde yerini aldıktan sonra Resim Bölümü'nün bu eğitim misyonu iyice pekişmiş olmaktadır. Bölümümüz şimdiye kadar, uzun süre alanında tek kurum olarak, Dünya Sanatı bağlamında Türk Sanatı'nı oluşturma görevini büyük ölçüde yerine getirmiş sayılabilir.

.