MİMARLIK FAKÜLTESİ

/ İÇ MİMARLIK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi' nde, İç Mimarlık eğitim ve öğretimi 1925 yılından bu yana sürdürülmekte ve yetişmiş meslek adamları mezun olmaktadır. Bugün Mimarlık Fakültesi içerisinde eğitim veren bölümlerden biridir.

M.S.G.S.Ü. İç Mimarlık Bölümü' nde lisans düzeyinde diploma veren eğitimin süresi 4 yıldır. Fen Bilimleri bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans ve sanatta yeterlik, doktora eğitimleri verilmektedir. İç Mimarlık Bölümü' nde eğitim ve öğretim; dersler, atölye çalışmaları, eskizler, seminer ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür.

İç Mimar, mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir. Bir meslek adamı olarak, insan-ekipman-mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekan ve ekipman tasarımlarında kullanır.

İç Mimarların hizmet ettikleri alanlar genel olarak şöyle sıralanabilir:

1. Mekan tasarımının ilk aşamalarından, etüdlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar vermeuygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekana özgü mobilyaların (ekipmanların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.
2. İç mekanın yeniden düzenlenmesine, yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarında öngörülen yeni işlevi, insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.
3. Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekanları ve bu mekanlarda yer alan öğeleri (mobilya, yapı elemanları vb.) belirler. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylece aracı olmak iç mimarın çalışma alanı içindedir.

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çağdaş bir gereksinim olan iç mimarlık uzmanlık eğitiminin 1925 yılından beri yapılmakta oluşu, günümüz koşullarında gerçekleştirilmeye çalışılan uzmanlık anlayışı ile paralellik göstermektedir.

Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İpek FİTÖZ (Bölüm Başkanı)
Doç. Cem DOĞAN
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Saadet AYTIS
Dr. Öğr. Üyesi Burak TANSEL
Doç. Bahar KAYA
Dr. Öğr. Üyesi H. Şebnem UZUNARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Didem TUNCEL
Dr. Öğr. Üyesi I. Emre KAVUT
Dr. Öğr. Üyesi M. Atilla SÖĞÜT
Doç. Osman ARAYICI
Dr. Öğr. Üyesi Şenay BODUROĞLU
Doç. Özkal Barış ÖZTÜRK
Doç. Dr. Damla ALTUNCU
Dr. Öğr. Üyesi Ferda YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Hande Zeynep KAYAN
Dr. Öğr. Üyesi Güzin AYDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Emel BAŞARIK AYTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Işıl ÖZÇAM
Dr. Öğr. Üyesi İldem AYTAR SEVER
Dr. Öğr. Üyesi Esin SARIMAN ÖZEN
Arş. Gör. Dr. Kaan Aşer
Arş. Gör. Nuriye Nida ÇELEBİ ŞEKER
Arş. Gör. Gamze Karayılanoğlu

Diğer Bölümlerden Görevlendirme ile Gelen Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ayla ANTEL (Mimarlık)
Prof. Dr. Demet Ulusoy BİNAN (A.B.D. Başkanı)
Prof. Dr. Oğuz Ceylan (Mimarlık)
Doç. Dr. Z.Hale TOKAY (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Gevher ACAR (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BÜKEN CANTİMUR (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Tülay ÇOBANCAOĞLU (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Elvan ERKMEN (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Ela GÜNGÖREN (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde KAPTI (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Binnur KIRAÇ (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Alp SUNALP (Mimarlık)
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ŞAHİN
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZEKE TÖKMECİ (Mimarlık)
Öğr. Gör. Tülay ALPAY
Öğr. Gör. Piraye ÖZER
Öğr. Gör. Özden KARADANA
Öğr. Gör. Reşat BİLGE
Öğr. Gör. Dr. Tülin ORAL
Yükleniyor...

Bölümümüz 2017-2018 öğretim yılı itibariyle üniversiteye giriş sınavında MF-4 puan türü ile öğrenci almaktadır.

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İpek FİTÖZ
Bölüm Başkan Yardımcıları : Doç.Cem DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÇABUK
Telefon : (0212) 252 16 00 / 4269  
Faks : (0212) 243 13 61
DUYURULAR