MİMARLIK FAKÜLTESİ

/ İÇ MİMARLIK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi' nde, İç Mimarlık eğitim ve öğretimi 1925 yılından bu yana sürdürülmekte ve yetişmiş meslek adamları mezun olmaktadır. Bugün Mimarlık Fakültesi içerisinde eğitim veren bölümlerden biridir.

M.S.G.S.Ü. İç Mimarlık Bölümü' nde lisans düzeyinde diploma veren eğitimin süresi 4 yıldır. Fen Bilimleri bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans ve sanatta yeterlik, doktora eğitimleri verilmektedir. İç Mimarlık Bölümü' nde eğitim ve öğretim; dersler, atölye çalışmaları, eskizler, seminer ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür.

İç Mimar, mekan organizasyonuna yeni ve ekonomik çözümler getirmek amacı ile yetiştirilir. Bir meslek adamı olarak, insan-ekipman-mekan sorunlarını alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, yeniden, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekan ve ekipman tasarımlarında kullanır.

İç Mimarların hizmet ettikleri alanlar genel olarak şöyle sıralanabilir:

1. Mekan tasarımının ilk aşamalarından, etüdlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar vermeuygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekana özgü mobilyaların (ekipmanların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.
2. İç mekanın yeniden düzenlenmesine, yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarında öngörülen yeni işlevi, insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.
3. Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekanları ve bu mekanlarda yer alan öğeleri (mobilya, yapı elemanları vb.) belirler. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylece aracı olmak iç mimarın çalışma alanı içindedir.

Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çağdaş bir gereksinim olan iç mimarlık uzmanlık eğitiminin 1925 yılından beri yapılmakta oluşu, günümüz koşullarında gerçekleştirilmeye çalışılan uzmanlık anlayışı ile paralellik göstermektedir.

Kadrolu Öğretim Elemanları

Prof. Dr. İpek FİTÖZ (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Cem DOĞAN
Prof. Dr. Burçin Cem ARABACIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Saadet AYTIS
Yrd. Doç. Burak TANSEL
Yrd. Doç. Bahar Ülker KAYA
Yrd. Doç. H. Şebnem UZUNARSLAN
Yrd. Doç. Didem TUNCEL
Yrd. Doç. I. Emre KAVUT
Yrd. Doç. M. Atilla SÖĞÜT
Doç. Osman ARAYICI
Yrd. Doç. Şenay BODUROĞLU
Doç. Özkal Barış ÖZTÜRK
Doç. Dr. Damla ALTUNCU
Yrd. Doç. Ferda YÜKSEL
Yrd. Doç. Hande Zeynep KAYAN
Öğr. Gör. Dr. Güzin AYDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Emel BAŞARIK AYTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Işıl ÖZÇAM
Yrd. Doç. Dr. İldem AYTAR SEVER
Yrd. Doç. Dr. Esin SARIMAN ÖZEN
Arş. Gör. Dr. Mustafa Adil KASAPSEÇKİN
Arş. Gör. Nuriye Nida ÇELEBİ ŞEKER
Arş. Gör. Gamze Karayılanoğlu

Diğer Bölümlerden Görevlendirme ile Gelen Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Ayla ANTEL (Mimarlık)
Prof. Dr. Demet Ulusoy BİNAN (Mimarlık)
Prof. Dr. Oğuz Ceylan (Mimarlık)
Doç. Dr. Z.Hale TOKAY (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Gevher ACAR (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Burcu BÜKEN CANTİMUR (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Tülay ÇOBANCAOĞLU (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Elvan ERKMEN (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Ela GÜNGÖREN (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Binnur KIRAÇ (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Alp SUNALP (Mimarlık)
Yrd. Doç. Dr. Meltem ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZEKE TÖKMECİ (Mimarlık)
Okutman Tülay ALPAY
Okutman Piraye ÖZER
Okutman Özden KARADANA
Okutman Reşat BİLGE
Okutman Dr. Tülin ORAL
Yükleniyor...

Bölümümüz 2017-2018 öğretim yılı itibariyle üniversiteye giriş sınavında MF-4 puan türü ile öğrenci almaktadır.

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İpek FİTÖZ
Bölüm Başkan Yardımcıları : Doç.Cem DOĞAN, Yrd. Doç. Şenay ÇABUK
Telefon : (0212) 252 16 00 / 4269  
Faks : (0212) 243 13 61
DUYURULAR