EN
Üst Linkler Öğrenci Bilgi Sistemi İletişim Site Haritası
.

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı :Prof. Ayşegül İZER
Bölüm Başkan Yardımcıları :Prof. Leyla Ersin Ekmekçiler
  Doç. Mehmet Sinan Niyazioğlu
Telefon :0212 252 16 00 / 265 - 266
Faks :(0212) 245 21 64

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Grafik Tasarım Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü ve sanatta yeterlik programları uygulayan bir birimdir. Uygulanan eğitim programlarında, grafik tasarımın görsel diline yaratıcı nitelikler katacak olan çalışmalara yer verilmektedir. Lisans eğitimi süresince amaç, grafik tasarım konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte grafik tasarımcı adayları yetiştirmektir.

Grafik tasarım eğitiminde; güzel sanatların temel bir işlev taşıması nedeniyle, eğitimin ilk iki yarıyılında grafik tasarımın ve güzel sanatların temel unsurları ve ilkeleri öğretilir. 8 yarıyıllık programın ana ekseni olan grafik tasarım dersi 3. yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl belirlenmiş ana konular çerçevesinde projeler üretilmesi esasına dayanır.

Bu kapsamda program:

3. Yarıyıl / I. Atölye: Kurumsal Kimlik Tasarımı
4. Yarıyıl / II. Atölye: Marka ve Ürün Kimliği Tasarımı
5. Yarıyıl / III. Atölye: Yayınevi ve Yayın Kimliği Tasarımı
6. Yarıyıl / IV. Atölye: Pazarlama İletişimi Tasarımı
7. Yarıyıl / V. Atölye: Süreli Yayın Tasarımı ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilir.

Bir yarıyıllık sürede çözümlenen bu projelerde gündemdeki bir grafik tasarım konusu seçilerek, öğrencilerin yaratıcılık ve becerilerini katarak, görsel dili doğru ve etkin bir biçimde kullanacakları çalışmalara gerçekleştirmek üzere, bir öğretim üyesi denetiminde çalışmaları sağlanır.

Bu projelerde amblem, logotype, kurumsal kimlik elemanları (başlıklı kağıt, zarf, kartvizit vb.) gazete-dergi ilanı ve billboard gibi tanıtım kampanyaları, afiş, pankart, broşür, ambalaj, katalog, kitap ve dergi tasarımları gibi grafik tasarımın tüm unsurları, taslak ve orijinalleri hazırlanarak, uygulanır. Eğitim döneminde ayrıca bilgisayar, fotoğraf, illüstrasyon, tipografi ağırlıklı derslerin yanında, sanat ve tasarım kültürü, tasarım okumaları ve grafik tasarım tarihi gibi teorik derslerle de öğrencilerin beceri ve bilgi sahibi olması sağlanır.

Son yarıyılda, önceki beş yarıyılda uygulama yaptıkları proje konularına paralel bir konuda diploma ödevi hazırlayan öğrenciler, bu çalışmalarını öğretim üyelerinden oluşan bir jüriye sunarak, başarılı olmaları durumunda mezun olurlar.

.