MİMARLIK FAKÜLTESİ

/ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Türkiye'de ilk kez 1971 yılında endüstri tasarımı öğretim ve eğitimini başlatmış bulunan Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nün bugünkü temel amacı, Üniversitenin kendi kimliğini taşıyan bilim ve sanat ortamı içinde amaca en uygun ürün tasarımı gerçeğini ve bu alanda yaratıcı çözümleri hayata geçirecek olan, en iyi ve yetkin endüstri tasarımcılarını yetiştirmektir.

 Diğer yandan, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, sahip olduğu akademi geleneğinin doğal bir uzantısı olarak klasik eğitime dayalı bir ekolün temsilcisidir. Bu nedenle, kurulduğu günden bu yana öğrenci seçmede mesleğin doğasına özgü; yetenekli adayları mesleğe kazandırmaya yönelik yetenek sınav sistemini özenle sürdürmektedir.

 Bölümün sisteminde,  endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yansıtmakta olan, birçok alanla ilgili programlar geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu programlar içinde, "üretim-­tüketim-yatırım" kapsamındaki her türlü araç gereç, ulaşım, otomotiv, ambalaj gibi çok değişik ürünlerin tasarımı yer almaktadır. Endüstrinin bu önemli alanında ortaya çıkan gerçek tasarım ihtiyacı ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çözümlenmesi gereken çok yönlü sorunlar, Endüstri Ürünleri Tasarımı programının temel hedeflerini ve yapısını oluşturmaktadır.

 Böylelikle, öncelikle Türk sanayisinin karşı karşıya bulunduğu ve gelecekte karşılaşabileceği tasarım sorunlarını, özellikle üst düzeydeki birikimleriyle çözümleyebilecek değerli tasarımcıları yetiştirmek de en önde gelen ilkeleri arasında bulunmaktadır.

 Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nün eğitim-öğretim programının bir diğer önemli özelliği de, üzerinde çalışılan endüstri tasarımı alanlarını ve konularını, öncelikle Türkiye'nin gerçekleri ve geleceği ile elden geldiğince yakından bağlantılı tutmaktır.

 Ancak bununla birlikte, endüstri için ürün tasarımının "Küresel” düzeydeki önemi, dünya ölçeğinde daha büyük önem kazanmakta ve bu düşüncenin etkinliği artmaktadır. Bu nedenle, program içinde yer alan her öğrencinin, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kuruluşta tasarım yapabilecek bilgi ve sorumlulukla donatılması da her zaman en önde tutulmakta olan diğer bir önemli ilkedir.

 Bu düşünceleri en iyi biçimde hayata geçirebilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü programının yapısı, hem kuramsal, hem de uygulamaya dönük çalışmalarla belirli bir bütünlük ve uyum içinde tutulmaktadır.

 Bu iki önemli hedefi bütünleştirebilmek için, endüstrinin değişik alanlarındaki en önemli kuruluşlarıyla işbirliği içinde, her yıl endüstri ürünü tasarımı yarışmaları ve araştırma projeleri düzenlenmektedir. Böylece henüz öğretim ve eğitim süreci içinde bulunan öğrencilerin, öncelikle endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını yakından ve açık olarak tanıyabilmeleri için gereken işbirliği kanalları da kurulabilmektedir.

 Bu gibi yarışma ve projeler öğrencilerin endüstri kuruluşları ile yakınlaşmaları ve gelecekte de yeteneklerine uygun çalışma alanlarına yaklaşabilmeleri açısından, Endüstri Ürünleri Tasarımı programının önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

 Bu bağlamda, Lisans ve Lisansüstü eğitim veren Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün amaçları ve  bakış açısı şöyle özetlenebilir:

. Türk Endüstrisine tasarım açısından yön  vermek; kuramsal araştırma ve uygulamalarla gelişmesine katkı sağlamak,

. Türk endüstrisine tasarım ve tasarımcı desteği sağlamak,

. Küresel gelişmeleri yakından izleyerek, birikimleri eğitim ve endüstriye kazandırmak,

. Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi ve mesleği açısından özgün bir ekol oluşturmak. 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Ahmet Zeki TURAN
Bölüm Başkan Yardımcıları : Yrd. Doç. Dr. S. Meltem ÖZKARAMAN ŞEN
Yrd. Doç. Dr. Yener ALTIPARMAKOĞULLARI
Telefon : (0212) 252 16 00 / 345  
Faks : (0212) 251 75 67
DUYURULAR