EN
Üst Linkler Öğrenci Bilgi Sistemi İletişim Site Haritası
.

FOTOĞRAF BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı : Prof. Murat ŞEN
Bölüm Başkan Yardımcıları : Doç. Çetin ERGAND
    Doç. H.Ozan BİLGİSEREN
Telefon : 0212 252 16 00 / 338
Faks : (0212) 245 21 64

1978 yılında zamanın İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde kurulmuş olan Fotoğraf Enstitüsü Türkiye’de fotoğraf eğitimi anlamında kurumsallaşmanın temsilcisi olmuştur. Lisans düzeyinde dört yıllık fotoğraf eğitiminin hayata geçmesi kendi tarihi içinde sayısız ilklere imza atmış olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Eğitim programı; bilgi, yaratıcılık ve teknolojik süreç olmak üzere yapılandırılan MSGSÜ Fotoğraf Bölümü, geçen süre içinde birçok mezun vermiş ve bu süre zarfında farklı alanlarda öğretim elemanları belli sürelerle eğitimi desteklemiştir. Sürdürdüğü lisansüstü eğitim ile (Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik) diğer okulların akademik kadrolarını yetiştiren konumdadır. Oluşturduğu programı, fotoğraf eğitimi alanında kurulan diğer fotoğraf okullarına da model olmuştur.

Fotoğraf Bölümü, entelektüel düzeyi yüksek, hem sanat, hem de teknik alanda yetkinlik sahibi bireyler yetiştirerek, gelenek ile çağdaş düşüncenin ışığında fotoğrafın gündemini oluşturmayı ve uluslararası platforma taşımayı hedeflerken dört yıllık eğitimin çatısını şu şekilde kurmuştur; eğitimin ilk iki yılındaki ön lisans döneminde kuramsal derslerle desteklenen programda temel fotoğraf bilgisi, temel sanat eğitimi, temel fotografik tasarım gibi derslerin yanı sıra çekim teknikleri, sayısal fotoğraf gibi en temel dersleri alır. Bundan sonra portre fotoğrafı, belgesel fotoğraf, moda fotoğrafı, sanat fotoğrafı, tanıtım fotoğrafı gibi daha özelleşmiş alanlarda eğitime geçilir. Takip eden dönemlerde derslerde edinilen bilgiler yardımı ile tasarım ve yaratıcılık esas alınarak proje bazında çalışmalar yapar. Son sömestirde ise diploma projesi bir jürinin değerlendirme sistematiği içinde gerçekleştirilir.

Fotoğraf Bölümü, bir asırdan fazla sürede oluşmuş olan MSGSÜ geleneğinin birikimini, üniversitenin en genç bölümlerinden birisi olmasının getirdiği enerji ve dinamizm ile birleştirerek kendisini sürekli yenilemektedir. Sektörel paydaşları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve birlikte gerçekleştirdiği ortak projeler sonucu teknolojiyi güncel olarak takip edebilmekte ve aynı zamanda eğitim içinde kullanabilmektedir. Uzun yılların kazanımları sonucu sahip olduğu misyonu ile gelecek vizyonunu sürekli geliştirerek rotasını çizmektedir.

.